Umeleckým okom u susedov. Oravská galéria prezentuje tvorbu 2 súčasných umelcov so vzťahom k Poľsku

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Oravská galéria, Milan Sokol, Recyklus

Oravská galéria v Dolnom Kubíne, s krajskou pôsobnosťou pre ŽSK, pripravila v čase od 16. januára do 29. marca prezentáciu slovenského výtvarníka Milana Sokola s názvom Re – cyklus a poľského umelca Jarosława Kweclicha nazvanú Svetlo – cesta – existencia.      

Oravská galéria, Milan Sokol, pohľad do výstavnej siene

Re – cyklus Milana Sokola

Slovenský maliar, grafik, pedagóg a vysokoškolský profesor Milan Sokol predstavuje v Oravskej galérii rozsiahlu kolekciu diel zo série Re – cyklus, ktorej sa autor intenzívne venuje už dve desaťročia.Materiál týchto obrazov je hliník z použitých obalov. Technika pletenia vytvára efekt pulzujúcich tkanín, viacfarebných koláží a amorfných mozaikových kreácií. Práce z papiera a kovu boli vytvorené zdĺhavým, dlhotrvajúcim, ručným a pracovne náročným procesom. Sokolova tvorba nie je len umelecké gesto, ale má aj sociálny rozmer, ktorý je súčasťou ekologického étosu recyklácie. Umelec komentuje zvrátenosť existujúcej reality. Kombináciou umeleckých techník a siahaním po použitých a všade prítomných plechovkách na pivo a iné nápoje kriticky poukazuje na konzumnosť, reklamu, globalizáciu a kultúrnu krízu.

Oravská galéria, Milan Sokol, pohľad do výstavnej siene

Milan Sokol

(narodený v roku 1952 v Banskej Bystrici) je absolventom Katedry grafiky na Akadémii výtvarných umení v Krakove. Je autorom niekoľkých desiatok samostatných výstav. Zúčastnil sa na viac ako na 80 medzinárodných výstavách v 23 krajinách sveta a na početných open – air a sympóziách týkajúcich sa grafických diel. V rokoch 1996 – 2018 pôsobil na Katedre výtvarnej výchovy (dnes Katedre výtvarnej kultúry) Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Svetlo – cesta – existencia podľa Jarosława Kweclicha

Oravská galéria na výstavu s názvom Svetlo – cesta – existencia vybrala súbor najnovších kresieb prof. Jarosława Kweclicha, ktoré priamo nadväzujú na jeho maliarsku tvorbu z ostatných rokov. Dynamická, odvážna, energická, niekedy anatomicky presná, inokedy štylizovaná kresba má v jeho obrazoch rovnako dôležitý význam ako farba a textúra. Kresliarskou virtuozitou Kweclich reaguje na množstvo inšpirácií z každodenného života. Rovnako odvážne sa tematicky pustí do portrétu, figurálnej, animálnej alebo krajinnej kompozície. Kresba ako definitívny výtvarný výstup má u autora plnohodnotné miesto. Jeho kresby sú plné vnútorného náboja, zaujímavej kompozície a explodujúcej energie.

Oravská galéria, Jarosław Kweclich, pohľad do výstavnej siene

Jaroslaw Kweclich veľmi rád pracuje v cykloch. Vyznačujú sa svojským rytmom a kontrastom. Na tejto výstave sú zastúpené viaceré z nich. V cykle, familiárne nazvanom „prababky“, objavil v kameňoch (ktoré umelec rád zbiera a nachádza v nich inšpiráciu) podobu „pravekých venuší“. Na túto tému vytvoril množstvo kresieb. Oblé tvary, pokrývajúce celú plochu papiera, navodzujú nielen dojem ľudského torza, akéhosi vzdialeného archetypu, vďaka farebnosti, odkazujú aj na barokovo kypré ženské postavy z Rubensových obrazov. V ďalších kresbách objavuje z rovnakej inšpirácie podoby ľudských tvárí. Niektoré vyznievajú komicky, iné tragicky.Oravská galéria, Jarosław Kweclich, pohľad do výstavnej siene

„Spôsob Kweclichovho kreslenia, dramatická línia, alebo krátke energické ťahy nakladané na seba, pôsobia pudovo, surovo a živočíšne. Preto nie je prekvapením, že veľká časť vystavenej kolekcie patrí živočíšnym a zvieracím témam, ktoré však v prenesenom význame hovoria o nás. O našich dobrých i zlých vlastnostiach a úmysloch. O svetle, ktoré osvetľuje  individuálnu životnú cestu každého z nás,“ hovorí o štýle umelca Pavol Rusko, kurátor výstavy.

Jarosław Kweclich

Jarosław  Kweclich

(narodený 27. augusta 1957 v Čenstochovej) – poľský maliar a vysokoškolský pedagóg. Študoval na Akadémii výtvarných umení Jana Matejka v Krakove. V roku 1981 začal pracovať na katedre maľby Pedagogickej univerzity (teraz Univerzita humanitných a prírodných vied Jana Długosza v Čenstochovej), kde vyučuje maľbu a kreslenie. V roku 2003 ukončil kvalifikačný postup na 3. stupni na Akadémii výtvarných umení v Krakove. V roku 2004 bol vymenovaný za docenta (Univerzita humanitných a prírodných vied Jana Długosza v Čenstochovej) a v roku 2012 za profesora. V rokoch 2008 – 2012 bol prorektorom pre rozvoj. Je zakladateľom a predsedom správnej rady Nadácie pre propagáciu poľského umenia ARGO. Súčasne je autorom mnohých samostatných výstav, ako aj účastníkom mnohých skupinových výstav doma i v zahraničí.

www.oravskagaleria.sk