Viac ako milión na podporu a rozvoj regiónov v Žilinskej župe


3130   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Viac ako milión na podporu a rozvoj regiónov

Žilinská župa predstavila nový dotačný systém. Na rozvoj regiónov a podporu významných aktivít pôjde na nasledujúci rok 1,3 milióna eur. To je o 530-tisíc eur viac v porovnaní s predchádzajúcim rokom. V praxi to bude znamenať podporu väčšieho okruh tém a oblastí.

Nový dotačný systém schválili župní poslanci na pondelkovom zastupiteľstve. Prinesie viac peňazí do regiónov aj ich efektívnejšie prerozdelenie. Župa chce dotácie zacieliť na podporu vybraných tém. „Platí, že aj naďalej budeme podporovať voľnočasové aktivity a podujatia, veľkú časť dotácií však chceme smerovať na podporu vybraných strategických oblastí, ktoré budú mať dlhodobejší účinok na území kraja. Zameriame sa na životné prostredie, zdravotníctvo, vzdelávanie, či regionálny rozvoj,“ povedala županka Erika Jurinová. Ako dodala, tento rok bol takým typom dotácie napríklad program na podporu nových lekárov, vďaka ktorému sa podarilo zastabilizovať šesť nových ambulancií v jednotlivých regiónoch.

Viac ako milión na podporu a rozvoj regiónov

Zmena sa týka aj procesu prideľovania jednotlivých dotácií. „Doteraz rozhodovali o pridelení dotácií len komisie zložené zo župných poslancov a o časti dotácii som rozhodovala ja ako predsedníčka ŽSK. Po novom budú do posudzovania žiadostí zapojené aj odborné komisie, ktoré budú posudzovať kvalitu projektov a ich dopad v území,“ upresnila županka. Zároveň ostáva, že o časti dotácií bude rozhodovať aj verejnosť. Novinku v podobe participatívneho rozpočtu zaviedla župa ešte vlani, čím umožnila ľuďom v kraji priamo ovplyvniť rozvoj komunít a spolupodieľať sa na rozhodovaní o časti župných peňazí.

Neprehliadnite: Zaujíma vás DIGITÁLNY MARKETING?

Tento rok bude pokračovať s menšími zmenami, ktoré vyplynuli zo skúsenosti z pilotného projektu. Pre zjednotenie sa program premenoval na participatívne dotácie a odstránila sa pevná výška pridelenej podpory. Harmonogram určí až výzva.

Dotačný systém bude po novom pozostávať zo štyroch častí. Najviac prostriedkov je alokovaných  pre tematické dotácie a to až 50% z objemu. Projekty v tejto časti budú posudzovať práve odborné komisie na základe hodnotiacich kritérií. Nasledujú regionálne dotácie (25%), ktoré budú výhradne v kompetencii regionálnych komisií zložených z poslancov, participatívne dotácie (15%), kde svojim online hlasovaním rozhodne verejnosť a dotácie predsedníčky ŽSK (10%).

Prvé výzvy pre jednotlivé typy dotácií budú vyhlásené začiatkom roka 2020.

www.zilinskazupa.sk