Maľba a grafika Štefana Hapáka natrvalo v zbierkach Krajskej galérie v Prešove. Bol to človek, ktorý pomáhal všetkým bez rozdielu…


2769   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Jeseň v Ščerbovci, Šarišská galéria v prešove

Maľba a grafika / Štefan Hapák. Pod týmto názvom bola sprístupnená výstava profesora, vysokoškolského pedagóga a všestranného výtvarníka Štefana Hapáka v Krajskej galérii v Prešove. Pred pár dňami sa samotná výstava síce skončila, no stretnutie s tvorbou a dielami pre Prešov významného umelca, ktorý sa okrem aktívneho umeleckého života zapísal do dejín aj ako aktívny pedagóg a umenovedec, je možné i naďalej. Minimálne prostredníctvom výberu zo súkromného majetku dedičov a zo zbierkového fondu Krajskej galérie v Prešove.

Cesta umelca

Štefan Hapák sa narodil 16. októbra 1921 v Pinkovciach v okrese Sobrance. Študoval na  Lýceu a Učiteľskom ústave v Užhorode (1939 – 1944). V rokoch 1947 – 1948 študoval na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave a v roku 1953 absolvoval Akadémiu výtvarných umení v Prahe (J. Želibský, O. Nejedlý). Od roku 1953 až do odchodu do dôchodku pôsobil na Pedagogickej fakulte v Prešove UPJŠ v Košiciach a aj ako vedúci Katedry výtvarnej výchovy. Zomrel 23. marca 1997 v Ľuboticiach.

Šarišská galéria v Prešove

Jubilejná výstava bola cestou poznania

Uplynulá jubilejná výstava Štefana Hapáka k 100.výročiu narodenia prezentovala výber z jeho celoživotnej tvorby v podobe malebných pohľadov do zákutí prírody, portrétnej tvorby až po jeho grafické diela. Okrem umeleckej činnosti je Štefan Hapák známy, podľa slov jeho sestry Zuzany Osavčukovej-Hapákovej aj ako „…človek s dobrým srdcom a pedagogickým optimizmom, rád odovzdával nadobudnuté vedomosti a skúsenosti svojim študentom aj iným záujemcom, túžiacim po poznaní. „Nikomu nepovedal: nemám čas, to sa nedá. Ak ho niekto požiadal o pomoc, nechal svoju prácu a šiel pomáhať iným. Pomáhal všetkým bez rozdielu.“

Neprehliadnite:
Stanislav Balko: Sochár a model
– dielo mesiaca október v Krajskej galérii na tému individuality človeka

Šarišská Galéria v Prešove

Šarišská galéria v Prešove

Keď umenie je silná stopa a silná stopa je umenie

Umelecká cesta Štefana Hapáka sa začala už v ranom detstve. Život v robotnícko-roľníckej rodine mu poskytol priestor pre kontakt s tesárskym remeslom, ktoré si svojou povahou vyžaduje značné zručnosti v práci s prírodným materiálom a s priestorovým videním. Štefan Hapák ako vnímavý a zručný mladík sa chopil starého remesla a vytváral drobné plastiky zvierat a domácich vtákov. Už v tom období sa prejavila jeho zručnosť a chuť venovať sa umeleckej tvorbe, ktorá pokračovala počas jeho celého tvorivého života. Výtvarnej tvorbe sa venoval nepretržite a zanechal bohatú zbierku prác zasahujúcich do všetkých umeleckých druhov.

Pripravené v spolupráci s Krajskou galériou v Prešove.
Text: Mgr. A. Malíková
Medzititulky: redakcia
Foto: M. Skara (úvodná fotografia Jeseň v Ščerbovci), J. Németh, Zbierkový fond KG v Prešove

Viac na: www.sarisskagaleria.sk