Pomalé budovanie diaľničnej siete môže mať aj svetlú stránku – smart systém varovania vodičov o nebezpečenstve na ceste


3249   -   1
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Smart systém varovania vodičov o nebezpečenstve na ceste

Nízka rýchlosť budovania diaľnic na Slovensku je spôsobená nielen finančnou náročnosťou stavieb, ale aj reliéfom krajiny, ktorý stavby značne komplikuje. V slimačom tempe sa však predsa len dá nájsť pozitívum. A nie zanedbateľné. Je vysoká šanca, že nové úseky diaľnic a rýchlostných ciest budú vybavené najmodernejším značením. To dokáže poskytovať smart riešenia ako systém varovania vodičov a reagovať aj na autonómne automobily.

Vybudovaná cestná infraštruktúra, spájajúca dôležité body krajiny a rovnako poskytujúca obchádzky veľkých aglomerácií, priamo súvisí s možnosťou hospodárskeho rozvoja jednotlivých regiónov Slovenska. To však nie je jediná dôležitá premenná. Rovnako ako existencia diaľnice či obchvatu je dôležitá podporná infraštruktúra diaľnic, tunelov a rýchlostných ciest. Rieši plynulosť a bezpečnosť dopravy. Bez nej je každá cesta ako auto bez kolies – nefunkčná.

„Podporná infraštruktúra okrem iného zabezpečuje včasnú informovanosť šoférov o udalostiach na ceste, ako sú uzávierky a dopravné nehody. Cieľom je dosiahnuť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky a plynulosť dopravy,“ hovorí Ing. Igor Jamnický, riaditeľ úseku dopravných technológií PPA INŽINIERING, s. r. o. Spoločnosť patrí do skupiny spoločností PPA CONTROLL.

Cenné informácie

Kým je doprava plynulá a počasie priaznivé, vodiči si vystačia s bežným dopravným značením. Upozorňuje ich na rýchlosť jazdy, križovatky, odbočky a podobne. Lenže dopravná situácia je ideálna len málokedy. Mení sa počasie, cesty sa rekonštruujú, stávajú sa na nich nehody. Najmä tam, kde sa doprava obmedzuje, je dôležité o týchto skutočnostiach s predstihom informovať každého účastníka cestnej premávky. Ideálnym riešením je premenné dopravné značenie, ktoré okrem poskytnutia informácie dokáže navrhnúť aj jej riešenie – napríklad znížiť rýchlosť, navrhnúť náhradnú trasu a podobne.

„Nejde o nejaké príkazové značenie, skôr o možnosti výberu. Dnes už na dopravnom značení dokážeme zobraziť rôzne informácie. Napríklad o tom, že ak je na ceste nejaká nehoda alebo prekážka, koľko bude trvať cesta do cieľa, keď si zvolíte obchádzku po trase A alebo B. Včasná informovať je obzvlášť nápomocná a dôležitá pri sťažených podmienkach, pri hustej hmle či snežení,“ vysvetľuje I. Jamnický.

Smart systém varovania vodičov o nebezpečenstve na ceste

Väčšina úsekov našich diaľnic je takýmto značením vybavená alebo práve prebieha jeho inštalácia. Okrem toho je potrebné dbať na jeho pravidelnú údržbu a inovácie. Napríklad v tuneloch sú zariadenia vystavené náročným, agresívnym podmienkam (exhaláty z vozidiel). „Bez pravidelnej údržby by boli kamery, takpovediac, slepé, snímače nefunkčné,“ dodáva I. Jamnický. Odborník očakáva, že budúcnosť – v podobe čoraz inteligentnejších až autonómnych áut – prinesie nové výzvy aj pre infraštruktúru.

Smart riešenia

„Musíme sa zaujímať o najnovšie trendy v oblasti Smart Cities, o cloudové riešenia či komunikáciu infraštruktúry s inteligentnými systémami v automobiloch. Už dnes treba hľadať odpoveď na otázku, ako dostať informácie o zníženej rýchlosti alebo udalosti zobrazenej na premennom dopravnom značení do autonómne jazdiaceho automobilu. Aby sme mohli relevantné informácie včas poskytovať, musíme spoľahlivo detegovať mimoriadnu udalosť v doprave. Preto sme sa podujali hľadať alternatívne spôsoby detekcie nehôd, odstavených vozidiel a osôb na ceste prostredníctvom technológie mikrovlnných radarov, obdobných, ako sa používajú na letiskách.“ Takto vidí budúcnosť dopravy a poskytovania informácií o dianí na cestách I. Jamnický z PPA INŽINIERING. Inštitúcia je slovenským lídrom v systémoch merania a regulácie dopravy a automatizácie dopravného značenia.

Neprehliadnite:
Na Slovensku vyrobíme milióny vozidiel, no radšej jazdíme na dovážaných vrakoch. Prečo je to tak?

„Chceme zabezpečiť vodičom byť na cestách v čo najväčšom bezpečí. Riešenia pre prvý tunel na Slovensku vybavený najmodernejšou technológiou merania a regulácie sme realizovali už v roku 2002. Z našich posledných projektov môžeme spomenúť kompletnú výmenu a modernizáciu LED premenného dopravného značenia v tuneli Horelica či dodávku technologického vybavenia pre diaľničný úsek D1 Budimír – Bidovce. Aktuálne realizujeme doplnenie a modernizáciu informačného systému diaľnice v úseku D1 Trnava – Horná Streda. Modernizujeme existujúci informačný systém diaľnice, dopĺňame komunikačnú a napájaciu infraštruktúru, kamerový dohľad, meteostanice, sčítače dopravy a mnohé ďalšie prvky,“ dodáva I. Jamnický.

Smart systém varovania vodičov o nebezpečenstve na ceste

Je teda šanca, že nové a postupne aj už existujúce úseky našich hlavných dopravných tepien, ale aj mestské aglomerácie budú vodičom pomáhať a zjednodušovať život najmodernejšími smart riešeniami dopravy.

Menej dodávateľov, väčšia efektivita

Ako všade, aj v doprave a cestnej infraštruktúre platí, že čas sú peniaze. Nová vláda sľubuje aj pri cestných stavbách transparentný výber dodávateľov. Odborník upozorňuje, že dôležitý je aj ich počet. „Pri menšom počte rôznych dodávateľov je celkové riešenie podstatne efektívnejšie a jeho realizácia plynulejšia. Pri takých náročných stavbách, akými sú diaľnice a tunely, by mali mať najväčšiu váhu dodávatelia, ktorí dokážu kompletne zabezpečiť zákazku od projekčnej fázy, teda spracovať technickú štúdiu, projekt riešenia, zabezpečiť detailný inžiniering aj realizačnú fázu,“ dopĺňa riaditeľ úseku dopravných technológií PPA INŽINIERING Ing. Igor Jamnický. V celom procese treba myslieť nielen na aktuálnu situáciu, ale dokázať predpokladať situáciu aj o päť, desať, dvadsať rokov a reagovať na ňu už dnes.