Rezortu dopravy a výstavby záleží na zelených opatreniach v našich mestách


3054   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Rezortu dopravy a výstavby záleží na zelených opatreniach

Zdravé a fungujúce ekosystémy sú nevyhnutným predpokladom prirodzeného životného prostredia v našich obciach a mestách. Ich vytvorenie je podmienené zachovaním rozmanitosti živočíšnych aj rastlinných druhov, tzv. biodiverzitou. O tom, ako môžu samosprávy vytvoriť, budovať a udržiavať druhovo rozmanité ekosystémy pomocou zelenej infraštruktúry. Hovorili zástupcovia bratislavských samospráv, envirorezortu a ministerstva dopravy na každoročnej konferencii Zelená infraštruktúra a biodiverzita v mestách a okolí.

Rezortu dopravy a výstavby záleží na zelených opatreniach

Konferencia má ambíciu povzbudiť mestské samosprávy a ďalších aktérov. Aby sa o otázky zelenej infraštruktúry a ochrany biodiverzity zaujímali a aktívne k ich rozvoju prispievali. Konkrétne príklady zo Slovenska a zo zahraničia účastníkom ukazujú, ako zelenú infraštruktúru a ochranu biodiverzity zaradiť do činností samospráv. Súčasne dávajú odpovede na mnohé otázky v súvislosti s aplikáciou vhodných prístupov na základe najnovšieho poznania a poskytujú všeobecne uplatniteľné návody.

Neprehliadnite: 365-dňová diaľničná známka už od februára 2020

Veľký záujem o problematiku zo strany samospráv svedčí o tom, že slovenským mestám nie sú zdravé ekosystémy na ich území ľahostajné. Usilujú sa k nim pristupovať komplexne. Iba spoločný prístup k zelenej infraštruktúre a biodiverzite v mestách a ich okolí, uplatňovaný už dnes, môže priniesť riešenia, ktoré ocenia ďalšie generácie.

Rezortu dopravy a výstavby záleží na zelených opatreniach

Konferencia je zároveň dôkazom, že na zelenej infraštruktúre a ochrane biodiverzity záleží ústredným orgánom štátnej správy. Ako aj regionálnej a miestnej samospráve a mnohým ďalším aktérom a táto téma je vysoko aktuálna.

Karolína Ducká
www.mindop.sk