Budúcnosť včelárenia je v rukách mladých


5203   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
stretnutie včelárov

Jubilejný 10. ročník medzinárodného stretnutia mladých včelárov (IMYB 2019) sa uskutočnil na Slovensku v Banskej Bystrici. Stretnutie mladých včelárov organizovala Stredná odborná škola Pod Bánošom v Banskej Bystrici, ktorá je zameraná na rozvoj vidieka, turistiky, agroturistiky, vrátanie včelárenia a služieb s agroturistikou spojených.

Počas medzinárodného stretnutia mladých včelárov a včelárskej súťaže – IMYB (International Meeting of Young Beekeepers), ktoré sa konali začiatkom júla v SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici, bol celý areál školy prevoňaný medom a láskavosťou, ktorú so sebou priniesli účastníci z krajín celého sveta. Prvýkrát v histórii IMYB-u sa ho zúčastnili zástupcovia zo všetkých kontinentov, na ktorých žijú včely. Súťaže sa zúčastnilo 29 krajín (Austrália, Rakúsko, Bielorusko, Kanada, Česká republika, Dánsko, Egypt, Anglicko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Nemecko, Írsko, Izrael, Taliansko, Libanon, Litva, Malta, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Severné Írsko, Slovensko, Slovinsko, Škótsko, Ukrajina, Wales).

Včelárske súťaženie mladých

Zmyslom päťdňového medzinárodného stretnutia študentov je výchova mladej včelárskej generácie, jej nasmerovanie kráčať po stopách starších skúsených včelárov, aby aj mladí ľudia našli záľubu v tomto slobodnom povolaní, ktoré je prínosom pre celú spoločnosť. Konalo sa pod heslom: „Budúcnosť včelárenia je v rukách mladých.“

stretnutie včelárov

Stretnutie včelárov bolo kombináciou súťaže účastníkov od 12 do 17 rokov s bohatým kultúrnym a spoločenským programom. Súťažili medzinárodne zložené tímy, vedené mladými asistentmi z rôznych krajín. Hodnotení boli aj najlepší jednotlivci a najlepšie krajiny.

Súťaž preverila vedomosti a zručnosti mladých účastníkov. Pozostávala z niekoľkých praktických a teoretických disciplín. Mladí včelári absolvovali jednotlivé súťažné disciplíny ako test, mikroskopovanie – stavba tela včely, značenie trúdov farbou na matky v roku 2019. Zostavenie úľových rámikov, prelarvovanie, vytváranie odložencov, rozlišovanie rôznych druhov medov a ich priraďovanie k rastlinám, triedenie rozličných včelárskych nástrojov a pomôcok, zostavovanie úľa, rozoznávanie rôznych štádií včelieho plodu, odviečkovanie a vytáčanie medových plástov.

stretnutie včelárov

IMYB podporuje výmeny medzi rodinami, školami, mestami, krajinami a rôznymi inými organizáciami a umožňuje vytvárať pekné priateľstvá medzi ľuďmi s podobnými záujmami.

Sprievodné programy účastníkov IMYB

Účastníci stretnutia mali aj bohatý sprievodný program. Dospelí účastníci, ktorí sprevádzali svoje súťažiace tímy, absolvovali prehliadku historického centra Banskej Bystrice, stretli sa s primátorom mesta Jánom Noskom, pozreli si Múzeum SNP. Navštívili ukážkové včelnice školy v oblastiach Baláže, Strelníky a Hybe, zúčastnili sa odbornej prednášky o producentoch medovice a o bezpečnom ošetrovaní včelstiev v tepelnej komore proti škodcovi a nepriateľovi včiel klieštiku Varroa destructor Prof. Wolfgang Wimmer z Rakúska.

stretnutie včelárov

Okrem toho si vedúci tímov na konferencii vymieňali skúsenosti z práce s mládežou. Študenti mali každý večer naplnený zaujímavými interaktívnymi vystúpeniami, tancami, spevmi predstaviteľov jednotlivých krajín, v ktorých mladí účastníci preukázali svoje výnimočné zručnosti a vlohy aj v iných oblastiach ako len včelárenie.

