Príklad znižovania plastických odpadov – spoločnosť Kaufland inšpiruje

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Kaufland ide príkladom pri znižovaní plastov

Množstvo plastového odpadu zamoruje životné prostredie. Za vinníka býva neraz označovaný aj maloobchod. Pravda je však taká, že o zmenšenie množstva používaných plastov sa musíme pričiniť všetci – jednotlivci, podnikatelia, obchod i štát. Spoločnosť Kaufland iniciatívne robí postupné konkrétne kroky, ktorými znižuje množstvo nových plastov vo svojich obchodoch.

Programovo znižuje plasty v obchodoch

Spôsobom ako zamedziť zbytočnému plastovému odpadu sa venuje Kaufland na všetkých úrovniach. V rámci skupiny Schwarz zaviedol stratégiu s názvom REset Plastic.Jej cieľom je nielen zabrániť tvorbe nových plastov, ale aj redizajn existujúcich obalov, recyklácia a likvidácia plastov, ako aj vývoj v tejto oblasti a osveta verejnosti,“ vysvetlil Paul Pauls, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovensko.

Koniec jednorazoveho plastoveho riadu, Kaufland

Tento rok sa už napríklad stihol Kaufland zbaviť plastových fólií na šalátových uhorkách. Pred letom vyradil z predajní všetok jednorazový plastový riad a slamky a nahradila ich ekologickými alternatívami. V oddelení ovocia a zeleniny EKO pribudli sieťky z biobavlny a začiatkom októbra oznámil, že začína postupne meniť plastové obaly produktov svojich privátnych značiek za ekologické.

Zaujímave: Tatralandia ide v ekológii príkladom…

Tieto ponesú logo Balené zodpovedne, čo znamená, že spĺňajú minimálne jedno z týchto kritérií – buď minimálne 80-percentnú recyklovateľnosť, aspoň 30-percentný podiel recyklovaného materiálu, alebo úsporu či zníženie váhy baliaceho materiálu minimálne o 10 %.

Koniec slamiek Kaufland

Vyradením jednorazových plastových produktov ušetríme ročne 48,7 ton plastu. Zmeny obalov pri ovocí a zelenine ušetria 15 ton a prvé produkty s označením Balené zodpovedne ušetria ďalších 12,8 tony. Celkovo tak ušetríme 76,5 tony pôvodného PET, teda nového plastu ročne a toto číslo bude ďalej rásť,“ vyhlásil Richard Bendík, riaditeľ nákupu spoločnosti Kaufland.

Cieľom spoločnosti je do roku 2025 znížiť celkovú spotrebu plastov minimálne o 20 % a produkty privátnych značiek predávať v 100 % recyklovateľných obaloch.

Koniec jednorazových igelitových tašiek

Spoločnosť Kaufland je jednou zo spoločností, ktoré cítia zodpovednosť za stav životného prostredia a priebežne podniká nové opatrenia, ktoré napĺňajú jej stratégiu boja s nadbytočnými plastami. Medzi najnovšie patrí vyradenie všetkých jednorazových igelitových tašiek z predajní. Dnes poslednú dodanú z nich symbolicky odovzdal generálny riaditeľ spoločnosti Paul Pauls do rúk ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa.

Koncie plastovym taskam, Kaufland

Ľahké, najviac predávané igelitové tašky sme vyradili už v roku 2017. Podľa štatistík bežný obyvateľ Slovenska spotreboval ročne až 466 igelitových tašiek, čo je najviac spomedzi všetkých Európanov. Len v Kauflande sa ich minulý rok predalo 9 miliónov. Preto sme sa rozhodli vyradiť všetky jednorazové igelitové tašky do konca roka a nahradiť ich výlučne viacnásobne použiteľnými ekologickými variantmi. Sme hrdí na to, že sme na Slovensku prví, ktorí sa k takémuto kroku odhodlali a môžeme tak ísť príkladom,“ vyhlásil Richard Bendík, riaditeľ nákupu spoločnosti Kaufland.

www.kaufland.sk