Traja muži v člne – Anton, Juraj a Maximilián Čutekovci a ich vzájomné umelecké dialógy ponad čas…

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Traja muži

Traja muži v člne v podaní umeleckej rodiny Čutekovcov predstavujú výtvarnú plavbu po niekoľkých desaťročiach umeleckej cesty. Ani jej nechýba vtip, humorné situácie, či láskavá irónia. Najmä sú to však silné autorské výpovede i medzigeneračné vzťahy v priereze originálnej sochárskej a maliarskej tvorby Čutekovcov.

Tatranská galéria v rámci svojej výstavnej koncepcie dáva priestor významným umeleckým rodinám, ktoré svojou kvalitnou tvorbou oslovujú verejnosť po niekoľko desaťročí. Môžeme tak sledovať nielen diela jednotlivých autorov, ale aj ich vzájomné ovplyvňovanie a generačný vývin výtvarného umenia v rámci celoslovenského kontextu.

Traja muži, Tatranská galéria


S humorom a nadhľadom…

Traja muži v člne, s podtitulom O psovi nehovoriac, od anglického spisovateľa Jeroma K. Jeroma (1859 – 1927) sa stal námetom pre autorov tejto výstavy. Je to vtipný príbeh o dvojtýždňovej plavbe po Temži z Kingstonu do Oxfordu a späť. A veselé príhody, spomienky a rozprávania troch veslárov – Jeroma, Georgea a Harrisa, ktorí sa rozhodli stráviť letnú dovolenku na rieke. Anglický humor posadený do člna. A ako sa s touto pôvodnou predlohou vysporiadali slovenskí umelci? 

Slovenský humor posadený do člna

Imaginárneho, ale aj toho skutočného, ktorý sa na výstave v Tatranskej galérii v Poprade prezentuje ako spoločné dielo Antona Čuteka (1928 – 2002), Juraja Čuteka (nar. 1957) a Maximiliána Čuteka (nar. 1984). Starý otec, syn a vnuk sa nepredstavujú na spoločnej výstave po prvýkrát. V Tatranskej galérii je oblúk ich tvorby skutočne najširší a reprezentatívne odráža ich jedinečné umelecké programy i vzájomné dialógy ponad čas.

Neprehliadnite:

knižnica, knihy

Unikátne tlače zo 16. storočia a knižná kultúra humanizmu a renesancie vo fondoch a zbierkach
Slovenskej národnej knižnice  

 

Nekonečná i maginácia

Sochy v bronze, epoxide, či sadre a prípravné kresby k sochám (Anton), objekty v dreve a kove, drevené asambláže, či veľkoformátové obrazy maľované akrylom (Juraj), ale aj obrazy na plátne a doske (akryly) a drevené objekty (Maximilián). To všetko vytvára príťažlivú panorámu osobných ambícií i vedomie kontinuity umeleckej rodiny, ktorá metaforicky pláva na jednom člne v ústrety novým dobrodružstvám. Ich diela sú elegantným preletom nad krajinou s nekonečnou imagináciou – o humore ani nehovoriac.

Traja muži a ich stopa v slovenskom umení

Anton, Juraj a Maximilián Čutekovci prezentovali výsledky svojej tvorivej práce na mnohých individuálnych i kolektívnych expozíciách v prestížnych výstavných priestoroch na Slovensku i v zahraničí. Získali množstvo významných ocenení. Anton Čutek bol zakladajúcim členom Skupiny Mikuláša Galandu (1957 – 1968), patril k zakladateľským osobnostiam Kysuckej galérie v Čadci. Juraj Čutek zorganizoval a založil niekoľko sochárskych sympózií, na viacerých sa spolu so synom Maximiliánom aj pravidelne zúčastňuje. 

Traja muži


V
ernisáž výstavy Traja muži v člne – Anton Čutek, Juraj Čutek, Maximilián Čutek sa uskutoční
v piatok 19. januára o 17.00 v Tatranskej galérii v Poprade na Hviezdoslavovej 12.
Hudobný hosť: Peter & Peter Lipa.

Text: PhDr. Ľudovít Petránsky
Medzititulky: redakcia
Foto: archív Tatranská galéria 

Viac na: www.tatragaleria.sk