Otvárame! Výstavy a expozície v Slovenskej národnej galérii už čakajú na nadšencov umenia.


5901   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
LV100 SNG, Výstavy a expozície v SNG Bratislava

Pokyny pre bezpečnú návštevu galérie a informácie o aktuálnych výstavách sú k dispozícii na www.sng.sk a priamo v galérii. Sprievodné programy SNG zostávajú vzhľadom na aktuálnu situáciu pozastavené, našim návštevníkom však ponúkame rôzny zaujímavý online obsah na stránke Slovenskej náhradnej galérie: https://medium.com/sng-online

Experimentálne expozície Krajina za mapou

od 16. 5. 2019

Esterházyho palác – 1. poschodie, Bratislava
Kurátorka: Alexandra Kusá

Kniznica Kornela a Nade Foldvariovcov2, Otvárame! Výstavy a expozície v SNG Bratislava

Uchovávať. Vzdelávať. Inšpirovať.

Prezentovať návštevníkom popri fondoch aj ďalšie obsahy, uviesť ich do širších kultúrnych kontextov, sprostredkovať poznanie, byť miestom kultúrnych experimentov – práve to je poslaním experimentálnych expozícií pod názvom Krajina za mapou zameraných na nie celkom klasický galerijný obsah.

Za vznikom Knižnice Kornela a Nade Földváriovcov (koncepcia Peter Krištúfek) stálo úsilie nájsť spôsob, ako zachovať veľkú zbierku autorových kníh. Išlo pritom skôr o zberateľskú posadnutosť a predovšetkým o zachytenie esencie jeho osobnosti. Práve téma knižnice – ako špecifického miesta poznania – a téma zberateľstva a uchovávania sú prienikom s tým, čím sa intenzívne zaoberá múzeum umenia dnes.

Interaktívna expozícia Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom (koncepcia Ondřej Horák) je prepojená so sériou animovaných filmov o slovenských výtvarníkoch a je určená deťom so záujmom o históriu umenia, ako aj laickým i poučeným návštevníkom. Projekcia má vyrozprávať príbeh umenia spôsobom, ktorý skĺbi poznanie a zábavu a vzbudí u návštevníka túžbu vedieť viac. – Táto experimentálna expozícia zostáva z hygienických dôvodov naďalej uzavretá.

Archív Júliusa Kollera

Od 14. 1. 2020

Kurátorka: Petra Hanáková

Archív Júliusa Kollera

Foto: Martin Deko

Archív Júliusa Kollera je venovaný jednému z našich, vo svete najrešpektovanejších, umelcov. Návštevníci majú možnosť vidieť výber z pozostalosti tohto konceptuálneho umelca v origináloch aj vo forme faksimile. Tri vitríny „archívu“ predstavujú dokumentáciu autorovej výstavy Textilné obrazy z obdobia normalizácie, listy, PFky, mail arty Kollerových kolegov a kolegýň z jeho pozostalosti a nakoniec autorove denníkové zápisky, ktoré dokumentujú jeho prepisovaciu mániu a pozíciu dobového svedka zaznamenávajúceho „tok dejín“. Väčšie formáty, inštalované na stene, sú ukážkou Kollerových paspartovacích procedúr. 

LV100. Ladislav Vychodil a scéna 20.storočia

16.8. 2020 – predĺžený dátum trvania výstavy

LV100 SNG

Foto: Martin Deko

Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia

Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava
Kurátorka: Zuzana Koblišková

V roku 2020 si slovenské profesionálne divadlo pripomína 100 rokov od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti SNG pripravila výstavu k 100. výročiu narodenia profesora Ladislava Vychodila (1920 – 2005). Vplyv tohto výtvarníka bol určujúci nielen pre vývoj slovenskej scénografie druhej polovice 20. storočia, ale aj Vysokú školu múzických umení, kde sa podieľal na založení samostatnej katedry scénografie a kde vychoval niekoľko generácií scénografov.

