Po stáročia formovali dušu Slovenska. Aké sú nové impulzy pre ľudové tradície a folklór?

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:

Podpora Ministerstva kultúry SR o rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry je prejav pochopenia pre rozvoj slovenského kultúrneho dedičstva v autentickom ľudovom prejave. Nezanedbateľná finančná podpora (3 mil.€) je výsledok spoločnej iniciatívy predsedu vlády a ministerky Ľ. Laššákovej pre 401 projektov pre existujúce profesionálne i neprofesionálne folklórne telesá, ľudových umelcov a remeselníkov.

„Folklór je našim národným bohatstvom a kultúrnou dušou Slovenska. Počas pracovných výjazdov po celom Slovensku sa stretávam s mnohými ľuďmi, ktorí sa tejto autentickej forme umenia venujú s nadšením a zo srdca, vo väčšine prípadov bez nároku na akýkoľvek honorár alebo iné ohodnotenie,“ informuje ministerka Ľubica Laššáková. Podľa jej slov je preto namieste, aby štát podporil takto zapálené srdcia pre naše ľudové zvyky a tradície. „Zveľaďuje sa tak náš národný kultúrny potenciál, ktorý jedného dňa odovzdáme našim nastupujúcim generáciám,“ opisuje ministerka Laššáková význam nehmotného kultúrneho dedičstva.

Ministerka Kultúry Ľubica Laššáková S Premiérom Petrom Pellegrinim Na Benefičnom Koncerte Folklór Duša Slovenska V Kraji Jánošíka

Podpora folkloristov na Liptove

Liptov je jeden z regiónov Slovenska, kde sa prelína nádherná príroda so svojráznou ľudovou architektúrou a folklórom. Ten je stále živý a reprezentujú ho najmä tanečné súbory, ktoré vystupujú po Slovensku na rôznych festivaloch. Jedno z najznámejších kultúrnych telies je Folklórny súbor Váh, ktorý vznikol v roku 1979. Študenti stredných a vysokých škôl na vystúpeniach predvádzajú divákom autentické folklórne scény v pôvodnom ľudovom odeve, čím zachytávajú historické kultúrne posolstvo svojich predkov.

Neprehliadnite: Slovensko je znova svetové…

Dotácia z projektu Folklór – duša Slovenska vo výške 30 175 eur bola vhodnou investíciou do mladých, ktorí jedného dňa svoje skúsenosti v oblasti kultúrneho dedičstva odovzdajú mladším generáciám. Podporený bol aj Folklórny súbor Liptov, ktorý získal na Liptácky rok 15 000 eur. Detský folklórny súbor Ďumbier bol podporený sumou 7 000 eur na Zimný večer pri Sinačke. Veselé Kokavské divadlo získalo na projekt Ľudové tradície obce Liptovská Kokava 2 500 eur. Do radu podporených aktivít patria napríklad aj kultúrne aktivity Základnej školy Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačoch, obec Východná i obec Liptovská Lužná.

Folklór – duša Slovenska

Podporené projekty

Projekt Folklór – duša Slovenska bol v roku 2019 najúspešnejšou podporou nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry v histórii Slovenskej republiky. Celkovo bolo v elektronickom registračnom systéme Fondu na podporu umenia zaregistrovaných a následne doručených 970 žiadostí s celkovou požadovanou sumou 12 653 477 eur. Formálne kritériá splnilo 892 žiadostí a tie boli predložené na hodnotenie odbornej komisie. Podporu získalo spolu 401 projektov. Pre nezávislé profesionálne zoskupenia bolo v rámci projektu uvoľnených 167 tisíc eur, pre amatérske folklórne súbory takmer 2,5 mil. eur a ľudoví umelci a remeselníci dostali vo forme štipendia 340 tisíc eur.

Folklór – duša Slovenska

Systémová podpora tradičnej ľudovej kultúry aj v roku 2020

Od roku 2020 bude na Slovensku fungovať skutočná systémová podpora tradičnej ľudovej kultúry zo strany štátu. Poslanci Národnej rady SR 3. decembra 2019 schválili návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v znení neskorších predpisov. Novelou zákona sa rozširuje okruh účelov, na ktoré poskytuje Ministerstvo kultúry SR dotáciu zo štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok o podporu miestnej a regionálnej kultúry a obnovu knižníc a knižničného fondu. Podpora bude spočívať v pravidelnom a predvídateľnom poskytovaní dotácií uvedeným subjektom alebo jednotlivcom. Medzi oprávnené aktivity bude patriť okrem iného zakúpenie alebo obstaranie ľudových krojov, kostýmov, hudobných nástrojov, hudobnej aparatúry, náradia a prístrojov na tvorbu umeleckých výrobkov, potrieb pre tvorbu výtvarníkov a iné.

www.culture.gov.sk