Za kultúrou do Prešova: INTERIÉRY v jubilujúcej Krajskej galérii – centre umenia a kreatívnych nápadov

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Interiéry, KG v Prešove, lexikon.sk

INTERIÉRY sú jednou z tematických výstav, ktorou si pripomína 65. výročie výstavnej činnosti Krajská galéria v Prešove (KG). Ako lepšie a výstižnejšie predstaviť základnú činnosť KG v Prešove, ktorá sa od svojho založenia nepretržite, systematicky a cieľavedome sústreďuje na nadobúdanie umeleckých diel, ich ochranu a prezentáciu, než výberom toho najkvalitnejšieho zo zbierkových fondov?

Medzi 1300  dielami z kategórie maliarstva je z čoho vyberať. Pestrosť a rozmanitosť motívov a námetov, už v minulosti poslúžili k vytvoreniu niekoľkých komornejších výstav. Tentokrát výber padol na motív interiérov, tak, ako ho vo svojej výtvarnej tvorbe zachytili maliari od začiatku 20. storočia po súčasnosť a v takom rozsahu, v akom sa zachoval v majetku Galérie.

Rozmanitosť na všetky spôsoby

Pre prezentovanú kolekciu je charakteristická rozmanitosť. Nájdeme ju ako v spôsobe zachytenia ústredného motívu – v maliarskom rukopise, kompozícii, výtvarnom štýle jednotlivých umelcov, tak aj v subjektívnom spracovaní námetu. Výstava ponúka návštevníkovi možnosť konfrontácie, ale i priestor na úvahy o alternatívach témy interiér.

Z histórie Galérie

Krajská galéria bola založená v roku 1956. Patrí k najstarším regionálnym galériám na Slovensku. Výstavnú činnosť začala v roku 1957. Pôvodne sídlila v budove bývalého evanjelického kolégia (národná kultúrna pamiatka) v severnej časti hlavného námestia. V roku 1981 získala dva pamiatkovo chránené objekty, bývalé meštianske domy (pôvodne gotické s renesančnými a barokovými prestavbami) v mestskej pamiatkovej rezervácii, rekonštruované pre potreby galérie, v polovici 80-tych rokov získala ďalšiu budovu v susedstve na Hlavnej 49, ktorá má po rekonštrukcii ponúkať stále expozície Umenie regiónu 15. – 20. storočia.

Neprehliadnite:

Okno Krajská galéria Prešov, lexikon.sk

Oľga Bartošíková otvorila Okná ako Dielo mesiaca január ´22 v Krajskej galérii v Prešove

Jedinečný zbierkový fond

Svoj zbierkový fond budovala galéria od základu vlastným výskumom a zberom, najmä nákupmi. V súčasnosti vlastní vyše 4200 maliarskych diel, kresieb, sôch a grafík z 15. – 20. storočia. Zameriava sa predovšetkým na severovýchodné Slovensko, ale vyhľadáva, získava a odborne spracúva aj tvorbu výtvarníkov z celého východného Slovenska, významných predstaviteľov moderného slovenského výtvarného umenia i osobností spojených s regiónom. Zo zbierky staršieho umenia sú pozoruhodné kolekcie ikon zo 16. – 18. storočia (najvzácnejšia je tempera na dreve zo 16. storočia – Svätý Michal Archanjel), portrétov z 18. – 19. storočia (vrátane kolekcie diel portrétistu stredoeurópskeho významu Jána Rombauera) a kolekcia diel prešovských maliarov z prelomu 19. a 20. storočia a z prvej polovice dvadsiateho storočia (Max Kurth, Ernest Rákoši, Július Törok, Jozef Bendík). Bohatá je najmä zbierka umenia druhej polovice 20. storočia systematicky doplňovaná aj dielami súčasných umelcov.

Riaditeľ Šarišskej Galérie v Prešove - Rudolf Dupkala

Riaditeľ Krajskej galérie v Prešove Rudolf Dupkala – opäť plný plánov

Galéria a výchova k umeniu 

Galéria rozvíja pestrú výstavnú a kultúrno-výchovnú činnosť. Na salónoch s medzinárodnou účasťou umožňuje zaujímavé stretnutia v spolupráci s domácimi i zahraničnými galériami a autormi. Od roku 1991 v Malej výstavnej sieni so samostatným vstupom prezentuje malé autorské kolekcie, aktuality z ateliérov a pod. V 90-tych rokoch sprístupnila výstavný priestor „Suterén“. V bývalej mestskej hradobnej priekope spolu s mestom realizuje tzv. Záhradu umenia – v súčasnosti je tu osadených šesť sôch, ktoré vznikli na dvoch ročníkoch Medzinárodného sochárskeho sympózia.
Od začiatku svojej pôsobnosti v roku 1956 je galériou s krajskou pôsobnosťou – metodickým centrom pre galérie rôznych zriaďovateľov a osvetové strediská v Prešovskom kraji. Jej zriaďovateľom od roku 2002 je Prešovský samosprávny kraj.

Interiéry, Krajská galéria v Prešove, lexikon.sk

INTERIÉRY – aktuálna výstava v Krajskej galérii v Prešove je sprístupnená na Hlavnej ulici 51 – 53 v Malej výstavnej sieni do 27. marca 2022

Pripravené v spolupráci s Krajskou galériou v Prešove
Text: Mgr. Jozef Németh
Medzititulky: redakcia
Foto: archív KG

Viac na: www.sarisskagaleria.sk