Klenot na Spiši: Kostol Ducha Svätého v obci Žehra je takmer v nezmenenej podobe po celé stáročia

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Klenot na Spiši Žehra, Lexikon

Klenot na Spiši sa vyníma ponad líniu striech ľudských príbytkov v obci Žehra ako neprehliadnuteľný biely klenot, ktorý vo svojich útrobách ukrýva poklady histórie. Vežu starobylého kostolíka z 13. storočia zakrýva drevená kupola netradičného cibuľovitého tvaru.

Zapísané v histórii

Vďaka prvej písomnej zmienke o tejto stavbe z roku 1245 sa dozvedáme aj o existencii samotnej obce. Kto neuvidí, neuverí… Žehra sa nachádza necelé 4 kilometre juhovýchodne od Spiškého hradu a žije v nej približne 2 300 obyvateľov. Obec je jednou zo zastávok Gotickej cesty – prvej tematickej poznávacej cesty na Slovensku. Patrí medzi najstaršie obce Spiša, o čom svedčia mnohé nálezy z praveku, napríklad pozostatky neandertálskeho človeka. Pri ťažbe travertínu na neďalekej travertínovej kope Dreveník archeológovia dodnes nachádzajú paleontologické nálezy, medzi nimi aj skamenené kosti dávno vyhynutých druhov zvierat, napríklad mamutov.

Nevšedná architektúra

V priebehu storočí bol kostol viackrát upravovaný až do dnešnej podoby. Architektonicky sa na tomto mieste prelínajú neskororománsky a ranogotický sloh. Zaujímavosťou je, že Kostol Ducha Svätého sa do dnešných dní zachoval takmer v neporušenej stredovekej podobe. V lodi kostola bol najskôr drevený kazetový strop, ktorý však pred stáročiami vyhorel. Po požiari došlo k zaujímavému zásahu, ktorý úplne zmenil ráz priestoru – pridaním oporného osemhranného stĺpa klenby do stredu kostola vznikli dve lode. Táto architektonická zvláštnosť je typická pre viaceré kostoly na Spiši a možno ju považovať za svetový unikát.

Klenot na Spiši: Žehra, Lexikon,tradície, architektúra

Strom života … a poznania

Najstarším objektom v kostole je, dnes už nepoužívaná, neskororománska kamenná krstiteľnica z 13. storočia, umiestnená vedľa oltára. Kostol je výnimočný svojimi vzácnymi stredovekými nástennými maľbami z piatich období od konca 13. do 15. storočia. Najznámejším výjavom je strom života. Farský kostol, ktorý v priereze dejín slúžil katolíkom i evanjelikom, je opevnený a vedie k nemu 93 schodov z travertínu.
Kto neuvidí, neuverí…

Klenot na Spiši má ešte jednu zaujímavosť…

Vedeli ste, že “žehra” je – okrem názvu tejto obce – aj riadne kodifikovaným slovom, ktoré je však už dnes archaizmom? Synonymami slova žehražaloba, ponosa.

Text a foto: archív redakcie