Snažili sa ostatným priblížiť vlastnú krajinu. V rámci sprievodného programu strávili mladí účastníci voľný čas poznávaním historického centra Banskej Bystrice, výletom do Harmaneckej jaskyne, na Novú Hoľu a Donovaly. Priamo v areáli školy mali zorganizované veľké množstvo aktivít. Napríklad na skaly, ktoré sa stali súčasťou mandaly vytvorenej práve pri príležitosti IMYB, maľovali vlajky svojich krajín, hrali živé „kalčeto“, jazdili na školských koníkoch, absolvovali canisterapiu a apiterapiu, spoznávali slovenské tradície počas remeselného trhu a pod.

Výsledky medzinárodného súťaženia

Záverečný ceremoniál, na ktorom boli vyhlásené výsledky súťaže, spríjemnil folklórny súbor Bystrina, ktorého členovia naučili zahraničných účastníkov tancovať tradičný slovenský „klobúkový tanec“.

stretnutie včelárov

V súťaži krajín sa na 1. mieste umiestnila Česká republika, 2. Slovensko a 3. Nemecko. V súťaži jednotlivcov 1. miesto obsadil Martin Leathy zo Škótska, 2. Jan Materna z Českej republiky a 3. Asger Degn z Dánska. Súťaž zmiešaných družstiev: 1. miesto – tím č. 8 (K.Mackenzie, R.Katreňák, CH.Cotti, A.Scibura,E.Vlčič), 2. miesto – tím č.4 (B.Goodwin, K.Lukyanov,B.Fargues, M.Leathy, A.Zver) a 3. miesto – tím č. 10 (Q.Finet, L.Šnejdová, F.Drábik, J.Kirk, P.Popa). Ceny víťazom odovzdávali čestní hostia – Ján Lunter, župan Banskobystrického kraja, Milan Rusnák, predseda Slovenského zväzu včelárov a Pavel Fiľo, riaditeľ SOŠ Pod Bánošom.

Pri rozlúčkovom posedení si všetci vychutnali chutné grilované mäsové produkty z rúk majstrov a študentov SOŠ. Všetci účastníci vyjadrili organizátorom spokojnosť a vďaku. Za kvalitným priebehom celej akcie sa skrývala zodpovedná príprava a usilovná práca všetkých zamestnancov SOŠ Pod Bánošom.

SOŠ Pod Bánošom

SOŠ Pod Bánošom, stretnutie včelárov

Škola Pod Bánošom je jediným Centrom vzdelávania a odbornej prípravy vo včelárstve na Slovensku a vďaka zodpovednej práci pedagógov a majstrov do rodiny včelárov každoročne pribúdajú nadšenci zázračného sveta včiel. Tí získavajú vedomosti a zručnosti od výroby úľa, cez bezpečné ošetrovanie včelstiev a úspešný marketing v oblasti chovu včiel až po spracovanie medu a ostatných včelích produktov. Vedie svojich žiakov v rámci komplexnosti ku komerčnému včeláreniu, ale ekologickým spôsobom.

Zaujímavé: Škola pre život na vidieku – SOŠ Pod Bánošom

Pri škole pôsobí aj Centrum odborného vzdelávania a prípravy vo včelárstve ako základňa pre Slovenský zväz včelárov. Činnosť centra je zameraná na vzdelávanie dospelých, je súčasťou celoživotného vzdelávania v rámci Slovenska. Dôvodov pre takéto vzdelávanie bolo niekoľko, jedným z nich bol nezáujem 15 – ročných o štúdium včelárstva. Na druhej strane včelárstvo, okrem nezastupiteľného prínosu, ktorý prináša opeľovacia činnosť včiel, je aj zdrojom dodatočných príjmov domácností, preto zvýšený záujem dospelých.

stretnutie včelárov

Včelárstvo je našťastie zamestnaním, ktoré sa nepodarilo zindustrializovať a vidiek tvorí na Slovensku väčšiu časť územia. Ide o dvojročné včelárske štúdium pre tých, ktorí už absolvovali minimálne strednú školu, pričom je toto vzdelávanie dospelých zadarmo. Vzdelávanie zabezpečujú najlepší odborníci zo Slovenska, vysoko kvalifikovaní lektori, ktorí sú certifikovaní Ústavom včelárstva, vysokoškolskí pedagógovia zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Nitra a Veterinárskej univerzity, Košice.

www.imyb.sk
www.sosbanbb.sk