Celonárodná púť k patrónke Slovenska – Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Sedembolestnej Panny Márie

Za začiatok pútnictva v Šaštíne sa považuje rok 1564, keď Angelika Bakičová dala zhotoviť sochu Sedembolestnej, ako splnenie sľubu za vyslyšanie v rodinných trápeniach. Počas Celonárodnej púte Slovenska prichádzajú do Šaštína tisíce pútnikov. Vrcholom je sviatok patrónky Slovenska dňa 15. septembra.

Z histórie Šaštína a baziliky

Celonárodná púť Slovenska k patrónke Slovenska – Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína

Na mieste súčasnej obce bola postavená dôležitá pevnosť na ochranu obchodných ciest na križovatke dunajskej, českej a znojemskej cesty. Prvá písomná zmienka o Šaštíne je z r. 1204, keď Imrich II. daroval rodu Győr majetok menom “Sassin”. Neskôr ho získal Imrich Czobor I. Jeho syn Imrich Czobor II. sa tu už usadil natrvalo.

Úcta k našej patrónke

Úcta k Sedembolestnej Panne Márií u Slovákov začala prijatím kresťanstva od vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Ľud k jej úcte staval kaplnky a chrámy. Podobne aj v Šaštíne uctievali spočiatku obraz Sedembolestnej zavesený na strome. Za začiatok pútnictva v Šaštíne sa považuje rok 1564, keď Angelika Bakičová, manželka grófa Imricha Czobora, majiteľa šaštínskeho panstva, dala zhotoviť sochu Sedembolestnej, ako splnenie sľubu za vyslyšanie v rodinných trápeniach. Angelika prosila Sedembolestnú o pomoc práve pri jej obraze. Sochu uložili k verejnej úcte do trojhrannej kaplnky, ktorá tu stojí podnes.

Celonárodná púť Slovenska k patrónke Slovenska – Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína

Počas tureckých vojen (1654) preniesli sochu Sedembolestnej Panny Márie do kaplnky v zámku. Až v roku 1710 ju vrátili na pôvodné miesto. Ľud si ju veľmi uctieval a stalo sa mnoho zázračných uzdravení na tele i na duši. Ostrihomský arcibiskup Imrich Eszterházy ustanovil vyšetrovaciu komisiu na čele s ostrihomským kanonikom Jurajom Agnelym, šaštínskym rodákom. Komisia preskúmala 726 zázračných prípadov, ktoré znovu prešetrila aj komisia v Bratislave. Na ich základe slávnostne vyhlásili sochu za zázračnú a znova uložili do trojhrannej kaplnky.

Neprehliadnite:
Jedinečná kalvária v Nitrianskom Pravne

História pútnického chrámu

Neskôr mnísi radu Paulínov sa podujali postaviť pútnický chrám (1748) a kláštor. Vysvätený bol 12. augusta 1762 za účasti ostrihomského arcibiskupa Barkóczyho, cisárovnej Márie Terézie a jej manžela Františka Lotrinského, mnohých duchovných a tisícov pútnikov. Milostivá socha bola slávnostne prenesená na hlavný oltár.

Celonárodná púť Slovenska k patrónke Slovenska – Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína

Nasledovali roky pokojné i veľmi ťažké. Vyberáme z nich pár kľúčových medzníkov: 8. septembra 1864 sa konala oslava tristoročného výročia uctievania sochy Sedembolestnej v Šaštíne. Ostrihomský arcibiskup, kardinál Ján Scitovský, korunoval sochu zlatými korunami, ktoré posvätil pápež Pius IX. Slávnosti sa zúčastnilo 300 duchovných a vyše 120 tisíc pútnikov. 22. apríla 1927 vyhlásil sv. Otec Pius XI. Dekrétom “Celebre apud Slovaccham gentem” Sedembolestnú Pannu Máriu za patrónku Slovenska. V roku 1964 pri výročí 400 rokov uctievania sochy pápež Pavol VI. povýšil svätyňu Sedembolestnej dekrétom “Ad perpetuam rei memoriam” na baziliku minor. Počas Mariánskeho roka 1987 navštívila baziliku Matka Tereza z Kalkaty a 1. júla 1995 Šaštín a baziliku navštívil pápež Ján Pavol II., počas svojej druhej pastoračnej návštevy Slovenska.

Celonárodná púť Slovenska k patrónke Slovenska – Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína

Približne pred desiatimi rokmi sa okrem 2 tradičných pútí (Národná púť na sviatok Sedembolestnej Panny Márie a Svätodušná púť) začali formovať aj menšie tematické púte. Napríklad Púť zaľúbených (v polovici februára), Púť mužov (po Veľkej noci), Púť miništrantov (v máji na sviatok sv. Dominika Sávia, patróna miništrantov), Púť mamičiek v požehnanom stave (2. májová nedeľa), Púť motorkárov (posledná júnová sobota) a veľa ďalších.

Tohtoročná púť

Program tohtoročnej Celonárodnej púte k Sedembolestnej Panne Márii začína v piatok 13. septembra o 17. hodine mariánskou hodinkou a svätou omšou. Po nej sa predstaví hudobnodramatické pásmo o sv. Matke Tereze. Aj nasledujúci deň sa bude niesť v modlitbách. Hlavná púť sa koná v nedeľu a začne už pol hodiny po polnoci nočnou vigíliou. a bude Pokračovať bude po celý deň modlitbami a pobožnosťami,  v popoludňajších hodinách aj vystúpeniami spevákov a hudobníkov.

Slovenská mariánska cesta

Slovenská Mariánska Cesta

Mariánska cesta

Vznik Slovenskej mariánskej cesty (SMC) sa datuje od roku 2013. Jej realizácia sa zrodila z myšlienky putovania k Panne Márií do Šaštína, kde je jej Národná svätyňa, v ktorej ju uctievame ako Sedembolestnú Pannu Máriu – patrónku Slovenska, podobne ako je možné putovať aj k hrobu sv. Jakuba do Santiaga de Compostela. Začiatok putovania po SMC je v Gaboltove neďaleko Bardejova, ktorý je tiež mariánskym pútnickým miestom vo východnej časti našej krajiny. Charakter SMC je tak predovšetkým duchovný, nie iba čisto turistický. Jej zámerom je zároveň spoznávanie jednotlivých chrámov Slovenska, ktoré sú na trase SMC.

Na ceste za láskou

V chrámoch bude možné zároveň získať pečiatku do Záznamníka pútnika, ktorý je potrebné si vopred objednať telefonicky, alebo prostredníctvom webovej stránky baziliky. Pútnik sa môže rozhodnúť nastúpiť kdekoľvek na trase SMC, ktorá je v dvoch líniách: severná – prechádza severnou časťou územia a južná – prechádza južnou časťou. Púť končí v Šaštíne, kde bude pútnikovi udelená listina pútnika. K udeleniu tejto listiny je potrebné, aby pútnik absolvoval púť minimálne 100 km pešo alebo minimálne 250 km bicyklom.

Realizácia Slovenskej mariánskej cesty sa uskutočňuje v rámci KBS a to Rady pre migrantov, pútnikov a turistov, ktorá na túto záležitosť dáva súhlas a požehnanie.