Dielo mesiaca august 2021: Dezider Milly a Krajina – ako láska k životu, prírode a obdiv všetkého navôkol

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
D.Milly Podbeskydká Balada

… a navyše ešte aj túžba po poznávaní nepoznaného. Taký bol Dezider Milly, popri iných, aj autor diela Krajina. Jeho korene siahajú na východné Slovensko do obce Kyjov pri Sabinove. Vrúcny vzťah k prírode sa pretavil do jeho celoživotnej tvorby. Vďaka cestám po Slovensku sa dostal do kontaktu so zákutiami slovenskej krajiny. Tie mu ponúkli množstvo farbami hýriacich pohľadov, ktoré najprv zachytil v kresbe, niekedy aj v olejovej skici a následne dotváral v ateliéri.

Rodinné zázemie významne formovalo Millyho záujmy od útlej mladosti. Narodil sa 7. augusta 1906. Prostredie a výchova v ňom pestovalo vzťah k histórii, literatúre a kultúre svojho ľudu, rovnako ako lásku k prírode a rodnému kraju… V jednom rozhovore povedal: „Rodný kraj, to sú zážitky z detstva, tá nesmierna mozaika citov, ktoré sa vám vrývali do srdca, do pamäti, to sú prechádzky s otcom po tej nádhernej prírode na rozhraní Spiša a Šariša. Otec bol veľkým milovníkom prírody, učil ma milovať všetko, čo dvíhalo hlavu k slnku. Bolo to nádherné…“ 

Odraz v tvorbe

Vzťah Dezidera Millyho k prírode sa pretavil do jeho celoživotnej tvorby. Vďaka cestám po Slovensku sa dostal do kontaktu so zákutiami slovenskej krajiny. Tie mu ponúkli množstvo farbami hýriacich pohľadov, ktoré najprv zachytil v kresbe, niekedy aj v olejovej skici a následne dotváral v ateliéri. Krajinomaľba, najmä v päťdesiatych rokoch, predstavuje v tvorbe Millyho významný medzník z hľadiska nadobúdania skúseností a zvláštností so slovenskou krajinou. Svojou usilovnosťou a nepretržitou pracovitosťou dokázal sprítomniť emocionálne prežívanie videného. Ako sám povedal: „Verím, že príroda je mojím mocným a nenahraditeľným prameňom pri snahe objavovať svojskú umeleckú pravdu – krásu; takú, ktorá ma približuje bezprostredne k výtvarnej méte, azda aj miere pôvodnosti – v tichosti – nestrojene“ (Výtvarný život roč. XIII, č. 8, 1970).

Neprehliadnite:
Ľudovít Fulla a jeho letný motív “Spomienka na more” je Dielom mesiaca júl v Šarišskej galérii

Je zrejmé, že v tvorbe Dezidera Millyho je silne ukotvená a prepojená láska k prírode, čo zobrazuje aj dielo prítomné v zbierkovom fonde Šarišskej galérie v Prešove vedené pod názvom Krajina z roku 1967. Dielo patrí do záverečného tvorivého obdobia, keď sa autor prevažne sústredil na krajinu ako námet. Krajinomaľba v našom prostredí zastáva významné miesto. V rámci jej vývoja sa objavuje poetická až expresívna krajina, ktorá od hlbokého, priam duchovného vypätia smeruje ku krajine plnej posolstiev. Krajina v prípade Millyho v sebe obsahuje nielen poetické prvky, ale aj prvky vlastenectva a lásky k rodnej zemi.

ˇarišská galéria Prešov, Krajina, lexikon, kultúra, galéria, výstava, dielo mesiaca august

Krajina (1967) v plnej kráse ako ju vnímal Dezider Milly

Ťahy štetca

Expresívnymi ťahmi štetca a výraznejšou farebnosťou zachytáva krajinu usporiadanú do väčších plôch, ktoré svojimi horizontálnymi líniami vnášajú do obrazu harmóniu. Dezider Milly tu nekladie dôraz na detail, no sústreďuje sa na intímne zachytenie krajiny plnej vnútorných posolstiev ako je úcta k prírode a k samotnej práci človeka. Ako sám povedal v rozhovore pre časopis Život v r. 1967: „Dôležité je, aby krajina v obraze bola vždy v spojitosti s človekom, aby odrážala ľudský vnem, pocit, aj keď prirodzene, človek nemusí byť na obraze namaľovaný.“  Dezider Milly: Krajina  dielo mesiaca august 2021 v Šarišskej galérii v Prešove, ktoré je hodné obdivu a poznania príbehu jeho vzniku. 

Pripravené v spolupráci so Šarišskou galériou v Prešove.
Text: Mgr. A. Malíková
Úvodné foto: D.Milly: Podbeskydská balada

Viac na: www.sarisskagaleria.sk