Čo je napísané vo hviezdach? Zaujímavá história Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove


4560   -   1
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Zaujímavá história Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove mnohých prekvapí

Vedecko-výskumná a pozorovacia (alebo pozorovateľská) činnosť patrí k základnému poslaniu najvýznamnejšej slovenskej hvezdárne – Slovenskej ústrednej hvezdárne Hurbanovo (SÚH). Táto významná inštitúcia rieši výskumné úlohy a vykonáva pozorovania v oblasti slnečnej fyziky, meteorov i exoplanét a podieľa sa na vedecko-výskumnej práci iných inštitúcií doma i v zahraničí.

So založením hvezdárne je bytostne spätý Dr. Mikuláš Thege Konkoly (na obr.; 1842 – 1916) – zakladateľ geomagnetického a meteorologického observatória v Hurbanove.

Mikuláš Thege Konkoly

Foto: sk.wikipedia.org

História inštitúcie

História hvezdárne siaha do obdobia Rakúsko-Uhorska (1871 – 1918). Na prelome 19. a 20. storočia patril Dr. Konkoly medzi popredné vedecké svetové osobnosti. Hvezdáreň, ktorú v roku 1871 založil sa, vďaka premyslenému výberu, dômyselnej konštrukcii svojich astronomických prístrojov a intenzite prác, za niekoľko rokov zaradila medzi najznámejšie vedecké inštitúcie na svete.

Zaujímavá história Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove mnohých prekvapí

Spočiatku orientoval svoje pozorovanie na výskum slnečných škvŕn, jasných komét (ich spektier), slnečných protuberancií, meteorov a určovanie času pomocou pasážnika pre vlastné potreby hvezdárne i celého Uhorska. Skonštruoval aj vlastný protuberančný spektroskop a ďalšie pozorovacie a meracie prístroje.

Systematicky vykonával aj geomagnetické a meteorologické pozorovania. Dokladom jeho mimoriadnej vedeckej činnosti je aj zoznam publikácií, ktorý bol priložený k návrhu Dr. Konkolyho za člena Uhorskej akadémie vied.

Neprehliadnite:
Nič mi nebolo nemožné, lebo som chcel! Odkaz M. R. Štefánika súčasníkom je veľkou výzvou

V obave, že po jeho smrti hvezdáreň zanikne a jej prístroje sa prestanú používať, observatóriá a všetko ich zariadenie venoval v roku 1899 štátu pod podmienkou, že hvezdáreň zostane v Hurbanove, a kým on – ako jej zakladateľ – žije, bude jej neplateným riaditeľom.

Obdobie 1. ČSR (1918-1938)

Po smrti Dr. Konkolyho (1916) polstoročná nepretržitá činnosť hvezdárne v Hurbanove ochabla. V období politických zmien, súvisiacich s rozpadom Rakúsko-Uhorska, bola práca hvezdárne prerušená. Roku 1919, teda v novej Československej republike, sa hvezdáreň v Hurbanove stala Štátnym astrofyzikálnym observatóriom pražskej hvezdárne, ktorú zriadilo vtedajšie Ministerstvo školstva a národnej osvety. Po Viedenskej arbitráži (pred 2. svetovou vojnou) boli prístroje evakuované (2. dekáda októbra r.1938).

Zaujímavá história Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove mnohých prekvapí

Od znovuobnovenia hvezdárne až po súčasnosť

Po 2. svetovej vojne sa činnosť hvezdárne obnovila až v roku 1962. V roku 1969 sa z nej stala Slovenská ústredná hvezdáreň, ktorá má za úlohu koordinovať spoluprácu hvezdární, zabezpečovať výrobu a servis prístrojov a zariadení pre astronomické zariadenia aj jednotlivcov na Slovensku. Od roku 1970 hvezdáreň vydáva magazín Kozmos. Pracovníci SÚH zorganizovali od r. 1990 do r. 2017 spolu 13 vedeckých expedícií – pozorovaní úplných zatmení Slnka. V roku 2006 vzniklo pri SÚH Múzeum Mikuláša Thegeho Konkolyho.

Pripravené v spolupráci so SÚH Hurbanovo
Foto: SÚH

Viac na: www.suh.sk