Krajšie a modernejšie priestory pre milovníkov kníh prinesú aj nové čitateľské zážitky

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Vynovená Krajská knižnica

Krajská knižnica v Žiline v novom šate. Rozsiahlu rekonštrukciu za takmer 400-tisíc eur zabezpečuje Žilinská župa.

„Našim cieľom je zlepšiť komfort návštevníkov knižnice, ako aj jej pracovníkov. Novinkou bude prepojenie knižnice s letnou čitárňou a dôjde aj k zmene dispozičného riešenia prízemia, posunie sa hlavný vstup do budovy,“ povedala županka Erika Jurinová. Súčasťou prác bude výmena dlažby, okien, dverí, úprava zábradlia, spevnená bude plocha letnej čitárne. Celkový vzhľad vstupných priestorov by mal byť svetlejší, modernejší a zaujímavejší. Nejde pritom o prvú rekonštrukciu. „Už v roku 2018 sme opravili tretie nadzemné podlažie, kde sa vymenila elektroinštalácia, svietidlá, inštalovali sme nové zvukovoizolačné steny medzi priestormi určenými na realizáciu podujatí pre verejnosť, opravila sa garáž,“ dodala županka.

Vynovená Krajská knižnica

Modernizácia knižnice by mala trvať päť mesiacov.Upresnila riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Katarína Šušoliaková.  

Neprehliadnite: Viac ako milión na podporu a rozvoj regiónov v Žilinskej župe

Do knižnice sa bude počas celého obdobia rekonštrukcie vchádzať z Literárneho parku, kde bude otvorený provizórny vchod. Čitatelia sa schodišťom dostanú do archívu knižnice, kde bude dočasne umiestnený fond beletrie. Z archívu sa výťahom dostanú na prvé a druhé poschodie. Vzhľadom na to, že vstup do knižnice bude len cez núdzový vchod, ktorý nie je prispôsobený ľuďom so zdravotným postihnutím, knižnica bude zabezpečovať vo väčšom rozsahu donáškovú službu kníh a časopisov na adresu bydliska. Čitatelia so zdravotným postihnutím môžu prostredníctvom mailovej adresy kniznica@krajskakniznicazilina.sk alebo na telefónnom čísle 041/72 330 90 o túto službu požiadať. Raz do mesiaca knihovníci záujemcom prinesú požadované knihy priamo domov.

Krajská knižnica v Žiline

Podujatia pre verejnosť a školské kolektívy budú počas rekonštrukcie zväčša zrušené, avšak detskí knihovníci“ so svojou ponukou aktivít budú intenzívnejšie navštevovať materské a základné školy i iné zariadenia. Počas sobôt bude knižnica zatvorená. V tom čase by mali prebiehať práce spôsobujúce vyššiu hlučnosť a prašnosť.

www.zilinskazupa.sk
www.krajskakniznicazilina.sk