Deň otvorených dverí v Považskom múzeu v Žiline, múdrosť vpísaná do kníh a súťaž v Budatínskom hrade.


3377   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Deň otvorených dverí v Považskom múzeu v Žiline

V rámci Týždňa slovenských knižníc usporiada odborná knižnica – ako súčasť Považského múzea v Žiline – v stredu 4. marca 2020 Deň otvorených dverí. Okrem toho múzeum pripravilo do 31. marca pre návštevníkov Budatínskeho zámku súťaž o atraktívne ceny. Poďte s nami poodhaliť tajomstvá ukryté v múdrych knihách.

Deň otvorených dverí v Považskom múzeu v Žiline, knižnica

So záujemcami o tajomstvá odbornej knižnice v Považskom múzeu sa stretneme 4. marca od 8. do 17.hodiny. „V tomto čase sa môžu bližšie oboznámiť so špecifickým typom knižnice, výnimočným knižničným fondom a službami, ktoré poskytujeme. Nahliadnu do starých tlačí zo 17. a 18. storočia, uvidia vzácne diela Mateja Bela s unikátnymi ilustráciami a odhalia tak tajomstvá, ktoré skrývajú historické knihy. Okrem toho budú čitatelia pri bezplatnej registrácii odmenení zaujímavou publikáciou,“ dopĺňa knihovníčka Janka Sakalová.

Deň otvorených dverí v Považskom múzeu v Žiline, vzacne knihy

Špeciálna prezenčná odborná knižnica je súčasťou Považského múzea v Žiline, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Má bohatý fond s viac ako 12 000 knižničnými jednotkami, z toho viac ako 300 starých tlačí do roku 1918. Fond knižnice tvorí spoločenskovedná, prírodovedná a vlastivedná literatúra.

Deň otvorených dverí v Považskom múzeu v Žiline, vzacne knihy

Disponuje tiež množstvom zborníkov a periodickej literatúry z histórie, archeológie, geológie, botaniky, zoológie, dopravy, národopisu a budovaným fondom z drotárstva a dejín dopravy. Publikácie pochádzajú z domácej aj zahraničnej produkcie. Nachádza sa v nej napríklad katalóg k medzinárodnej výstave „Faszination Stadt. Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht“, ktorej súčasťou bola aj mestská truhlica z Budatínskeho hradu.

Neprehliadnite: Krajšie a modernejšie priestory pre milovníkov kníh…

Záujem verejnosti pútajú aj Vlastivedné zborníky Považia, ktoré vychádzajú v rámci edičnej činnosti múzea. „Možno v nich nájsť odborné články, ktoré sú výsledkami výskumu z oblasti spoločenských a prírodných vied v regióne Horného Považia. Zborníky majú dlhoročnú tradíciu, tento rok vyšlo už 29. číslo,“ približuje knihovníčka Janka Sakalová. Knižnicu využívajú najmä študenti, ale tiež odborná verejnosť, pretože umožňuje prístup k informáciám s komplexným pohľadom na región Horného Považia. Návštevníci knižnice majú k dispozícii online katalóg.

Deň otvorených dverí v Považskom múzeu v Žiline

V Považskom múzeu prebieha až do 31. marca aj podujatie – Súťažíme s múzeom. Návštevníci Budatínskeho hradu môžu v tom čase súťažiť a vyhrať atraktívne ceny.

Sutazime s muzeom

www.pmza.sk