Vodná cesta po Dunaji bude rýchlejšia a bezpečnejšia

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Vodná cesta

Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek a Minister životného prostredia László Sólymos 20. júna 2019 položili v Gabčíkove základný kameň projektu modernizácie plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo. Súčasne odštartovali aj druhý projekt – FAIRway Danube, ktorý je realizovaný v spolupráci šiestich krajín: Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Bulharsko a Rumunsko. Urobili tak „pokrstením“ vytyčovacieho a meracieho plavidla na zabezpečenie plavebnej dráhy (vodná cesta) po Dunaji. Slávnostného aktu sa zúčastnili aj zástupcovia Európskej komisie a Agentúry INEA.

Vodná cesta

Dunaj je naša najdôležitejšia medzinárodná vodná cesta. Preto je našou povinnosťou zabezpečiť na ňom spoľahlivú a bezpečnú prevádzku vodnej dopravy. Som rád, že naše úsilie získať financie na obnovu plavebných komôr ako aj výrobu plavidiel pre zabezpečenie splavnosti bolo úspešné a verím, že oba projekty dotiahneme do úspešného konca,” povedal Arpád Érsek, minister Dopravy a výstavby SR.

Vodná cesta

Inovácia plavebných komôr v Gabčíkove

Projekt INOVÁCIA A MODERNIZÁCIA PLAVEBNÝCH KOMÔR VODNÉHO DIELA GABČÍKOVO sa zaoberá najpálčivejším problémom na slovenskom úseku rieky Dunaj. Prostredníctvom tohto projektu bude vykonaná komplexná inovácia a modernizácia oboch plavebných komôr. Časté odstávky oboch plavebných komôr viedli k značným oneskoreniam prepráv v rámci vnútrozemskej vodnej dopravy. Po realizácii projektu bude Vodné dielo Gabčíkovo schopné zabezpečiť požadované parametre plavebnej dráhy, rýchle a zároveň bezpečné preplavenie plavidiel plavebnými komorami. V súčasnosti je čas potrebný na prepravu cez gabčíkovské plavebné komory v priemerne 45 minút. Po realizácii projektu sa tento čas môže skrátiť prinajmenšom o polovicu, teda približne na 20 minút. Ukončenie projektu je plánované v júni 2022.

Zaujímavé: Letisko v Bratislave a jej nová svetelná…

Vodná cesta

Bezpečnejšia plavba na Dunaji – vodná cesta

Projekt FAIRWAY DANUBE je realizovaný v spolupráci šiestich krajín, ktorými preteká rieka Dunaj. Ide o prvú fázu projektu “Master plán rehabilitácie a údržby plavebnej dráhy na Dunaji a jeho splavných prítokov”, ktorý bol vytvorený v rámci Stratégie EÚ pre podunajskú oblasť (EUSDR). Výsledkom budú harmonizované značenie plytkých úsekoch, informácie o vodnej hladine a prognózach hladín vody. Nové meracie technológie optimálne využijú dostupné hĺbky prispôsobením umiestnenia vodnej cesty súčasným podmienkam koryta, čím sa FAIRway Danube zameriava na zlepšenie podmienok plavebnej dráhy Dunaja a jeho splavných prítokov. Meranie koryta vodného toku a zber údajov bude vykonávať meracie a vytyčovacie plavidlo, ktoré bolo slávnostne dané do prevádzky. Bude používané na označenie plavebnej dráhy, vrátane rozmiestnenia bójí so zameraním na kritické úseky Dunaja.

Obidva projekty sú financované z prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy (CEF). EÚ investuje do týchto projektov viac ako 125 miliónov EUR.

www.mindop.sk