Oľga Bartošíková otvorila Okná ako Dielo mesiaca január ´22 v Krajskej galérii Prešov

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
dielo mesiaca Krajská Galéria v Prešove

Akademická maliarka Oľga Bartošíková je súčasťou slovenskej umeleckej scény už viac ako sedemdesiat rokov. Patrí k najstaršej generácii žijúcich slovenských umelkýň, ktoré sa významnou mierou zapísali do dejín slovenského výtvarného umenia. Pozoruhodný vek a rozsiahla tvorba autorky integrujúca kresbu, maľbu a intermediálnu tvorbu obohacuje výtvarnú scénu druhej polovice 20. a zač. 21. storočia.

Oľga Bartošíková sa narodila 18. augusta 1922 v meste Holíč. V rokoch 1945 – 1950 študovala maľbu na Akadémii výtvarných umení v Prahe pod vedením prof. Jána Želibského. Podľa jej slov sa Praha pre ňu stala jedným z inšpiračných zdrojov. Povojnová Praha predstavovala pre umelcov miesto plné nadšenia, lásky k umeniu a nekonečného absorbovania vysoko hodnotných umeleckých zážitkov, miestom pre ľudí hľadajúcich krásu prostredníctvom umenia. V roku 1957 sa Oľga Bartošíková presťahovala do Bratislavy.

Ženský maliarsky rukopis

Stala sa členkou Zväzu slovenských výtvarných umelcov a v roku 1958 členkou Skupiny 4 spolu s  Vierou Kraicovou, Tamarou Klimovou a Jarmilou Čihánkovou. Ich historické rozhodnutie znamenalo, že po prvý raz v dejinách slovenského moderného umenia sa umelkyne pokúsili samostatne prezentovať v rýdzo ženskom zoskupení… Impulzom k utvoreniu skupiny bola spoločná životná skúsenosť vysokoškolského štúdia v Prahe v rokoch 1945 – 1950. Skupina fungovala do roku 1967. V rokoch 1995 – 2002 bola predsedníčkou Slovenskej výtvarnej únie, ktorá zastrešuje združenia profesionálnych výtvarných umelcov a teoretikov. Oľga Bartošíková sa zúčastnila desiatok spoločných výstav na Slovensku i v zahraničí, no na konte má i dvadsať individuálnych prezentácií. Jej záber v umeleckej tvorbe je široký, ale prevažne sa venuje voľne výtvarnej tvorbe. V 60. – 80. rokoch realizovala aj diela v architektúre na Slovensku i v Česku. Diela Oľgy Bartošíkovej sú súčasťou zbierok viacerých slovenských galérií, ako aj súkromných zberateľov.

Okno I., Krajská galéria Prešov, lexikon.sk, Oľga Bartošíková

Neprehliadnite:

Anjeli Šarišská galéria PrešovAnjeli v Krajskej (Šarišskej) galérii. Akí sú poslovia Boží, prevyšujúci všetky viditeľné stvorenia?

Okná do duše otvorené

V zbierkovom fonde Krajskej galérie v Prešove sa od Oľgy Bartošíkovej nachádzajú dve diela z 80. rokov. Diela Okno I. a Okno II. spadajú do obdobia, keď vznikla celá séria meditatívne vyznievajúcich obrazov, inšpirovaných konkrétnym domom a ľuďmi, ktorých stopy sa strácajú v minulosti. Toto obdobie je vyústením udalostí spojených s výstavbou a s uhoľnými baňami na Záhorí. Obrazy z cyklu Okná – Okno I., Okno II. zachytávajú intímny priestor rodného domu autorky. Námetu samotného okna rodinného domu predchádzalo zobrazenie pohľadu z okna na až sochársky plastickú skalnatú krajinu s modrou oblohou v pozadí v tmavších tlmených farbách. V ďalších obrazoch sa už venovala variácii námetu okna v jej rodičovskom dome. Autorka si kompozične zvolila spodnú časť okna s parapetnou doskou.

Krajská galéria Prešov, Okno II., lexikon.sk , Oľga Bartošíková

Čo cez Okná vidíme…?

V diele Okno I. je diagonálne umiestnená parapetná doska a na nej je umiestnený nôž a sklený pohár. Náš pohľad z okna smeruje von do záhrady, ktorá abstrahuje od všetkého konkrétneho. Ostal už len pocit, pocit z rodného domova, jeho zániku a pominuteľnosti. Dielo Okno II. je ladené v podobnej monochrómnej farebnosti. Autorka tu zvolila sivookrový odtieň, ktorý aplikuje aj na ovocie umiestnené na transparentnej sklenenej tácke na vysokej nohe. Kontrast tvarov je v druhom obraze ešte viac znásobený počtom priesvitných sklenených fliaš, pohára a petrolejovej lampy. Na rozdiel od prvej olejomaľby pohľad z okna smeruje do tmy, do priestoru, ktorý vyvoláva pocit samoty a beznádeje z návratu domov. Obidva obrazy sú nasiaknuté atmosférou prežitých udalostí autorky.

Pripravené v spolupráci s Krajskou galériou v Prešove
Text: Mgr. Alžbeta Malíková
Foto: Stanislav Veselovský, Zbierkový fond KG v Prešove

Medzititulky: redakcia

Viac na: www.sarisskagaleria.sk