Aj my podporujeme Európsky týždeň mobility 2019: Prejdime sa spolu! Bezpečne na bicykli a pešo.

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Európsky týždeň mobility 2019

…a urobme tak nielen počas Európskeho týždňa mobility (ETM) 2019, počas ktorého sa aj tento rok môžeme od 16. do 20. septembra zapojiť na národnej úrovni do rôznorodých aktivít zameraných na udržateľnú mobilitu. Organizujú ich nielen slovenské samosprávy v spolupráci s partnermi, ale aj rôzne typy organizácií a inštitúcií.

Európsky týždeň mobility sa koná každý rok od 16. do 22. septembra. Ide o celoeurópsku kampaň. Jej cieľom je povzbudiť samosprávy, rôzne inštitúcie a školy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility. Kampaň je naplnená aktivitami zapojených samospráv a ich partnerov, ktoré tradične uzatvára Deň bez áut. 

Európsky týždeň mobility 2019

Aktivity miest a obcí

Doteraz sa do národnej kampane ETM 2019 zaregistrovalo 53 slovenských samospráv, ktoré pripravujú množstvo inšpiratívnych podujatí zameraných na aktuálnu tému Bezpečne na bicykli a pešo.

Inšpirujte sa: Kampaň Do práce na bicykli

Mestá a obce, neziskové organizácie, školy a rôzne inštitúcie sa pritom môžu zaregistrovať na http://eurotm2019.eurotm.sk/ až do 22. septembra, keď kampaň vyvrcholí Dňom bez áut. sa Týmito aktivitami sa budú snažiť presvedčiť čo najširší okruh obyvateľov, aby si vybrali aktívne spôsoby dopravy, teda chôdzu a cyklistiku, prípadne ju spojili s verejnou dopravou. Popri flexibilite majú aj mnoho ďalších výhod, ako sú sociálna a ekonomická dostupnosť, spoľahlivosť, žiadne emisiepozitívny vplyv aj na zdravie. Dokonca mestá, v ktorých prevláda aktívna mobilita, sa rýchlejšie transformujú a rozvíjajú.

Európsky týždeň mobility 2019

Mama taxi“ je nemoderné, využite Pešibus!

Mnohí rodičia vozia denne detí do školy autom. Zapojeným do národnej kampane odporúčajú jej Koordinátori kampane ETM zo Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) odporúčajú obyvateľom zapojeným do národnej kampane ako vhodnú aktivitu aj „Pešibus“. Princíp takej dopravy je jednoduchý: „šofér Pešibusu“ – rodič alebo iný dospelý dobrovoľník kráča po vopred určenej trase do školy a na dohodnutých zastávkach mu rodičia odovzdávajú svoje deti – žiakov 1. – 4. ročníka.

Do prace na bicykli

Táto skupinka detí príde pod dohľadom a bezpečne do cieľa, do školy. Navyše, deti si hravou formou osvojujú myšlienku ochrany životného prostredia a zlepšia si aj zdravie. Po vzore mesta Nováky sa tak Pešibusy počas ETM 2019 objavia aj v Banskej Bystrici a Trnave, v Poprade zas vypravia Pešivláčik.

Európsky týždeň mobility 2019

Udržateľnú mobilitu spropagujú aj ďalšími aktivitami

Svedčia o tom informácie zaregistrovaných samospráv, organizácií či inštitúcií, ktoré sú zverejnené na http://eurotm2019.eurotm.sk/. Napríklad v Banskej Bystrici plánujú otvorenie novej cyklotrasy od obchodného centra Európa do Podlavíc spojené s večernou cyklojazdou. V Dolnom Kubíne pripravujú previerku bezbariérovosti verejných budov a priechodov pre chodcov a tiež „Veselý autobus“. Účastníkom spríjemnia jazdu svojou hrou žiaci základných umeleckých škôl. V Košiciach chystajú na vybraných úsekoch sčítanie cyklistov a počas Dňa bez áut uzatvorenie Komenského ulice, čím sa vytvorí priestor pre detské dopravné ihrisko, prenosný pump-track, či cyklodielňu.

Európsky týždeň mobility 2019

V Martine zorganizujú propagačnú kampaň Jazdíme bezpečne a prechádzame ohľaduplne, počas ktorej bude mestská polícia spolu s deťmi z miestnych škôl usmerňovať dopravu na najfrekventovanejších priechodoch pre chodcov. V Moldave nad Bodvou pripravujú II. ročník šachového turnaja pre deti a mládež O pohár ETM 2019. Uskutoční na uzavretej Vodnej ulici. V Trenčíne chcú prostredníctvom cyklojazdy poznávať pamiatky mesta. V Krásne na Kysuciach zase vyzývajú svojich obyvateľov, aby prišli počas Dňa bez áut sláviť sv. omšu do kostola sv. Ondreja bez motorového vozidla.

Európsky týždeň mobility 2019

Viaceré samosprávy zaregistrovali na stránke ETM aj také zrealizované trvalé opatrenia, ktoré sú zamerané na udržateľnú mobilitu. Vo viacerých prípadoch ide o dopravnú infraštruktúru pre peších a cyklistov.

Po skončení kampane sa môžu samosprávy zapojiť aj do  Národnej súťaže ETM v troch kategóriách: Aktívna samospráva, Efektívne trvalé opatrenie a Originálna aktivita. Cieľom vyhlasovateľa MŽP SR a národného koordinátora kampane ETM – SAŽP,  je zvýšiť motiváciu samospráv. Zapojiť sa do najväčšej kampane na podporu udržateľnej mestskej mobility v Európe. Vytvoriť tak priestor na vzájomnú inšpiráciu a súťaživosť medzi sídlami na Slovensku.

Ing. Alica Kučerová, Slovenská agentúra životného prostredia
Zdroj foto: eurotm2019.eurotm.sk a Pixabay
www.sazp.sk