Konferencia dáta v destinačnom manažmente DiDM 2018

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Konferencia dáta v destinačnom manažmente DiDM

21. november 2018 o 9.00 hod., kasárne Kulturpark, budova Alfa

V rámci cestovného ruchu sú dáta jedným zo základných pilierov porozumenia nositeľov informácií pozdĺž hodnotového reťazca zdrojov destinácie a procesoch v nej. 

Riešiteľský kolektív projektu „Vývoj interaktívneho business intelligence systému na podporu komplexného rozhodovania a plánovania v trhových podmienkach cestovného ruchu“ Vás pozýva na 3. ročník konferencie DiDM 2018.

Cieľom konferencie je priniesť nové informácie o možnostiach využívania dát a s nimi spojených technológií, ako v prospech porozumenia potrieb turistov, tak aj  v prospech zjednodušenia práce poskytovateľov služieb a administrátorov destinácií pri zbere, spracovaní a vyhodnocovaní dát.

V mene riešiteľského kolektívu

doc. Ing. Branislav KRŠÁK, PhD.

zodpovedný riešiteľ projektu APVV 14 0797

PROGRAM KONFERENCIE

21.11.2018

08:30 – 09:00 – Registrácia účastníkov 

09:00 – 09:05 – Privítanie účastníkov a hostí konferencie

09:05 – 09:20 – Zahájenie konferencie

09:05 – 09:20 – Zahájenie konferencie

09:20 – 10:10 – Meranie cestovného ruchu cez BIG DATA operátorov:

Anonymizovaný pohyb SIM kariet bez vyrušovania turistov

PREZENTÁCIA A

PREZENTÁCIA B

10:10 – 10:30 – DBIS ako nástroj podpory využívania otvorených dát

PREZENTÁCIA

10:30 – 10:50 – Cestovný ruch na Slovensku v zrkadle štatistických čísel

PREZENTÁCIA

10:50 – 11:20 – PRESTÁVKA

11:20 – 11:40 – INSPIRE údaje a služby pre podporu cestovného ruchu

PREZENTÁCIA

11:40 – 12:00 –  Možnosti pro měření výkonů cestovního ruchu: spolupráce destinací s vysokou školou na sběru dat

PREZENTÁCIA

12:00 – 12:20 – Bezkontaktne geodeticke meracie technologie pre dokumentovanie objektov a tvorbu ich 3D modelov

PREZENTÁCIA

12:20 – 12:40 – Mapovanie jaskýň na Slovensku terestrickým laserovým skenovaním a digitálnou fotogrametriou

PREZENTÁCIA

12:40 – 12:45 – Ukončenie konferencie

12:45 – 14:00 – Otvorená diskusia spojená s obedom

14:00 – 17:00 – WORKSHOP: 

Strojové učenie ako nástroj pre podporu kreatívnej ekonomiky

PREZENTÁCIA

 

Korešpondenciu a registrácie zasielať  e-mailom na:

E-mail: didm2k18@gmail.com

Telefón: +421 (055) 602 2442

 

Oddelenie geo a montánneho turizmu

 Fakulta BERG

Technická univerzita v Košiciach

042 00 Košice, Slovenská republika

http://dbis.fberg.tuke.sk/home/didm2018