Na výstavách v Prešove predstavuje svoju najnovšiu tvorbu aj slovenská Parížanka Sara Zahorjanová

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
dielo mesiaca Krajská Galéria v Prešove

Na výstavách v Prešove môžete aktuálne v Krajskej galérii obdivovať diela, ktoré sú svojím príbehom naozaj jedinečné a hodné pozornosti. K takým sa určite radí výstava Midnight Bloom Sary Zahorjanovej a Dielo mesiaca január ´24, ktorým je Terasa Mikuláša Gajdoša.  

Midnight Bloom

Začínajúca sa výstava Midnight Bloom predstavuje najnovšiu tvorbu mladej umelkyne Sary Zahorjanovej (1991), absolventky Akadémie výtvarných umení v Prahe (2018). Aj keď v súčasnosti žije a tvorí v Paríži, jej rodinný príbeh ju úzko previazal s Prešovom. Uvádza tu veľkorozmerné, razantné a energické maľby, ako aj miniatúrne, tiché a citlivé denníkové záznamy, v ktorých hľadá povestnú – a vždy relatívnu – rovnováhu protikladov, vzťah medzi osobným, intímnym (denníky) a nadosobným, všeobecným (maľba) prežívaním skutočnosti, medzi intuíciou, spontánnosťou gesta a racionálnym myslením. Tvorí „na hrane prítomnosti a pominuteľnosti“, pričom v jej osobitom obrazovom svete zohrávajú dôležitú úlohu básne, ktoré píše a vizualizuje.
Výstava je sprístupnená od 23. januára do 16. marca. Kurátorkou výstavy je PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.

Na výstavách v Prešove


Dielo mesiaca január ’24: Mikuláš Gajdoš Terasa

Prešovský výtvarník Mikuláš Gajdoš (1937 – 2011) patril ku generácii umelcov, ktorým osud síce nedoprial splniť si sen o štúdiách na akademickej pôde, no intenzívnym a dlhoročným vzdelávaním a vytrvalosťou, sa im napokon podarilo získať uznanie odbornej i laickej verejnosti na Slovensku rovnako ako aj za jeho hranicami. 

Neprehliadnite:

Metamorfózy predstáv

Metamorfózy predstáv o tisícročných stopách človeka a doby a myšlienkovom bohatstve 


Koncentrácia energie, razancie, poézie a fantázie

Pre Dielo mesiaca január ´24 sme vybrali dielo Mikuláša Gajdoša Terasa (na obr.), ktoré námetom i datovaním môžeme zaradiť do vrcholiacej fázy jeho maliarskej tvorby. V kontexte jeho nespočetných malieb a kresieb sa nejde o výnimočný námet, práve naopak. Opakovane sa k nemu vracia, aby v rôznych etapách svojho života – kontinuálne popri krajinomaľbe, portréte, zátišiu či rôznych žánrových témach – zúročil výtvarné predstavy a maliarske skúsenosti v nových kompozičných variáciách, štylizáciách alebo farebnosti. Dielo je koncentráciou energie, razancie, no aj poézie a fantázie. Nositeľmi týchto javov a emócií je sýta červená paleta, ktorá doplnená akcentami uvážene kladených farebných plôch bielej a žltej farby, vytvára priestorovú perspektívu a objem.

Na výstavách v Prešove


Temperamentná, pastózne nanášaná maľba i s ľahkou a istou rukou ťahané línie ľudských figúr, dopĺňajú farebnú kompozíciu. Oproti starším dielam, v ktorých badáme skôr príklon k lavírovanej kresbe a lineárnosti, je predmetné dielo plné nečakaných premien a explóziou maliarskej brilantnosti.

Na výstavách v Krajskej galérii v Prešove

Krajská galéria bola založená v roku 1956. Patrí k najstarším regionálnym galériám na Slovensku. Výstavnú činnosť začala v roku 1957. Pôvodne sídlila v budove bývalého evanjelického kolégia (národná kultúrna pamiatka) v severnej časti hlavného námestia. V roku 1981 získala dva pamiatkovo chránené objekty, bývalé meštianske domy (pôvodne gotické s renesančnými a barokovými prestavbami) v mestskej pamiatkovej rezervácii, rekonštruované pre potreby galérie, v polovici 80. rokov získala ďalšiu budovu v susedstve na Hlavnej 49, ktorá po rekonštrukcii ponúka stále expozície Umenie regiónu 15. – 20. storočia.

Text: KGP
Medzititulky: redakcia

Viac na: www.krajskagaleria.sk