Aktuálne trendy v personálnom manažmente


3562   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Aktuálne trendy v personálnom manažmente

Pozvánka na workshop. Nové trendy, nové technológie, nová generácia a rýchlo sa meniaci trh práce. Sú firmy pripravené…?

Workshop je určený všetkým riadiacim pracovníkom a pracovníkom personálnych oddelení.

Kedy: 5. decembra 2018 o 9,00 hod.

Kde: BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava

Bližšie informácie: http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2018110804

Prihláška na seminár (kód 181205): ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

PRIPRAVUJEME PRE VÁS: