SNG myslí na všetkých. Aké je trendové vzdelávanie a výtvarné aktivity pre učiteľov, rodiny i jednotlivcov?

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Vzdelávanie a vé aktivity na webe Slovenskej náhradnej galérie

Naša významná kultúrna inštitúcia Slovenská národná galéria (SNG) myslí v tomto období na všetky kategórie svojich návštevníkov, ktorí ju zvyknú pravidelne navštevovať. V ponúkaných vzdelávacích a výtvarných aktivitách nájdu aj v tomto čase mnoho podnetov na tvorenie a učenie (sa) naozaj všetci; pedagógovia, rodičia i jednotlivci. 

Vzdelávanie a výtvarné a aktivity na webe Slovenskej náhradnej galérie

Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG pripravilo inšpiratívne námety výučby, ktoré sa dajú využiť aj v rámci súčasného dištančného vzdelávania. Edukačné aktivity a metodické články pre pedagógov základných a stredných škôl podporujúce výskumnú činnosť a kritické myslenie študentov. Metodické materiály sú doplnené ukážkami aktivít a námetmi pre jednotlivé stupne vzdelávania, ktoré je možné modifikovať podľa vzdelávacích štandardov.

Neprehliadnite:
Slovenská “náhradná” galéria prináša online výstavu v Schaubmarovom mlyne

Tri medziodborové články zamerané na otázky Nežná revolúcia – pravda – konšpirácia – lož? približujú na príklade tém revolučného novembra ´89 princípy, vznik a šírenie konšpiračných teórií. Články sú metodickou pomôckou pre výučbu dejepisu, občianskej náuky a mediálnej výchovy k téme Nežnej revolúcie a jej presahov do súčasnosti. Metodické materiály boli zostavené Oddelením galerijnej pedagogiky SNG v spolupráci so stredoškolským učiteľom a občianskym aktivistom Jurajom Smatanom. Všetky materiály sú dostupné na stiahnutie online tu.

Prehľad ďalších výtvarných aktivít dostupných na Webumenia.sk v sekcii Články nájdete tu

Vzdelávanie a vé aktivity aktivity na webe Slovenskej náhradnej galérie2

Pedagógovia môžu využiť návody na prácu s dielami, metodiky, ktoré približujú princípy prepájania pedagogiky v galérii a v múzeu so školou, pracovné listy pre študentov aj pedagógov, venujúce sa vizuálnej kultúre a ideológii slovenského štátu – Sen x skutočnosť, motivačné a výtvarné aktivity na tému hraníc (nielen) v umení, tému zbierania a triedenia, pri ktorej sa rozvíjajú aj schopnosti vyhodnocovať, návrhy výtvarných aktivít k téme mesta, vnímania času, slávností, voda alebo sneh ako materiál a výtvarný nástroj, výtvarné aktivity na povrchové maľby či Šifry Miloša Urbáska. V úvode článkov pedagógovia nájdu aj stručný teoretický pohľad do témy, či odkaz na kolekciu diel z digitalizovaných zbierok slovenských galérií. 

Vzdelávanie a vé aktivity, Metodické články_November 1989

Nové inšpiratívne aktivity pre rodiny s deťmi postupne pribúdajú aj na stránke Slovenskej náhradnej galérie na https://medium.com/sng-online.

www.sng.sk