Neznáma – lazúrna maľba tajomnej krásky je dielo mesiaca december v Krajskej galérii v Prešove

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
dielo mesiaca Krajská Galéria v Prešove

Neznáma je dielo mladého umelca, ktorý oplýval talentom. Tak možno charakterizovať začiatky prešovského umelca Mikuláša Jordána. Svojím nadaním, láskavosťou a vzdelanosťou sa zapísal do dejín výtvarného umenia a stal sa neoddeliteľnou súčasťou histórie Prešova. Bol oficiálnym maliarom gréckokatolíckeho biskupstva, realizoval množstvo cirkevných objednávok, sám maľoval a aj reštauroval.

O jeho všestrannosti a usilovnej maliarskej činnosti svedčí veľké množstvo získaných ocenení. V roku 1937 mu pápež Pius XI. udelil kríž Pro ecclesia et pontifice a neskôr bol dokonca pápežom Piom XII. povýšený na rytiera komandera rádu sv. Silvestra. V roku 1967 mu udelili štátne vyznamenanie Za vynikajúcu prácu a v roku 1973 dostal Cenu mesta Prešov.

Skromný a láskavý

Mikuláš Jordán sa počas celého svojho života nepretržite venoval umeleckej tvorbe. Študoval u maliara Pavla Szinyei Merseho, pochádzajúceho zo šľachtickej rodiny z Jarovníc a následne aj na budapeštianskej Akadémii. Ani vypuknutie prvej svetovej vojny nezastavilo Mikuláša Jordána v jeho umeleckom smerovaní a tvorbe. Nepriaznivá dobová kataklizma takmer vôbec nezasiahla do jeho výtvarného napredovania a jeho diela si aj naďalej udržali odstup od devastujúceho vplyvu vojny na čistotu samotného tvorivého aktu.

Jordan Neznáma, KG Prešov

Neznáma kráska počas rekonštrukcie

Tajomný úsmev neznámej…

Kruhový portrét „neznámej“, prítomný v zbierkach Krajskej galérie (KG) v Prešove, je toho príkladom. Dielo je datované rokom 1917, teda časom, keď sa vojna chýlila ku koncu. Olejom na plátne v kruhovom ráme autor zachytil jemnosť tváre neznámej mladej ženy. Ide o portrét „en face“, zasadený do neutrálneho prostredia. Dielo je označené signatúrou „Jordán M. 1917“, ktorá je umiestnená v pravej časti na pozadí v línii krku. Neznáma žena sa pozerá priamo na diváka, mäkké línie a farebnosť zvýrazňujú jej krehkosť, jemnosť a nevinnosť.

Neprehliadnite:

Stanislav Balko Sochár a model. KG v Prešove

Stanislav Balko: Sochár a model – dielo mesiaca október v Šarišskej galérii na tému individuality človeka

Vzácny portrét a jeho obnova

Autor pri zhotovovaní portrétu využil techniku olejovej maľby na plátne. Obraz bol silne znečistený špinou, zožltnutým lakom a v hornej časti nad hlavou bol vypadnutý fragment farebnej vrstvy. Záchrana portrétu bola viac než nevyhnutná. Lazúrna maľba s presvitajúcim podkladom si vyžadovala zvýšenú pozornosť pri čistení a odstraňovaní starého laku z dôvodu rizika poškodenia pôvodnej farebnej lazúry.

M. Jordan Neznáma po rekonštrukcii

Neznáma kráska a jej nevinný pohľad v plnej kráse po rekonštrukcii obrazu

Fragment vypadanej farebnej vrstvy bol vytmelený kriedovým tmelom a vyretušovaný akvarelovými farbami. Na záver sa ochrana povrchu maľby zabezpečila nanesením vrstvy voskovo-damarového laku. Neznáma mladá žena tak „chytila druhý dych“. Oživením pôvodnej farebnosti bol vyzdvihnutý pôvab portrétovanej, čím dielo získalo väčší priestor na zaradenie do výstavných projektov KG v Prešove. Toto dielo bolo verejnosti naposledy sprístupnené v roku 2020 na výstave 18. a 19. storočia v zbierkach Krajskej galérie v Prešove. Virtuálna prehliadka je dostupná aj na webovej stránke inštitúcie. Veríme, že s portrétom neznámej ženy sa ešte naši návštevníci budú môcť bližšie zoznámiť.

Pripravené v spolupráci s Krajskou galériou v Prešove.
Text: Andrej Liščinský
Medzititulky: redakcia
Foto: Zbierkový fond KG v Prešove

Viac na: www.sarisskagaleria.sk