Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2019 na Slovensku

Share:
Banská Štiavnica, kultúrneho dedičstva, Kalvária

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Od roku 1999 je spoluorganizované Európskou úniou. Koná sa každý rok počas septembra v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993.

Banská Štiavnica kostol sv. Kataríny, Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2019 na Slovensku

Cieľom podujatia DEKD je stimulovať záujem o európske kultúrne dedičstvo, zvyšovať povedomie o ňom, informovať verejnosť o potrebe chrániť ho, podporovať toleranciu voči iným kultúram a upozorniť na sociálne, politické a hospodárske výzvy v oblasti kultúry. Tento cieľ je možné dosiahnuť cez sprístupnenie zvyčajne neprístupných pamiatok, prezentáciu bežne prístupných pamiatok „v inom svetle“, organizáciu seminárov, prednášok, výstav, turistických aktivít, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami.

Neprehliadnite: Jedinečná kalvária v Nitrianskom Pravne

Svojou aktivitou sa do podujatia môže zapájať štátna a verejná správa, územná správa, samosprávy miest a obcí, školy, cirkvi, mimovládne a neziskové organizácie, občianske združenia, súkromné inštitúcie, kultúrno-osvetové inštitúcie, majitelia alebo správcovia národných kultúrnych pamiatok a historických objektov, podnikatelia, ale aj aktívni občania.

Tohtoročným hosťujúcim mestom podujatia DEKD 2019 je Banská Štiavnica.

Banská Štiavnica

DEKD začne odovzdávaním výročných cien revue Pamiatky a múzeá, ktoré sa uskutoční 5. septembra o 12. hodine na Starom zámku. Po ňom o 16. hodine sa bude konať v Kostole sv. Kataríny slávnostný otvárací ceremoniál DEKD 2019. Počas septembra budú prebiehať na celom území Slovenska rôzne kultúrne aktivity. Do tohto ročníka bolo prihlásených viac ako 300 aktivít, ktoré budú v čase ich konania označené logom DEKD.

Neprehliadnite: Najstaršie fresky na Slovensku a v strednej Európe

Banská Štiavnica, kultúrneho dedičstva

S niektorými vás budeme postupne zoznamovať na www.lexikon.sk.

Neprehliadnite: Rotunda sv. Juraja – najstaršia stavba v strednej Európe

Generálnymi partnermi podujatia u nás sú Ministerstvo kultúry SR, Pamiatkový úrad SR a Slovenské národné múzeum. Hlavnými partnermi podujatia sú Fakulta architektúry STU v Bratislave, Pamiatky a múzeá, EkoFond SPP pre budúcnosť, Štátny archív v Trnave, Národný Trust a mesto Banská Štiavnica. Koordináciu aktivít na území Slovenskej republiky zabezpečuje ICOMOS Slovensko a Združenie historických miest a obcí Slovenska.

Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD., hlavný koordinátor DEKD 2019

Logo DEKD 2019

 

 

 

Zdroj foto: Slovakiatravel.sk

www.dekd.sk

Share: