Bratstvo a jednota v Mirbachovom paláci. Fotografka Olja Triaška Stefanović a jej svet je príbehom dnešnej Európy.

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Výstava v Mirbachovom paláci Bratstvo a jednota v podaní uznávanej fotografky Olji Triašky Stefanović

Galéria mesta Bratislavy pozýva do Mirbachovho paláca na výstavu s názvom Bratstvo a jednota. Fotografka Olja Triaška Stefanović vystihuje prežívanie veľkých a malých udalostí i osobných dejín v krajinách bývalej Juhoslávie v nedávnych desaťročiach. Prehliadka je prístupná počas celého leta do 13. septembra 2020.

Výstava v Mirbachovom paláci Bratstvo a jednota v podaní uznávanej fotografky Olji Triašky Stefanović

Olja Triaška Stefanović sa obracia k problematickej histórii bývalej Juhoslávie, odkiaľ pochádza, no od občianskej vojny žije na Slovensku. Vo svojom projekte kombinuje rodinnú anamnézu 80. a 90. rokov 20. storočia na pozadí rozpadajúcej sa multietnickej Juhoslávie. Výstava je tak príkladom toho ako sa tzv. veľké dejiny premietli do malých dejín konkrétnych ľudí. Bohunka Koklesová, kurátorka výstavy píše: „Autorka pre expozíciu realizovala fotografie, ktorými dokumentovala pozostatky kultu juhoslovanského prezidenta Tita. Súčasťou expozície sú aj fotografie mnohých pamätníkov, ktoré sa budovali v druhej polovici 20.storočia ako pripomenutie vojnových a etnických konfliktov v čase druhej svetovej vojny. Ich protiváhou sa na výstave stávajú fotografie, ktoré dokumentujú pozostatky občianskej vojny 90. rokov.

Celok na výstave uzatvára rodinná anamnéza autorky, rodinné fotografie, rozsiahly archív novinových výstrižkov, ako aj systematická práca v mapovaní jednotlivých politických udalostí a proklamácií. Výstava nabáda diváka k aktívnemu premýšľaniu o histórii, politike, vojne. Ale aj o pamäti, zabúdaní a napokon aj o viere v budúcnosť, o nádeji.  Súčasťou expozície je aj malá prezentácia vzájomných česko – slovenských vzťahov. Napokon príbeh bývalej Juhoslávie nie je tak mimoriadne vzdialený príbehu o Československu. Bratstvo a jednota bývajú pod tlakom kritických udalostí emocionálne radikalizované a v istom momente  sa bratská láska zmení na nenávisť a zlobu.“   

Neprehliadnite:
Galéria mesta Bratislavy opäť víta návštevníkov výnimočnou výstavou. Albín Brunovský: Maľby na drevo

Kto je Olja Triaška Stefanović? 

Fotografka a vizuálna umelkyňa sa vo svojej tvorbe zaujíma o priestor súkromný, verejný, mestský,… a pomocou fotografie vytvára obrazové správy svojho vnútorného uvažovania o miestach, opustenej architektúre. Ako aj o miestach, do ktorých si metaforicky dosadzuje vybrané témy. Narodila sa v bývalej Juhoslávii, no v 90. rokoch, sa natrvalo usadila na Slovensku. Jej projekty primárne reagujú na vojnové a etnické konflikty na Balkáne. Vizuálny jazyk, ktorý si osvojila, presahuje teritorialitu a stáva sa univerzálnejším. Skúma jej vlastnú pamäť, identitu, rodinnú históriu, osobne spomienky, v rámci ktorých spája sociologické a politické štúdie spolu s fotografickými projektami.

Výstava v Mirbachovom paláci Bratstvo a jednota v podaní uznávanej fotografky Olji Triašky Stefanović

Zaujíma ju náš vzťah k pomníkom a histórii po druhej svetovej vojne v strednej Európe cez analýzu termínu prítomnosť minulosti. Vo svojom umeleckom výskume analyzuje termín Bratstva a jednoty, rozpad ako aj vznik nových štátov, máp a novej geografie v strednej a východnej Európe. Olja Triaška Stefanović je laureátkou ceny primátora Bratislavy – Grant Bratislava. V rámci medzinárodnej fotografickej súťaže Slovak Press Photo bola v roku 2015  vyhlásená Stredoeurópskym domom fotografie fotografkou roka na Slovensku a už v roku 2010 bola finalistka 4. ročníka Ceny Národnej galérie V Prahe a skupiny ČEZ pre mladého umelca  – „Cena 333“. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení na Katedre fotografie a nových médií.

Zaujímavá prehliadka fotografií je prístupná do 13. septembra 2020.

www.gmb.sk