Ako obrátiť svetovú pandémiu vo svoj prospech? Skúste to online ako polygloti na najväčšom svetovom stretnutí na Slovensku!


4873   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Slovenskí polygloti, Polyglot Gathering, jazykový nadšenec

Začína sa medzinárodné stretnutie Polyglot Gathering – Stretnutie polyglotov. Čo to však znamená, ak je nejaký človek polyglot? Ako polyglot sa môže označiť každý, koho zaujímajú cudzie jazyky a kto sa aktívne učí viaceré z nich vo voľnom čase. V minulom roku sa toto stretnutie konalo už tretíkrát po sebe na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave a celkovo sa ho zúčastnilo 653 ľudí z vyše 60 krajín sveta. Tento rok sa však polygloti nestretnú fyzicky pod jednou strechou. Ich stretnutie sprostredkujú virtuálne “videokonferenčné hovory”. Podujatie Polyglot Gathering Online bude totiž premiérová online verzia najväčšieho svetového podujatia pre jazykových nadšencov, ktorá sa bude konať 29.-31. mája a zúčastniť sa ho môžete aj Vy z pohodlia svojho domova.

Hľadá sa odpoveď – ako obrátiť svetovú pandémiu vo svoj prospech?

Súčasná celosvetová pandémia zasiahla aj organizátorov tohto podujatia, ktorí plánovali tento rok zorganizovať už jeho siedmy ročník, a to dokonca na novom mieste – v Poľskom mestečku Teresin. Hoci si na takýto scenár musíme počkať ešte rok, organizátorom podujatia prišlo ľúto, ak by sa z dôvodu pandémie tento rok nekonalo vôbec nič. Rozhodli sa teda presunúť tradičný program tohto stretnutia do internetovej sféry. Podujatie sa skladá z prednášok o jazykoch, jazykových tandemov, či iných sociálnych aktivít. 

Ako hovorí Peter Baláž, koordinátor združenia Edukácia@Internet (E@I), ktoré celú akciu už štvrtý rok zastrešuje: “Nakoľko fungujeme ako občianske združenie, ktoré má svoje príjmy iba zo svojej činnosti, nebola naša situácia vonkoncom ľahká. Snažili sme sa vymyslieť spôsob, ako prežiť a zároveň ako nestratiť ani podujatie, ktoré organizujeme a má veľký potenciál, ani jeho účastníkov – ktorých bolo každým rokom viac. Ponúkli sme preto v tomto roku – ako aj rôzne iné podujatia – virtuálnu, online podobu akcie. Samozrejme, že to nebude ono – čaro Stretnutia polyglotov je práve v možnosti stretnúť sebe podobných zanietených ľudí naživo. Ale budeme sa snažiť čo najviac priblížiť tú atmosféru aj takto, prostredníctvom monitorov.”

Virtuálny priestor    

Peter Baláž pokračuje: “Našťastie, o takúto virtuálnu podobu stretnutia majú polygloti záujem. Zatiaľ máme 771 prihlásených z celého sveta. Viacerí zároveň chápu našu ťažkú situáciu a rozhodli sa finančne nás podporiť – či už zakúpením si účasti na tejto online verzii podujatia, alebo aj priamo formou daru. Aby sme mohli fungovať aj naďalej a v budúcom roku už uskutočniť Stretnutie polyglotov naživo.” 

Čo sa presne bude diať na stretnutí Polyglot Gathering Online?

Toto podujatie bude počas všetkých troch dní nabité zaujímavými prednáškami, jazykovými tandemami, rýchlokurzami, či inými sociálnymi aktivitami a hrami. Zároveň budú prebiehať aj súťaže, mnohojazyčný koncert, či neformálne diskusie. Program je nastavený tak, aby si účastníci mohli sami vybrať to, čo ich najviac zaujíma a na čo sa chcú sústrediť. Sledovaním prednášok budete mať možnosť vzdelávať sa o témach spojených s jazykmi, no toto virtuálne podujatie pre Vás taktiež ponúka príležitosť precvičovať si známe cudzie jazyky, či priamo sa naučiť povedať niečo nové.

Každoročne na podujatí prednášajú a stretávajú sa rôzni svetoví lingvisti, vývojári vzdelávacích aplikácií, vydavatelia, profesori, učitelia, prekladatelia a tlmočníci ako i jazykoví nadšenci, pre ktorých je učenie sa cudzích jazykov koníček, otvárajúci im brány do sveta. Keďže je toto stretnutie jedným veľkým zhromaždením polyglotov, účastníci budú môcť počas podujatia spoznávať jeden druhého, vymieňať si svoje jazykové “know-how”, či hľadať pochopenie pre iné kultúry.

