Ľan očami botanika alebo aké vzácne zbierky ukrýva herbár Podtatranského múzea v Poprade?


3167   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Podtatranské múzeum vyhlásilo súťaž – Hrajme sa s históriou – regionálne dejiny, výlet

Herbár Podtatranského múzea v Poprade (akronym POP) obsahuje mnoho rastlín, ktoré sa vyskytujú naprieč jednotlivými (zväčša počtom neveľkými) zbierkami. Do tejto skupiny patrí aj ľan (rod Linum L.), ktorý združuje prevažne trváce (vzácne jednoročné) rastliny so striedavými (výnimočne protistojnými) listami a päťpočetnými kvetmi.

Zo stredoeurópskych zástupcov ľanu rastie na Slovensku prirodzene 8 druhov – ľan rakúsky (vedecké meno Linum austriacum), ľan prečisťujúci (L. catharticum), ľan konáristý (L. extraaxillare), ľan žltý (L. flavum), ľan chlpatý (L. hirsutum), ľan trváci (L. perenne), ľan tenkolistý (L. tenuifolium) a ľan trojbliznový (L. trigynum). Celkovú diverzitu u nás ešte dopĺňa nepôvodný a občas splanievajúci ľan siaty (L. usitatissimum), ktorý sa v minulosti hojnejšie pestoval najmä v chladnejších regiónoch ako textilná plodina a olejnina.

Podtatranské múzeum, herbár

Herbárová položka ľanu chlpatého hladkastého (L. hirsutum subsp. glabrescens, leg. V. Borbás) zo zbierky J. Ullepitscha

Zbierkový fond plný prekvapení

V zbierkovom fonde múzea je pre územie Slovenska dokladovaných spolu 5 divorastúcich a 1 splanený druh ľanu, ktoré sú súčasťou 17 herbárových položiek. Herbár však obsahuje aj zbery pochádzajúce z Maďarska (L. hirsutum subsp. glabrescens, leg. V. Borbás, 1886; obr. 1) alebo z Talianska (L. alpinum Jacq., leg. J. Ullepitsch, júl 1883; L. tenuifolium, leg. F. Ressmann, júl 1885). Herbárové položky tvoria väčšinou celé rastliny, ktoré sú buď fixované papierovou páskou alebo voľne uložené na podkladovom papieri a herbárová etiketa s vedeckým menom rastliny obsahujúca ďalšie dôležité údaje (incl. názov lokality, dátum/rok a autor zberu).

Neprehliadnite:
FACTORY PEOPLE v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola.
Vnímanie sveta v Medzilaborciach inšpiruje

Uchované rastlinky aj z roku 1867

Najväčším počtom položiek je dokladovaný výskyt ľanu prečisťujúceho a ľanu žltého (každý po 5 ks), pričom len jednou položkou je zachytená prítomnosť ľanu chlpatého, ľanu tenkolistého a ľanu siateho. Z časového hľadiska dominujú historické zbery (17 položiek) datované do obdobia rokov 1867 až 1924, ktoré dopĺňajú dve recentné položky ľanu prečisťujúceho a jedna ľanu konáristého. Z uvedených zberov bol doposiaľ uverejnený len jeden herbárový doklad L. tenuifolium (obr. 2) v rámci syntetického spracovania herbárovej kolekcie Antala Margittaia v zbierkovom fonde Podtatranského múzea v Poprade. Zaujímavosťou tohto Margittaiovho nálezu z Turčianskej kotliny je skutočnosť, že z príslušnej lokality je dostupný ešte starší Wagnerov údaj o prítomnosti ľanu tenkolistého.

Podtatranské múzeum, herbár

Ľan tenkolistý (Linum tenuifolium) z Kláštora pod Znievom v zbierke A. Margittaia

Príspevok vznikol ako súčasť riešenia projektu „Rastlina mnohých podôb alebo tradično-netradičný pohľad na ľan (1. etapa, výskumná časť)“, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia

 

 

Odborný text a foto: Ing. Michal Slezák, PhD., kurátor herbárovej zbierky, Podtatranské múzeum v Poprade
Medzititulky: redakcia
Viac na:        www.muzeumpp.sk
                     www.facebook.com/podtatranskemuzeum/