Galéria mesta Bratislavy opäť víta návštevníkov výnimočnou výstavou. Albín Brunovský: Maľby na drevo

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Albín Brunovský Maľby na drevo, GMB

Galéria mesta Bratislavy (GMB) pripravila výnimočnú výstavu – Albín Brunovský: Maľby na drevo. Pôvodne bola jej vernisáž naplánovaná na 12. marca. No z objektívnych dôvodov však ostala takmer na dva mesiace GMB neprístupná. Mimoriadne cenenú časť diela majstra Brunovského, ktorú predstavujú maľby na perzský orech, môžeme konečne obdivovať v Mirbachovom paláci.

Albín Brunovský (1935  – 1997) – grafik, maliar, ilustrátor, tvorca známok i československých bankoviek – sa stal už počas života umeleckou a pedagogickou legendou. V jeho tvorbe zaberajú mimoriadnu dôležitosť aj maľby na dreve. Začal ich maľovať na kvalitne vysušený perzský orech vyradený z továrne v Hodoníne v roku 1969 v rámci zákazky na výzdobu vládneho hotela Bôrik v Bratislave. Použil pri tom špeciálnu technológiu maľby na dreve podľa starých receptov na výrobu kriedového šepsu. Podarilo sa mu dosiahnuť vysokú stálosť maľby bez prasklín a postupných zmien farebných odtieňov.

Albín Brunovský Maľby na drevo, GMB

Na väčšine diel nepokrýva maľbou celú plochu dreva, ale dáva vyniknúť aj samotnej štruktúre perzského orecha. Ideológovia však sériu 26 diel pre hotel Bôrik, vytvorenú v rokoch 1969 – 1974, neschválili. Tak sa ocitli v pivnici budovy Matice slovenskej. Do zbierok Oravskej galérie v Dolnom Kubíne ju nakoniec získal Ctibor Belan. Umelec v tvorbe na drevo pokračoval až do konca svojho života. Vytvoril viac ako 120 malieb na drevo. Ich presný počet však nie je známy, niektoré vyviezli do zahraničia a ostali nezdokumentované.

Neprehliadnite:
Videosprievodca po tajoch barokového umenia je pripravený

V takom rozsahu (40 diel), ako predstavuje výstava GMB v Mirbachovom paláci, neboli ešte nikdy verejne prezentované. Galéria vďačí za ústretovosť a zapožičanie diel rodine Albína Brunovského, Oravskej galérii v Dolnom Kubíne, Slovenskej národnej galérii, Galérii M. A. Bazovského, Galérii Nedbalka a viacerým súkromným zberateľom.

Albín Brunovský Maľby na drevo, GMB

Nie nepodstatné je aj jeho hľadanie syntézy tela a duše, človeka a vesmíru, človeka a prírody. Prelínaním jednotlivých obrazov vytváral zložité kompozície vzťahov medzi ľudským, animálnym a prírodným. Fragmenty figúr sú často zámerne deformované, zvieracie motívy sú blízke Borgesovej fantazijnej ríši zvierat. Napriek tomu by sme ich ťažko mohli charakterizovať ako surrealistické kompozície. Špecifické miesto v jeho maliarskej tvorbe majú tondá – maľby komponované v kruhoch alebo miernych elipsách.  

Prelom v tvorbe umelca

V roku 1975 dochádza u Brunovského k významnej premene. Začína meniť spôsob vyjadrovania i výtvarného uvažovania. Figúry sa stávajú realistickejšími, miestami až hyperrealistickými. Zatiaľ čo v predošlej tvorbe boli telá prerastené fantastickými prvkami, po r.1975 sú to už ľudské postavy zasadené do prírodného rámca (Sarah, 1979). Pomerne často sa objavujú reálne ľudské postavy vo vysnenej fantazijnej krajine (Dáma v klobúku, 1981). Motívy nahých žien a mužov poníma ako veľké záhrady pozemských radostí, ako fragment prírody, ktorú si človek vytvára podľa svojich predstáv. Brunovskému ide o hľadanie harmónie, súladu, pokoja či ideálneho obrazu sveta.

Mirbachov Palac

Albín Brunovský – jedinečný

Kurátor výstavy Ivan Jančár charakterizuje umelcovu maľbu na drevo: „Albín Brunovský sa stal nositeľom tradícií i objaviteľom nových tvorivých možností. Inšpiráciu pre svoje diela nachádzal v rodnom Záhorí. Do tajomnej atmosféry jeho prírody umiestňoval fragmenty zámerne deformovaných ľudských a zvieracích motívov (Tretí variant k super veľkému záhradnému divadlu, 1971; Prechádzka Záhorím, 1973). Slobodne sa pohyboval aj v umeleckej histórii a voľne interpretoval diela iných majstrov (Spomienka na Velázqueza, 1969; Pocta Arcimboldovi, 1973), inšpiroval sa románom Francoisa Rabelaisa Gargantua a Pantagruel, (1971), nadväzoval na umeleckú školu zo 16. storočia z francúzskeho zámku vo Fontainebleau (Sesternice z Fontainebleau, 1971), alebo zobrazoval biblické príbehy.”

Príďte sa aj vy presvedčiť, že Brunovského maľby na dreve sú ozdobou každej zbierky výtvarného umenia. Výstava v Mirbachovom paláci v Bratislave je pre verejnosť prístupná do 7.júna.

www.gmb.sk