Generácia 909,76 nevyhovovala socialistickému realizmu. Spoznáte umelcov a svedomie ich doby

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
SNG_Generácia 909,76, Ján Mudroch Lettrice (1937-1937)

Divák sa na výstave nazvanej Generácia 909,76 stretne so známymi prácami Majerníka, Mudrocha, Kostku, Nevana a iných. No na rozdiel od autorských kolekcií sú teraz vystavovaní v tematickom kontexte, ktorým kurátorky Alexandra Homoľová a Alexandra Kusá preverujú umeleckohistorickú tému. V roku 1964 týchto umelcov predstavil Karol Vaculík výstavou Generácia 1909 a nazval ich Svedomie doby.

SNG_Generácia 909,76, František Draškovič Vzkriesenie (1941-1941)

Názov i projekt výstavy v Slovenskej národnej galérii odkazuje na pojem, ktorý etabloval Karol Vaculík a kurátori národnej galérie začiatkom šesťdesiatych rokov 20. storočia výstavou Generácia 1909 – Svedomie doby (1964). Názov odkazoval na „aritmetický” priemer rokov narodenia autorov, ktorých kurátor do skupiny zaradil. Ich príslušnosť odôvodňovali nielen biograficky, usilovali sa sa nájsť aj iné spoločné črty a spojenia.

Neprehliadnite:
Prvé múzeum ikony konceptuálneho umenia Júliusa Kollera

Vaculíkova iniciatíva mala niekoľko cieľov. Napríklad vrátiť do dejín umenia tvorbu generácie, ktorých diela nie celkom konvenovali s estetikou socialistického realizmu, tvorivo zasiahnuť do príbehu dejín slovenského umenia novým „-izmom” a zhodnotiť aj netendenčné nákupy do zbierok. Formulácia pojmu vzišla z prostredia múzea, čo bolo ostatne v 60. rokoch 20.storočia umeleckohistorickým trendom. Hoci v zahraničí už smerom ku konceptuálnemu umeniu. U nás to súviselo s potrebou napraviť dejiny umenia pokrivené socialistickým realizmom. Tak vznikol pojem, ktorý Vaculík postavil na roveň výtvarnej moderny.

SNG_Generácia 909,76, Karol Kállay Ján Mudroch (1952-1952)

Dnes sa k tomuto pojmu a výstave vracia tá inštitúcia, na pôde ktorej vznikol, aby prehodnotila jeho funkčnosť a limity a posilnila kultúrno-historickú interpretáciu a kontext jeho čítania. Takto je postavená koncepcia výstavy – vyrovnáva sa s problémom po témach a diela „používa” ako dôkazy. Divák sa stretne so známymi prácami Majerníka, Mudrocha, Kostku či Nevana a iných. Ale na rozdiel od autorských kolekcií sú na výstavovaní v tematickom kontexte, ktorým kurátori preverujú umeleckohistorickú tému. A aký výber je pripravený? Napríklad: Jakub Bauernfreund, Štefan Bednár, Ladislav Čemický, František Draškovič, Bedrich Hoffstädter, Jozef Kostka, František Kudláč, Július Lőrincz, Cyprián Majerník, Peter Matejka, Dezider Milly, Ján Mudroch, Július Nemčík, Andrej Nemeš, Eugen Nevan, František Studený, Július Szabó, Ester Šimerová-Martinčeková, Ján Želibský a i.

Výstava bude v priestoroch Esterházyho paláca prístupná od 26. júna 2020 do 10. januára 2021.

www.sng.sk