Pozitívne správy zo SNG: online platformy na podporu návštevnosti. Podarí sa presvedčiť aj vás?


5325   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Antimuzeum Juliusa Kollera, online platformy

Situácia spôsobená pandémiou priniesla aj do kultúrneho sektoru veľa nečakaných a nových situácií. Okrem negatívnych dopadov na fungovanie kultúrnych inštitúcií sa pracovníci Slovenskej národnej galérie usilovali nájsť a využiť v tomto období aj pozitívne aspekty. Prinášame pár dobrých správ zo zákulisia  výstavných priestorov. Jednou z nich je aj vytvorenie novej online platformy Slovenská náhradná galéria.

Antimuzeum Juliusa Kollera, online platformy

Uzatvorenie galérií využila Slovenská národná galéria (SNG) na rekonštrukciu podlahy átria Esterházyho paláca v Bratislave. Úpravou priestorov vysunutých pracovísk prešla napríklad aj vstupná brána v areáli Schaubmarov mlyn v Pezinku, úprava nádvoria a interiéru kaštieľa v Strážkach, nové osvetlenie v expozícii barokového umenia na Zvolenskom zámku. Významným krokom bolo vytvorenie novej online platformy Slovenská náhradná galéria (www.medium.com/sng-online), ktorá vznikla ako alternatíva k fyzickej návšteve galérie.

Antimuzeum Juliusa Kollera, online platformy

Nové formáty rozšírili ponuku digitálneho obsahu galérie na vysielanie živých rozhovorov zamestnancov SNG prostredníctvom SNG naživo. Zákulisie fungovania galérie priblížili divákom séria videí Z klinca na klinec a kurátori galérie zase predstavili diela z rôznorodých a bohatých zbierok našej národnej galérie. Túto skúsenosť bude Galéria ďalej rozvíjať v projekte Digitálna škola. Lektorky a lektori z Oddelenia galerijnej pedagogiky SNG vytvoria metodické materiály a animované videá pre učiteľov základných škôl, ktoré budú môcť použiť ako zadanie na dištančné vyučovanie, ale aj priamo v škole  po skončení pandémie. Budú tak rozvíjať vizuálnu gramotnosť žiakov digitálnou formou.

Akvizicia_Pavol Cejka, Jan Cumlivski,Tomas Klepoch_V znameni pentody-vsetko je tak, ako to v skutocnosti je_2017-2018_SNG

Neprehladnite:
Otvárame! Výstavy a expozície v Slovenskej národnej galérii

V krízovom čase sa SNG podarilo dokončiť novú expozíciu Antimúzeum J. K. na Baštovej ulici v Bratislave, kde bude fungovať súkromné múzeum venované zbierke diel Júliusa Kollera. Je to prvá expozícia ikony slovenského konceptuálneho umenia, ale aj príklad neobyčajného príbehu zberateľstva a dejín umenia 20. storočia.

SNG ruska usite v spolupraci s Michaelou Bednarovou_Foto_Martin Deko SNG, online platformy

Akvizičná činnosť

Začiatkom mája 2020 zasadala Komisia na tvorbu zbierok Slovenskej národnej galérie. Akvizície boli realizované z účelovo viazaného rozpočtu na tému druhej svetovej vojny a zamerané na nákup slovacikálnych diel súčasného umenia. Tie majú súvis s danou témou. Kurátori zbierok sa pri príprave svojich návrhov upriamili na niekoľko hľadísk, a to na hodnotné diela od signifikantných autorov. A zároveň diela reflektujúce tému, nie však priamočiaro ani ilustratívne. Komisia odporučila nákup deviatich diel od ôsmich autorov – Žofia Dubová, Matej Fabian, Matej Gavula, Nora Ružičková, Rastislav Podoba, Jan Čumlivski, Pavol Čejka a Tomáš Klepoch. Aj týmto spôsobom kultúrne inštitúcie v súčinnosti s Ministerstvom kultúry SR, ktoré akvizíciu umožnilo, vedia pomôcť súčasným umelcom v situácii.

Spracovavanie daru grafik Cierne diery_Foto_Martin Deko SNG, online platformy

Podarilo sa spracovať aj veľkorysý dar, ktorý SNG dostala v podobe kompletnej série populárnych grafík od kultového zoskupenia Čierne diery. Grafická séria umeleckou projekciou revitalizuje chátrajúce objekty a miesta technických pamiatok Slovenska. Diela vznikli v limitovaných edíciách na japonskej risografickej tlačiarni Risomat, pomerne rýchlo sa vypredali a stali sa zberateľským artiklom. Do tvorby grafík Čiernych dier sa počas 5 rokov zapojilo takmer 50 autoriek a autorov z prostredia slovenskej ilustrácie, grafického dizajnu, výtvarného umenia a architektúry. SNG považuje za dôležité, aby kompletná séria grafik bola súčasťou jej zbierkového fondu.

www.sng.sk