Prvá lesná škola na Slovensku otvára svoje brány. Dar pre deti v Leviciach, kde les „prišiel do mesta”


16932   -   5
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Prvá lesná škola na Slovensku otvára svoje brány. Dar pre deti v Leviciach, kde les prišiel do mesta

Levice – mesto so zaujímavou históriou, kultúrou a tradíciami. K sviatku detí sa tu – ako v prvom meste na Slovensku – 1. júna otvorili brány Lesnej školy, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti centra mesta. Je to mesto, kde sa oplatí spoznať krásy prírody, je to mesto, kde les „prišiel do mesta“.

Lesy SR zriadili vo svojom odštepnom závode (OZ) v Leviciach prvú Lesnú školu na území Slovenska. Zriadenie Lesnej školy je súčasťou cezhraničného projektu s maďarskými lesníkmi z mesta Ipoly Erdö. Cieľom cezhraničného projektu Lesníci pre zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti vo výzve Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, je podporiť záujem obyvateľov regiónu Levice a maďarského Salgótarjánu. Ide o jedinečné prírodné hodnoty spoločného prihraničného územia prostredníctvom vybudovania a rozvoja originálnych náučno-poznávacích objektov v predmetnom prihraničnom regióne.

Neprehliadnite:
Milión stromov pre Slovensko!
Verejnosť prispieva k obnove lesov a zvyšovaniu ekologickej stability

Pre koho je určená?

Lesná škola je exkurzívno-poznávacia prevádzka pre škôlky, školy a verejnosť v sprievode odborného personálu. Koncepcia prevádzky je na báze exkurzie, názorných ukážok, praktických prác v dielni, hmatovej a vizuálnej ukážke povrchov alebo vzoriek prvkov lesa. Objekt svojou funkciou umožňuje spoznávanie lesa aj vtedy, keď sa tam nedá ísť. Ďalej hravou formou ukazuje deťom, čo les ukrýva a čo obsahuje počas celého roka. V interiéri na prvom podlaží je diorámová miestnosť (úvodné foto), v ktorej sú vystavené dermoplastické preparáty zverat s popisom. Ďalej sú tu dve miestnosti, ktoré majú praktickú funkciu. Je to kresliareň s maliarskymi stojanmi a tvorivá dielňa vybavená so stolárskymi ponkami. Lesná škola ponúka prácu s prírodným materiálom, rozvoj estetického vnímania, možnosti využívania dreva ako strategickej suroviny.

Lesná škola Levice

Diorámová miestnosť

Lesná škola – interaktívna kniha o lese a lesníctve

Na poschodí sa nachádza konferenčná náučná miestnosť a poznávacia miestnosť. Slúžia na školenia, besedy a konferencie a umožňujú výučbu prírodovedných predmetov pre MŠ, ZŠ. Rovnako umožňuje školenia, besedy a konferencie aj pre iné organizácie. V exteriéri je vybudované miniarborétum a zelený chodník. V miniarboréte sú vysadené reprezentatívne druhy rastlín štyroch typov lesa. Nachádza sa tu altánok a pocitový chodník a plocha na pílenie dreva. Popri zelenom chodníku je vybudované detské ihrisko, slnečné hodiny, lanová pyramída, strom predkov. Lesná škola je sústava zariadení a preparátov pre poznávanie jednotlivých zložiek prírody, lesa a odbornej práce lesníkov, ktorí už mnohé desaťročia svojou prácou a skúsenosťami  prispievajú k správnemu fungovaniu lesných ekosystémov. Rozširuje tiež informácie k základným vedomostiam, sprostredkované zážitkovým učením.

Lesná škola Levice

Poznávacia miestnosť

Les prišiel medzi ľudí a ponúka doplnkové vzdelávanie pre všetkých záujemcov. Deti aj široká verejnosť sa dočkali zaujímavej cesty poznania vzťahu k prírode a lesu. Lesná škola dokorán otvára svoje brány a všetci sú v nej vítaní…

Autorka článku a fotografií: Ing. Slávka Pavlová, vedúca Lesnej školy (OZ)

Ďalšie zaujímavé články nájdete na stavajsnami.sk

Ďalšie informácie na:
www.forestschools.eu
www.levice.sk