Európsky projekt Stolpersteine pripomína pohnuté osudy a spomienky na Židov v Starej Ľubovni


3305   -   2
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Európsky projekt Stolpersteine pripomína pohnuté osudy a spomienky na Židov v Starej Ľubovni, pamätné kocky, muzeum a vystava

Pohnuté osudy ľudí pripomína európsky projekt Stolpersteine. V období pred druhou svetovou vojnou žila v Starej Ľubovni početná komunita Židov. Udalosti, ktoré so sebou vojna priniesla, spôsobili jej zánik v bývalom slobodnom kráľovskom meste. Spomienka na nich sa pomaly vytráca. Má to zvrátiť nemecký projekt Stolpersteine, realizovaný v mnohých európskych mestách, kde obete holokaustu žili, teda vrátane aj Starej Ľubovne.

Návrat do histórie

Židovská náboženská obec vznikla v Starej Ľubovni v polovici 19. storočia. Mala vlastnú synagógu na Levočskej ulici, viac ako 200 členov a vlastný rabinát, kde patrili aj Židia z 8 okolitých obcí. Vykonávali rôzne povolania ako lekár, lekárnik, viacerí boli remeselníci, právnici, zubári, miestni úradníci, autodopravcovia a podnikali tiež vo finančníctve. Ich pokojný život podstatne zmenil Židovský kódex prijatý v roku 1941. Do veľkej miery prevzal mnohé antisemitské normy, postupne prijímané už od roku 1940. Tie vo svojom obsahu vychádzali z nemeckých Norimberských zákonov na riešenie tzv. židovskej otázky.

Stolpersteine Ľubovnianske Múzeum, Stará Ľubovňa

Arizácia majetku a deportácie

Tieto opatrenia spôsobili úplný zánik ľubovnianskej židovskej obce. V roku 1942 bolo v okrese Stará Ľubovňa transportovaných do zberného tábora v Poprade a neskôr do vyhladzovacieho tábora v Lublinskej oblasti alebo do Osvienčimu 643 z celkového počtu 732 Židov. Takmer všetci boli krátko po príchode usmrtení.

Neprehliadnite:
Deti žltej hviezdy otvárajú Mesiac knihy.
Nový román autora bestselleru Osvienčimská uspávanka

Málo známe tragické osudy

O živote Židov nielen v Starej Ľubovni, ale aj v regióne severného Spiša a Pienin, vie verejnosť len málo. Záujem zvýšiť povedomie ľudí v bývalom slobodnom kráľovskom meste o tejto významnej skupine ľubovnianskej spoločnosti, prišlo Občianske združenie UM UM, o. z. v spolupráci so slovenskou organizáciou Antikomplex a nemeckými partnermi, s návrhom realizovať nemecký projekt Stolpersteine. Ten prináša ucelený koncept osadzovania zlatých (bronzových) kamenných kociek, s rozmermi 10 x 10 cm, osadených po celej Európe na miestach, kde obete holokaustu žili.

Stolpersteine Deportácie Židov

Aktivity proti xenofóbii a rasovej nenávisti

V Starej Ľubovni sú dva takéto kamene osadené na Námestí sv. Mikuláša, a to nie náhodou. Venované budú významnej rodine Blayerovcov, ktorí boli v medzivojnovom období vlastníkmi Provinčného domu, bývalého sídla Okresného úradu a v súčasnosti mestskej galérie. Patrila im tiež kníhtlačiareň na rohu námestia, nachádzajúca sa na prízemí bývalého hotela Dukla. Tá podliehala arizácii už v roku 1940. Osadené pamätné kocky sú venované Anne a jej synovi Elemerovi, ktorí zomreli v koncentračnom tábore.
Osádzanie kociek sa uskutočnilo 5. marca 2021 pri príležitosti natáčania dokumentu o židovskej menšine na Slovensku.

Objavujme históriu Starej Ľubovne i regiónu a nezabúdajme na tragické udalosti spojené s prenasledovaním Židov. Je to dôležitý odkaz minulosti v boji proti extrémizmu i rasovej neznášanlivosti v súčasnosti.

Viac na: www.visitspis.sk