Sign in / Join

Životné prostredie sa nám odvďačí. Cena Slovenskej republiky za krajinu 2020 pre medový projekt Včelí kRAJ

Share:
Cena Slovenskej republiky za krajinu 2020 pre projekt Včelí kRAJ

Ministerstvo životného prostredia SR udelilo Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2020 občianskemu združeniu kRAJ za zachovávanie a propagáciu včelárstva, podporu biodiverzity krajiny a rozvoj sociálnej ekonomiky s výnimočným humánnym aspektom.

Víťazný projekt oslovil odbornú komisiu budovaním udržateľnej krajiny formou ochrany opeľovačov a zabezpečením opeľovania včelami, ale aj prirodzenými opeľovačmi. Občianske združenie kRAJ prispieva rôznymi formami k zachovávaniu včelárstva najmä v regiónoch Malohontu a Gemera.

Cena Slovenskej republiky za krajinu 2020 pre projekt Včelí kRAJ

Prevádzkuje tri jedinečné vzdelávacie včelnice, organizuje kurzy včelárstva a bezplatné kurzy pre dlhodobo nezamestnaných. Realizuje projekt Férový med, venuje sa sociálnemu podnikaniu zameranému na výrobu včelích produktov a včelárske vybavenie s dlhodobo nezamestnanými. Publikačnej činnosti, vzdelávaniu odbornej i laickej verejnosti, vrátane žiakov a študentov všetkých stupňov škôl, od materských až po univerzity. Občianske združenie kRAJ získalo nomináciu SR na účasť v Cene Rady Európy za krajinu 2020/2021 ako jediný zástupca SR v zmysle článku 11. Európskeho dohovoru o krajine.

Neprehliadnite:
Ako zabrániť ničeniu hniezd pri zatepľovaní budov? Citlivé a racionálne riešenie sa našlo

Do šiesteho ročníka Ceny SR za krajinu  bolo nominovaných 7 projektov: o. z. Eko-energia  Bioklimatický Park Drienová, mesta Holíč Návrat k barokovej krajine Holíč – Kopčany, o. z. K prameňom Bebravy s názvom K prameňom Bebravy, o. z. kRAJ Včelí kRAJ, o. z. Levický okrášľovací spolok s názvom Levický okrášľovací spolok, n. o. Národný Trust Víkend otvorených parkov a záhrad, o. z. Združenie na záchranu Lietavského hradu s názvom Združenie na záchranu Lietavského hradu. Nominované projekty posudzovala v auguste odborná komisia na Vígľašskom zámku z hľadiska ich prínosu v starostlivosti o krajinu. Zástupcovia nominovaných projektov predstavili a obhajovali svoje projekty.

Cena Slovenskej republiky za krajinu 2020 pre projekt Včelí kRAJ

Jediné kritérium – ochrana životného prostredia

Odborná komisia, zložená z odborníkov v starostlivosti o krajinu, zástupcov verejnej správy, samosprávy a zástupcov neziskového sektora sa rozhodla udeliť aj dve osobitné uznania: Za pozitívny príklad revitalizácie poľnohospodárskej krajiny a krajinných štruktúr občianskemu združeniu Ekoenergia za projekt Bioklimatický Park Drienová a za dlhodobú dobrovoľnícku prácu pri obnove historickej pamiatky a inšpiratívny príklad zachovávania kultúrneho dedičstva občianskemu združeniu Združenie na záchranu Lietavského hradu za projekt Združenie na záchranu Lietavského hradu.

Krajina vyžaduje neustálu starostlivosť

Pri napĺňaní tejto úlohy sú nesmierne cenné iniciatívy realizované “zdola”. Ide o aktivity uskutočnené samosprávami či občianskymi iniciatívami, teda subjektami, pre ktoré je cena určená. Jej udeľovanie je nielen ocenením úspešných realizácií, ktoré krajinu zveľaďujú a stávajú sa motiváciou pre ostatných, ale je zároveň aj momentom na uvedomenie si existencie krajiny a jej hodnoty pre nás všetkých.

Európsky rozmer

Udeľovanie ceny za krajinu je ukotvené v Európskom dohovore o krajine, ktorý je jediným dohovorom rady Európy výhradne zameraným na krajinu. Cena Slovenskej republiky za krajinu je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni. SR udeľuje cenu na podporu prezentácie úspešných aktivít smerujúcich k ochrane, manažmentu, plánovaniu krajiny na Slovensku. Vyhlasovateľom ceny je Ministerstvo životného prostredia SR a organizáciu udeľovania ceny zabezpečuje Národný koordinátor ceny – Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Všetky informácie o aktuálnom ročníku ceny nájdete na webovom sídle ceny: www.cenazakrajinu.sk

Foto: SAŽP
www.sazp.sk


Aktivujte si

Prihlásením k odberu noviniek súhlasíte so zasielaním marketingových e-mailov a potvrdzujete súhlas so zásadami ochrany osobných údajov.
Kraj sveta
Kraj sveta