Neprehliadnite:
SNG myslí na všetkých

Výstava predstavuje autorove návrhy, ktoré už precestovali celý svet, iné budú vystavené prvýkrát. Výstava je členená podľa výtvarných princípov a bude mapovať najmä to, ako Vychodil o scénografii rozmýšľal v rôznych obdobiach svojej tvorby. Mohlo by sa zdať, že literatúra o Vychodilovi a jeho diele už dávno vyčerpala všetky témy. No výskum, ktorý predchádzal výstave, ju obohatil aj o vzácny, dosiaľ nepublikovaný materiál z archívu Thompson Library v Ohio State University. Osobitný priestor je venovaný aj autorovej „budovateľskej“ úlohe a jeho pôsobeniu v divadelných dielňach Slovenského národného divadla, jeho pedagogickej činnosti doma aj v zahraničí, a tiež aktivitám mimo divadiel. O tvorbe Ladislava Vychodila si môžete prečítať viac v kolekcii, ktorú sme pripravili na Webe umenia www.webumenia.sk/kolekcia/157

Interaktívna inštalácia: Vytvor si maketu

29. 2. 2020

LV100

Foto: Martin Deko

K výstave LV100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia

Kto je scénograf a aké otázky musí riešiť? V poslednej miestnosti výstavy majú návštevníci možnosť vyskúšať si scénické princípy a výtvarné postupy inšpirované tvorbou Ladislava Vychodila. Môžu si vytvoriť vlastnú maketu scénografického priestoru, experimentovať s vlastnosťami svetla, zmenami farebnosti pri výmene filtra, skúsiť, aké vlastnosti majú rôzne druhy látky, či vytvoriť jednoduchý model kvadratickej plochy – tzv. hyperboloid. Na záver vznikne model priestoru, ktorý si návštevníci môžu dotvárať aj doma.

Pripravila: Magdaléna Kuchtová z Oddelenia galerijnej pedagogiky SNG

Esterházyho palác, 2. poschodie
Vstup voľný

Generácia 909,76

26. 6. 2020 – 10. 1. 2021

Otvorenie výstavy: 25. 6. 2020 – otvorenie výstavy bude prebiehať podľa aktuálnych možností v rámci bezpečnostných opatrení

Generácia 909,76

Esterházyho palác – 3. poschodie, Bratislava
Kurátorky: Alexandra Homoľová, Alexandra Kusá

Projekt odkazuje na pojem, ktorý etabloval Karol Vaculík a kurátori národnej galérie začiatkom šesťdesiatych rokov 20. storočia výstavou Generácia 1909 Svedomie doby (1964). Názov odkazoval na „aritmetický“ priemer rokov narodenia autorov, ktorých kurátor do skupiny zaradil. Ich príslušnosť odôvodňovali nielen biograficky, usilovali sa nájsť aj iné spoločné črty a spojenia.

Vaculíkova iniciatíva mala niekoľko cieľov: vrátiť do dejín umenia tvorbu generácie, ktorej diela nie celkom konvenovali estetike socialistického realizmu; tvorivo zasiahnuť do príbehu dejín slovenského umenia novým „izmom“ a zhodnotiť aj netendenčné nákupy do zbierok. Formulácia pojmu vzišla z prostredia múzea, čo bolo ostatne v 60. rokoch umeleckohistorickým trendom, aj keď v zahraničí smerom ku konceptuálnemu umeniu. U nás to súviselo s potrebou napraviť dejiny umenia pokrivené socialistickým realizmom. Tak vznikol pojem, ktorý Vaculík postavil na roveň výtvarnej moderny.

Dnes sa k tomuto pojmu a výstave vracia tá inštitúcia, na pôde ktorej vznikol, aby prehodnotila jeho funkčnosť a limity a posilnila kultúrno-historickú interpretáciu a kontext jeho čítania. Takto je postavená koncepcia výstavy – vyrovnáva sa s problémom po témach a diela „používa“ ako dôkazy. Divák sa stretne so známymi prácami Majerníka, Mudrocha, Kostku či Nevana, ale na rozdiel od autorských kolekcií to dnes bude tematický kontext, ktorým budú kurátori umeleckohistorickú tému preverovať.

Výber z autorov: Jakub Bauernfreund, Štefan Bednár, Ladislav Čemický, František Draškovič, Bedrich Hoffstädter, Jozef Kostka, František Kudláč, Július Lőrincz, Cyprián Majerník, Peter Matejka, Dezider Milly, Ján Mudroch, Július Nemčík, Andrej Nemeš, Eugen Nevan, František Studený, Július Szabó, Ester Šimerová-Martinčeková, Ján Želibský a i.

sng.sk
webumenia.sk