Ako zabrániť ničeniu hniezd pri zatepľovaní budov? Citlivé a racionálne riešenie sa našlo


4414   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Rezorty dopravy a životného prostredia chcú zabrániť ničeniu hniezd pri zatepľovaní budov

Rezorty životného prostredia a dopravy chcú zabrániť ničeniu hniezd pri zatepľovaní budov. Dôležité je nájsť prijateľné riešenie, aby chránené vtáky a ostatné živočíchy (napríklad netopiere) neprichádzali o svoje hniezda a vedeli prežívať aj na sídliskách. Štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDaV SR) Katarína Bruncková a štátny tajomník Ministerstva a životného prostredia SR (MŽP SR) Michal Kiča upozornili na dôležitosť otázky zabránenia ničeniu hniezd.

Projekty zamerané na renováciu či zatepľovanie sú často nešetrné k živočíchom. Tým dochádza k usmrcovaniu zákonom chráneného vtáctva a netopierov, ako aj k trvalej strate hniezdisk a úkrytov. Z dôvodu ich záchrany chcú presadiť novelizáciu vykonávacieho predpisu k stavebnému zákonu.

Rezorty dopravy a životného prostredia chcú zabrániť ničeniu hniezd pri zatepľovaní budov

Projekty zamerané na renováciu či zatepľovanie sú často nešetrné k živočíchom. Tým dochádza k usmrcovaniu zákonom chráneného vtáctva a netopierov, ako aj k trvalej strate hniezdisk a úkrytov. Z dôvodu ich záchrany chcú presadiť novelizáciu vykonávacieho predpisu k stavebnému zákonu.

Nová povinnosť pre stavebníkov – ochrana života

Predstavitelia spomínaných rezortov plánujú dosiahnuť takú zmenu, aby stavebník bol pri zatepľovaní povinný  zachrániť hniezda chránených živočíchov na fasádach. Tak by sa umožnilo chráneným vtákom ukončenie hniezdenia a vyvedenia mláďat. Ak nie je možné ponechať pôvodné dutiny na rekonštruovanej fasáde na hniezdenie, staviteľ bude povinný inštalovať náhradné hniezdo. Ako sa to realizuje napríklad v prípade rekonštrukcie obytného domu v Bratislave na ulici Planét v mestskej časti Ružinov.

Neprehliadnite:
Environmentálna výstava: Zem, miesto pre život – nespútané živly

Cieľom zmeny vykonávacieho predpisu je zamedziť usmrteniu tisícov chránených živočíchov a vytvoriť vhodné podmienky spolužitia človeka a vtákov, či netopierov v urbanizovanej krajine.

V prvom rade, ak chceme zastaviť úbytok lastovičiek, belorítok, dážďovníkov alebo netopierov musíme im umožniť hniezdiť na miestach, ktoré si vybrali. Uvedomme si, že dažďovník tmavý či netopier uloví denne tisícky komárov. Ak im dovolíme hniezdiť v našej blízkosti, nebudeme potrebovať chémiu na likvidáciu komárov,“ zdôraznil štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča.

Štátna tajomníčka MDaV SR Katarína Bruncková dodala: „Vo vykonávacom predpise podmienky upravíme tak, aby sa na hniezda vzácnych živočíchov prihliadalo s rovnakou dôležitosťou, ako na iné aspekty technického riešenia pri zatepľovaní budov.

O živote dážďovníkov sa môžete viac dozvedieť z dokumentárneho filmu Návrat dážďovníkov.

Film vznikol vďaka podpore z projektu LIFE10 NAT/SK/079
Ochrana Dážďovníka tmavého a netopierov v budovách na Slovensku.

www.minzp.sk