Predrománske a románske kostoly na Slovensku


8714   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
kostoly

Cestovať, oddychovať, užívať si zážitky a gastronomické špeciality, pritom spoznať niečo zaujímavé, poučné a obohacujúce – toto je v cestovnom ruchu ideál. Niekedy sa to podarí šťastnou náhodou, inokedy je to výsledok dobrej prípravy na výlet či dovolenku a tiež výsledok práce tých, ktorí pripravujú pobytové balíčky a poznávacie programy. Prvkami, ktoré môžu obohatiť výlet alebo byť dokonca jeho hlavným cieľom, sú historické kultúrne pamiatky. Ponúkame vám z nich tipy na najstaršie sakrálne stavby na území Slovenska, ktorých minulosť a vzhľad sú priam fascinujúce.

kostoly

Pomínovec

Za návštevu stoja starobylé románske a románsko-gotické kostolíky, ktoré sú skvostami kultúrnej krajiny Slovenska. Sú to najmä Nitrianska Blatnica, Kostoľany pod Tribečom, Kopčany, ale i Sádok pri Klátovej Novej Vsi, Klížske Hradište, Dražovce, Pomínovec, Bíňa, Skalica, Šivetice, Ludrová, Čerín, Kšinná, Haluzice, Dechtice, Hronský Beňadik či zachované základy kostola na Devíne a kláštora na Zobore... Za pozornosť stoja aj hradiská z čias Veľkomoravskej ríše, ktoré boli vybudované často na starších sídlach, napríklad v Bojnej, v Molpíre, na Devíne a v Devínskej Novej Vsi, v Nitre na hrade a na Mariánskom vŕšku, v Ducove, Pobedime, na Vyšehrade, Zemplíne – identifikovaných máme asi 90 takých pamiatok.

Bude vás zaujímať: Rotunda sv. Juraja – najstaršia stavba v strednej Európe

Územie Slovenska je mimoriadne bohaté na historické pamiatky a archeologické nálezy, pretože kontinuita života a ľudského osídlenia sa dá vysledovať až po kamennú dobu. Historici a archeológovia predpokladajú na základe materiálnych dôkazov, že pôvodné obyvateľstvo, ktoré bolo mnohokrát prevrstvené inými skupinami a kmeňmi, tvorilo stabilný etnický substrát, z ktorého pochádzajú aj obyvatelia dnešného Slovenska – sme teda starobylý autochtónny národ. Dôkazom pomerne hustého osídlenia a zároveň vysokej materiálnej i duchovnej kultúry v novšej histórii Slovenska od polovice 1. tisícročia sú hradiská, dvorce a kostoly. Kostoly boli jediné stavby (okrem častí hradieb), ktoré sa stavali z kameňa. Preto niektoré vydržali až do súčasnosti a hľadíme na ne s úctou a údivom. Stredovekí stavitelia ich vybudovali na strategických dominantných miestach, na kopcoch a vyvýšeninách, s veľkým citom pre krajinu. Ich vonkajšiu monumentalitu umocňujú umelecké diela alebo ich fragmenty v interiéri, ktoré majú bohatú náboženskú symboliku. Dlho sa ich vek odhadoval nepresne, pretože pôvodné stavby boli prekryté neskoršími úpravami. Nové výskumy a nové metódy datovania posúvajú obdobie vzniku niektorých stavieb hlbšie do minulosti, až do predrománskeho obdobia.

kostoly

Popri špecializovaných štátnych a verejnoprávnych inštitúciách pomáhajú skúmať a chrániť spomínané pamiatky aj občianske združenia nadšencov a ochrancov kultúrneho dedičstva.

Text: SYMA