Rekonštrukcia barokového mostíka v Stupave

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
barokového mostíka, Stupava

Bratislavský samosprávny kraj sa pustil do revitalizácie parku stupavského kaštieľa (barokového mostíka), v ktorom sídli župný Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov. Park z 18. storočia je národnou kultúrnou pamiatkou, má prírodno-krajinársky ráz a tvorí celok s okolitými lesmi.

Súčasťou parku je jazierko za kaštieľom a barokový mostík, ktorý tvorí spojenie kaštieľa s ulicou. V súčasnosti sa táto pamiatka rekonštruuje. „Ide o objekt, ktorý si zaslúži zvýšenú pozornosť. Park denne navštevuje množstvo ľudí, medzi ktorými sú najčastejšie okrem seniorov mladé rodiny s deťmi. Využívajú ho na oddych či aktívny pohyb. Zveľadenie tohto priestoru je všeobecne prospešné pre širokú verejnosť,“ povedal Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

barokového mostíka, Stupava

V prvej fáze rekonštrukcie barokového mostíka, ktorý tvorí priame spojenie kaštieľa z ulice, sa demontovali prvky podliehajúce reštaurátorským prácam ako je zábradlie, súsošia a kamenné prvky. Ich obnova bola zrealizovaná bez definitívnej povrchovej úpravy, ktorá sa prvkom dodá až v poslednej fáze obnovy pred konečným osadením na pôvodné miesto na moste. Rozobratím konštrukcie mosta sa ukázalo v akom stave sa stavba a jej poškodenia nachádzajú.

Zaujímavé: Vodná cesta po Dunaji bude rýchlejšia a bezpečnejšia

V spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom, projektantmi a so statikmi sa aktualizovali postupy prác, ktoré sú potrebné k zachovaniu tohto jedinečného dedičstva a zvolili sa vhodné postupy obnovy mosta. Pri rekonštrukcii sa využívajú tradičné spôsoby výroby a tradičné stavebné techniky. K dosiahnutiu čo najpresnejšej autenticity, zvolili projektanti pôvodné technologické spracovanie konštrukcie mosta, pričom do úvahy vzali aj geometrické nezrovnalosti jeho jednotlivých častí.

barokového mostíka, Stupava

V najbližšej dobe je naplánovaná samotná rekonštrukcia klenieb mosta a montáž ramenátov. Ukončenie obnovy je plánované na prvý štvrťrok 2020. Celkové náklady na tento rok predstavujú 726 895 eur a sú hradené z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.

www.vucba.sk