Profesionálne vytvorený web je základom pre propagáciu na internete. Kvalitný dizajn hrá prím

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
web

Internet a web dizajn zmenili svet na nepoznanie. Dnes by sme už naozaj len ťažko hľadali oblasť v našom každodennom živote, ktorej by sa tento fenomén nedotkol. Dobrý a každému zrozumiteľným príkladom je napríklad aj podnikanie a firemný marketing. V ňom je úspešnosť podmienená výbornej prezentácii a propagácii našich služieb práve na profesionálne vytvorenom webe.

Kto nerieši online marketing, nemá medzi konkurenciou šancu

Pred rozšírením internetu si pri slovnom spojení „reklamná kampaň“ predstavila nejedna firma množstvo minutých náplní do tlačiarne HP na rôzne letáčiky, plagáty a podobnú tlačenú reklamu. A aj keď takéto formy marketingu majú stále svoj zmysel, veľká časť marketingových aktivít sa presunula na internet. Čo sa týka propagácie na internete, základom je mať vlastný web. Aj keď v súčasnosti je v určitých prípadoch teoreticky možné fungovať len s firemnými profilmi na sociálnych sieťach, bez vlastného webu firma pôsobí oveľa menej profesionálne.

Neprehliadnite:

Deň ochrany
Ochrana osobných údajov je aj o tom, ako sa vyhnúť podvodom vo svete investícií

Logika informačnej architektúry, použiteľnosť a dizajn

Vlastný web je určitou investíciou, ale aj tak je ideálnym riešením zveriť vytvorenie web stránky profesionálnej webdizajnérskej agentúre. Pri tvorbe firemného webu je totižto dôležitých viacero vecí. Na začiatku je to dôkladná analýza činnosti danej firmy a cieľov, ktoré by mal nový firemný web dosiahnuť. Tento krok je dôležitý pre návrh logiky informačnej architektúry webu, ktorá je dôležitá pre jeho následnú propagáciu.

Aj tu platí: prvý dojem rozhoduje

Čo sa týka toho, ako budú web vnímať potenciálni zákazníci, dôležité sú dve veci: použiteľnosť (ovládanie) a dizajn. Ovládanie musí byť komfortné a intuitívne a to nielen na počítačoch, ale aj na mobilných zariadeniach, keďže v súčasnosti množstvo ľudí používa pre prístup na web práve tie. A čo sa dizajnu týka, ten je dôležitý tak pre navodenie pozitívneho prvého dojmu ako aj pre celkovú dôstojnú reprezentáciu firmy a taktiež jej odlíšenie od konkurencie. (FU)

Foto: ronstik / Shutterstock.com