Barborská cesta – tip na letné putovanie po Slovensku

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Barborská cesta

 

História stredného Slovenska je viac ako tisíc rokov úzko spätá s banskou činnosťou. Týka sa to aj významných stredovekých banských miest Banská Bystrica, Banská Štiavnica a Kremnica, mnohých sakrálnych, kultúrnych, technických i prírodných pamiatok a osobitostí regiónu. Členovia občianskeho združenia (o.z.) Banský región – Terra Montanae, ich priatelia a dobrovoľníci pripravili a v roku 2015 zrealizovali zaujímavý projekt – turistickú, cyklistickú a pútnickú 190 km dlhú trasu s 29 zastávkami. Nazvali ju Barborská cesta podľa sv. Barbory, patrónky baníkov.

Barborská cesta

Barborská cesta má symbolických 29 zastávok, rovnako ako sv. Barbora rokov a banícka uniforma gombíkov. Zastavenia pre turistov, cyklistov a pútnikov sú riadne označené a sú pripravené aj sprievodné informačné materiály. Ing. Juraj Slašťan, autor projektu a predseda o. z. Banský región – Terra Montanaesa sa pred rokmi inšpiroval podobným projektom v Hornom Rakúsku. Spomína:

Barborská cesta

V roku 2013 ma pozval môj priateľ Erich Kuri z Rakúska (predtým dlhodobo pôsobil ako manager nemeckej firmy v Žiari nad Hronom), aby som sa prišiel oboznámiť s novovzniknutým projektom „Jánova cesta“ www.johannesweg.at v Hornom Rakúsku. Podarilo sa tak naštartovať cestovný ruch v zabudnutej lokalite, rozprestierajúcej sa medzi Linzom a hranicou s Českou republikou. Pozval ma, keďže spoznal krásu i banskú históriu a potenciál stredného Slovenska pre turistov. To bol prvý impulz k tomu, aby som sa pustil spolu s nadšencami do podobnej aktivity u nás.

Barborská cesta

Neprehliadnite: Dôležité pútnické miesta na Slovensku

Vymysleli sme projekt Barborská cesta a bez podpory z oficiálnych miest a inštitúcií (napriek tomu, že sme o ňu viackrát žiadali) sme projekt postupne uskutočnili. Za istej pomoci mesta Banská Bystrica a čiastočne aj zo strany – vtedy novovzniknutej organizácie – oocr Stredné Slovensko sme napokon Barborskú cestu 1. mája 2015 otvorili aj za účasti vzácnych zahraničných hostí. Stretli sme sa s obdivom a uznaním našich zahraničných priateľov, ktorí nás k tejto aktivite inšpirovali.

Barborská cesta

No podporu a priazeň domácej inštitúcie, ktorá by Barborskú cestu zastrešovala podobne ako to je v Rakúsku, sme zatiaľ nezískali.“ Po chvíľke sklamaný autor projektu dodáva: „Nestretli sme sa zatiaľ doma s pochopením, napriek tomu, že tvorcom ide o zviditeľnenie nášho kraja, ktorý je poznačený viac ako tisícročnou banskou činnosťou a práve preto by mohol byť atraktívny pre rozvoj cestovného ruchu, domácich a zahraničných návštevníkov.“

Udialo sa: Konferencia dáta v destinačnom manažmente DiDM 2018

Stredoslovenská Barborská cesta je pozoruhodná, výnimočná a zaujímavá. Je tiež náročná, rozmanitá, ale najmä jedinečná. Jej ambasádormi i propagátormi sú herec Lukáš Latinák a rakúsky inšpirátor a priateľ stredného Slovenska Erich Kuri.

Barborská cesta

Určite stojí za to prejsť sa po nej a spoznať jej osobitosti.

www.barborskacesta.com