Poďme Do divočiny. Slovenská “náhradná” galéria prináša online výstavu v Schaubmarovom mlyne.


5316   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:

#SlovenskaNadhradnaGaleria – výstava Do divočiny v Schaubmarovom mlyne Pezinok

Pod prírodou si predstavujeme obyčajne to, čo vnímame vo svojom okolí. Mimo bydliska. Príroda je naozaj fascinujúcim priestorom na nekonečnú inšpiráciu každého z nás. Umelcov, samozrejme, nevynímajúc. Ba naopak, umelcov o to viac, keďže posolstvo umeleckého videnia okolitého sveta odovzdávajú ďalej. Aj aktuálna výstava Do divočiny predstavuje diela (najmä) súčasných slovenských umelkýň a umelcov, zaoberajúcich témou divokej prírody, ktorá je donekonečna inšpiratívna a majúca moc nad všetkým. „Príroda” alebo „divočina” existujú ako konštrukty ľudskej mysle, ktoré staviame do opozície voči „civilizovanému”, t.j. človekom obývanému a stvárnenému prostrediu.

Do divočiny v Schaubmarovom mlyne, Michal Machciník Bivak II., 2014

Výstava sa zameriava na moment vstupovania (civilizovaného) človeka – jednotlivca do divočiny, do ktorej prichádza z rôznych dôvodov – najmä však preto, aby hľadal/a a nachádzal/a stratené vedomie jednoty. Výstava tak nakoniec nebude hovoriť ani tak o prírode (ktorá by tu bola aj bez nás) ako skôr o ľuďoch, ktorí sa od nej vzďaľujú, alebo sa k nej vracajú; ničia ju alebo ochraňujú; prisvojujú si ju alebo sa jej poddávajú; boja sa jej, splývajú s ňou, spievajú jej piesne.

Neprehliadnite:
Zvláštnych Sedem situácií na výstave

Vystavujúci autori: Artprospekt P.O.P (Ladislav Pagáč, Viktor Oravec, Milan Pagáč), Edmund Gwerk, Oto Hudec, Filip Jurković, Michal Kern, Július Koller, Michal Machciník, Erika Miklóšová, Monika Pascoe Mikyšková, Juliana Mrvová, Rastislav Podoba, Ludwik Holesz, Rastislav Sedlačík, Jana Želibská

Do divočiny v Schaubmarovom mlyne, Michal Kern Vytvoril som líniu

Pozrite si video, kde vás výstavou sprevádza kurátorka Alexandra Tamásová.

Viac na: www.sng.sk, www.webumenia.sk