Príležitosť pre všetkých – príležitosť pre rozvoj prírodného turizmu na on-line konferencii


3602   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
príležitosť pre rozvoj prírodného turizmu na on-line konferencii

Naša krajina robí ďalší krok k ochrane prírodného dedičstva prostredníctvom medzinárodnej konferencie s názvom Príležitosti pre rozvoj prírodného turizmu na Slovensku. Uskutoční sa formou on-line prezentácií za účasti slovenských a zahraničných expertov na udržateľný a prírodne orientovaný cestovný ruch.

Na Slovensku aktuálne prebieha debata o tom, koľko prírody a akou formou chceme chrániť. Popri tom sa vynárajú opodstatnené otázky o udržateľnom rozvoji regiónov, efektívnom využívaní lokálnych prírodných zdrojov, zamestnanosti, dôležitosti prírody pre budúcnosť… A práve prírodný turizmus je ideálnym nástrojom, ktorý reálne pomáha riešiť tieto otázky. Dôkazom sú mnohé úspešné a inšpiratívne príklady v zahraničí. Hlavným cieľom konferencie je preto predstaviť príležitosti a možnosti rozvoja prírodného turizmu aj u nás. Pozvánku a registračný formulár nájdete na stránke TU

Tešíme sa na Vašu účasť a budeme radi, ak tento email prepošlete aj kolegom alebo ľuďom, ktorí môžu mať záujem o účasť na tejto konferencii.

Zahraniční experti – atraktívni účastníci:

Aivar Ruukel – je výkonný riaditeľ spoločnosti, zaoberajúcej sa tvorbou produktov v prírodnom turizme v národnom parku Soomaa v Estónsku. Na základe úspešného partnerstva s národným parkom vytvoril jedinečnú ponuku produktov, ktoré sú atraktívne pre medzinárodný aj miestny trh. Na konferencii sa s nami podelí o svoje skúsenosti zo spolupráce s rôznymi zainteresovanými stranami v národnom parku. TU

Tim O’Donogue – je zakladateľom nadácie Riverwind Foundation. Riadi program udržateľného destinácie Jackson Hole & Yellowstone s cieľom zjednotiť úsilie a spojiť zainteresované strany v záujme spoločnej certifikácie. Tim sa v rámci svojho príspevku podelí o úspešný príbeh, ako si destinácia Jackson Hole vytvoril spoločnú víziu udržateľnosti. Pomenuje hlavné výzvy, s ktorými sa jeho organizácia pri tomto procese stretla, a ako ich nakoniec prekonali. TU

Neprehliadnite:
Odborný workshop Kreatívni umelci a cestovný ruch spojil dva svety.

Nina Breck and Diana Körner – predstaviteľky partnerskej organizácie Linking Tourism & Conservation (LT&C). V rámci svojej prezentácie predstavia príručku, ktorú pre projekt Menej bariér pre viac úžitku z prírody vypracovali v rámci širšieho týmu LT&C. V rámci príručky sa kládol dôraz na témy ako zapájať zainteresované strán v rámci udržateľného rozvoja. Pozornosť venujú aj otázkam finančných mechanizmov na podporu ochrany životného prostredia. Poukazujú na nástroje pre vývoj produktov v prírodnom turizme, a tiež na možnosti certifikácií a poskytovania služieb pre návštevníkov v chránených územiach. Prezentácia sa zameria aj na dôsledky, príležitosti a možné reakcie destinácií prírodného turizmu v rámci aktuálnej globálnej pandémii. Príručka bude k dispozícii pre účastníkov konferencie. TU

Jan Brockmann – jeho prezentácia predstaví koncept agentúry Ranger z Nemecka s názvom Regio-Ranger®. Jan je zakladateľ organizácie, ktorá v rámci Nemecka dopomohla k vytvoreniu pozície „ranger“. Podelí sa s nami o svoje bohaté skúsenosti s výcvikom sprievodcov v prírodnom turizme a budovaním konceptov finančne relevantného sprevádzania podporujúceho ochranu prírody. TU

Dr Christina Cavaliere – je renomovaná výskumníčka v oblasti prírodného turizmu. V rámci svojej prezentácia poskytne poznatky  o najnovších zisteniach v oblasti “neolokalizmu”, ktoré sú obzvlášť zaujímavé počas globálnej pandémie. Zároveň bude zdieľať najlepšie prístupy v oblasti realizácie lokálneho cestovnom ruchu. Pretože Christina strávila mnoho rokov na Kostarike, bude tiež schopná vysvetliť príklad Kostariky a jej legislatívneho systému, ktorý podporuje ochranu a vytvára stimuly pre miestnych vlastníkov pozemkov. TU

Andrei Blumer – je prezident organizácie Association of Ecotourism in Romania. V rámci svojej prezentácie nám predstaví ako funguje prírodný turizmus v Rumunsku. Zameria sa na začiatky, ako pristupovali k jeho rozvoju, na čo sa zameriavali v úvodných fázach jeho rozvoja a čo boli najväčšie výzvy v tom období. TU
www.eco-romania.

Viac na: https://bit.ly/KonferenciaPT