Aký je dnešný svet? Prezradí 4. ročník medzinárodnej súťaže fotografií Travel and Emotions na tému: Život nie je čierno-biely

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Travel and Emotions, lexikon.skSladký víkend na hrade Beckov, nedobytný strážca Považia

Travel and Emotions – výstižný názov a súčasne aktuálna výzva pre fotografov-novinárov, zaoberajúcich sa cestovným ruchom. Vyhlasovateľom zaujímavej fotografickej súťaže je profesijná organizácia FIJET SLOVAKIA, ktorá je členom veľkej rodiny žurnalistov – medzinárodnej organizácie F.I.J.E.T. Ide o najstaršiu novinársku organizáciu vo svete takto obsahovo zameranú a špeciálizujúcu sa na cestovný ruch.

V týchto dňoch bol vyhlásený 4. ročník súťaže a výstavy fotografií Travel and Emotions s podtitulom ŽIVOT NIE JE ČIERNO-BIELY. Nasledujúca výzva – prispieť svojou tvorbou – je teda určená milovníkom a lovcom zážitkov doma i vo svete. Prostredníctvom partnerských organizácií ju slovenskí organizátori posielajú aj členským národným asociáciám, ktoré sú členmi F.I.J.E.T.

O súťaži

Zámerom je prezentácia monochromatických a farebných fotografií z cestovania vo svojej krajine alebo v zahraničí. Fotografie by mali zachytiť spektrum motívov, rôznych príbehov, emócií a jedinečných kompozícií.
Kto sa môže súťaže zúčastniť?
V prvom rade novinári, ktorí zohrávajú aktívnu úlohu v medializácii a publicite cestovného ruchu, členovia národných asociácií F.I.J.E.T. a študenti vysokých škôl v nasledujúcich kategóriách: A/ novinári a B/ študenti.

Neprehliadnite:

Zahorak na cestach III MaderanertalZáhorák na cestách III:
Maderanertal – miesto plné vodopádov a miesto mnohých prekvapení

Požadované parametre súťažných fotografií

Účastník súťaže môže poslať 10 samostatných fotografií alebo 2 príbehy po piatich obrázkoch v RAW digitálnom formáte tak, aby bolo možné fotografie zväčšiť pre potreby výstavy na rozmer 30 x 40 cm.
Termín výzvy na zaslanie fotografií je do 15. mája 2022.
Záujemci môžu svoje príspevky poslať na adresu:
fijetslovakia@fijetslovakia.sk
Odborná porota vyberie súťažné príspevky a ocenené budú vystavené na samostatnej slovenskej výstave v júli t. r. a v jesennom termíne v susednom Rakúsku (presný termín a miesto bude včas oznámený).
Slovenský vyhlasovateľ by privítal posilnenú sekciu autorov a fotografií zo Slovenska.

Travel and Emitions, lexikon.sk,Záhorák na cestách VII, víkend v lyžiarskom stredisku Arosa, Švajčiarsko

Možno ste nevedeli, že…

… FIJET SLOVAKIA je občianske združenie (OZ), ktoré je členom svetovej federácie novinárov a autorov píšucich o cestovnom ruchu F.I.J.E.T. (vznikla v r. 1954 a je pridružený člen Svetovej organizácie cestovného ruchu UNWTO). Organizácia pôsobí v masmediálnej komunikácii. Jej členovia kvalifikovane komentujú a investigatívne objavujú dôležité skutočnosti v cestovnom ruchu. Cieľom OZ FIJET SLOVAKIA je maximálne podporovať komunikáciu s verejnosťou a spoluprácu s printovými, elektronickými a a audiovizuálnymi médiami. FIJET SLOVAKIA organizuje odborné podujatia, novinárske press-tripy, štúdijné cesty, letné akadémie, konferencie a workshopy.

Text: FIJET SLOVAKIA
Medzititulky: redakcia
Foto: archív redakcie

Viac na: www.fijetslovakia.sk a na Facebooku