Stretnutia Polyglot Gathering Online sa zúčastnia aj niektorí nadšenci, ktorí sa dokážu dohovoriť až v 30-tich cudzích jazykoch! Tešiť sa preto dá aj na najväčších odborníkov z tejto oblasti – ako sú napr. Richard Simcott, Luca Lampariello, Tetsu Yung, Judith Meyer, či Slovenka Lýdia Machová (v minulosti spoluorganizátorka tohto podujatia v Bratislave, úspešná jazyková mentorka a jedna z najznámejších polyglotiek v súčasnosti).

Slovenskí polygloti, Polyglot Gathering, jazykový nadšenec

Musím ovládať veľké množstvo cudzích jazykov na to, aby som sa podujatia mohol zúčastniť?

Nie. Podujatie je otvorené úplne každému a jeho účastníci si z neho môžu zobrať to čo chcú a potrebujú. Nezáleží na tom, či hovoríte jedným jazykom alebo dvadsiatimi, Polyglot Gathering Online Vám pomôže rozšíriť si obzory a dozvedieť sa nové zaujímavosti o svetových jazykoch. Spoznáte na ňom nové, zaujímavé metódy učenia sa jazykov a získate potrebnú motiváciu na to, aby ste si zlepšili svoje doterajšie znalosti v cudzích jazykoch, alebo sa rovno začali učiť ten svoj vysnívaný cudzí jazyk.

Benefity učenia sa cudzieho jazyka

Nielenže znalosť cudzích jazykoch umožňuje zvýšiť svoju hodnotu na trhu práce, či cestovať a nájsť si priateľov v zahraničí. Napomáha aj k rozvoju mnohých iných mentálnych schopností. Učenie sa jazyka však vyžaduje určitú dávku motivácie, keďže skôr ide – použijúc športovú terminológiu – o maratón ako šprint. Po dosiahnutí určitej úrovne musí človek daný jazyk aktívne používať, aby ho po čase nezabudol. Spôsob, akým sa polygloti dokážu neustále motivovať pri učení je rôzny, no všetci sa zhodnú na tom, že znalosť viacerých cudzích jazykov prináša veľké množstvo benefitov. Zopár z nich potvrdzujú aj vedci:

1. Posilňuje kognitívne schopnosti ako i schopnosť riešiť problémy. Učenie sa nového cudzieho jazyka si vyžaduje osvojenie si nového systému pravidiel, štruktúr a slovnej zásoby.

2. Zlepšuje pamäť. Čím viac mozog používame, tým lepšie funguje. Znalosť cudzieho jazyka si vyžaduje nielen naučenie sa novej slovnej zásoby a pravidiel nového systému, ale aj ich opätovné pripomínanie a využívanie v praxi.

Neprehliadnite:
E-learning má obrovský potenciál

3. Zbystruje myseľ. Výskum španielskej Univerzity Pompeau Fabra odhalil, že viacjazyční ľudia vynikajú v pozorovaní svojho okolia. Je pre nich ľahšie všimnúť si niečo irelevantné alebo klamlivé. Rovnako sú lepší v odhaľovaní zavádzajúcich informácií.

4. Oddiaľuje stareckú demenciu. Viacero štúdii, venujúcich sa tejto téme, prinieslo rovnaké výsledky. Učenie sa cudzieho jazyka udržiava váš mozog zdravý. Starecká demencia sa u viacjazyčných ľudí vyskytuje o dva až tri roky neskôr.

5. Zlepšuje schopnosť rozhodovať sa. Výskum univerzity v Chicagu zistil, že pre viacjazyčných ľudí je ľahšie robiť rozhodnutia. Toto zistenie je spojené so skutočnosťou, že pri učení cudzieho jazyka sa učíme i rôzne nuansy slov, ako aj regionálne výrazy a pri komunikovaní sme z nich nútení vyberať si.

6. Zlepšuje sociálne zručnosti. Spolu s cudzím jazykom objavujeme i cudziu kultúru. To nám umožňuje byť flexibilnejší a otvorenejší voči názorom a správaniu sa ostatných ľudí.

7. Zlepšuje výsledky v ostatných akademických oblastiach. Zlepšenie kognitívnych schopností má podľa výskumov za následok lepšie výsledky v štandardizovaných testoch v matematike či čítaní s porozumením.

Ako môžeme vidieť, nájsť si cestu k učeniu sa cudzích jazykov sa vypláca. Podujatie Polyglot Gathering je to správne miesto na získanie, či doplnenie motivácie a vôbec nezáleží na tom, koľko jazykov ovládate!

Nenechajte si ujsť tohtoročné podujatie!
Program podujatia ako aj prihlasovací formulár je možné nájsť na tomto odkaze.

Tešíme sa na Vás!