EXPO DUBAI 2020: Ministerstvo životného prostredia predstaví zelené Slovensko a svetový unikát

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
EXPO DUBAI Lenka Petráková

EXPO DUBAI 2020 sa – hoci s niekoľkomesačným oneskorením – no predsa len nezadržteľne blíži. A hneď prvý týždeň svetovej výstavy bude v Slovenskom pavilóne patriť Ministerstvu životného prostredia SR (MŽP SR). Pripravený program je zameraný na environmentálne témy: znečisťovanie oceánov, obnoviteľné zdroje energie, nakladanie s odpadom. Slovensko budú prezentovať významné spoločnosti, ktoré predstavia svoje inovatívne riešenia.

Nosnými témami EXPO DUBAI 2020 sú tri tematické oblasti: Udržateľnosť – Mobilita – Príležitosť. Slovenský pavilón sa nachádza v srdci tematickej zóny „Mobilita“. Hlavnou témou slovenskej expozície bude „Pohyb budúcnosti: Vodík, Letectvo a Vesmír.” MŽP SR prevzalo gesciu nad dvomi tematickými týždňami: Klíma a biodiverzita od 3. do 9. októbra 2021 a Voda od 20. do 26. marca 2022. Slávnostné otvorenie tematického týždňa Klíma a biodiverzita sa uskutoční v Pavilóne Slovenskej republiky 3. októbra za účasti ministra životného prostredia Jána Budaja.

Neprehliadnite:
Bill Gates: Dôsledky zmeny klímy? Ako neustála prítomnosť pandemickej pohromy?
Ako ďalej, naša Zem?

Žijeme na jednej planéte…

Na svetovej výstave EXPO DUBAI 2020 sa zúčastní celkovo 193 krajín. Naša krajina svojím technologickým vývojom môže pomôcť svetovému boju s klimatickou krízou a prispieť k očiste životného prostredia. „Slovensko je moderná krajina, ktorá má skvelé startupy a vynaliezavých mladých ľudí, ktorí môžu pomôcť v boji za lepšiu budúcnosť,“ zdôraznil štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča. Slovenská národná expozícia je postavená na ploche s výmerou vyše 2 100 m2 na troch podlažiach. Areál výstaviska sa nachádza na ploche viac ako 438 hektárov, čo predstavuje rozlohu takmer 900 futbalových ihrísk. Návštevníci z celého sveta (počet organizátori odhadujú na 25 miliónov) si v slovenskom pavilóne budú môcť pozrieť aj 3D model unikátneho projektu čistenia oceánov (úvodné foto) Ôsmy kontinent autorky Lenky Petrákovej (na obr.). Lenka – mimochodom – pracuje pre svetoznáme architektonické štúdio Zaha Hadid Architects.

EXPO DUBAI Lenka Petráková

Zelená farba bude prevládať

Minister Ján Budaj otvorí uznávanú High Level Discussion na tému Európska zelená dohoda, ktorá sa zoberá výskumom a inováciami ako nástrojom pre klimatickú neutralitu. MŽP SR podporuje spoločný európsky cieľ dosiahnuť udržateľné a neutrálne hospodárstvo do roku 2050. Základnou myšlienkou dohody je zabezpečiť ochranu lesov, ovzdušia a vodných zdrojov. „Dosiahnutie takéhoto cieľa si vyžaduje transformáciu európskej spoločnosti a hospodárstva, ktorá bude musieť byť nákladovo efektívna, spravodlivá a sociálne vyvážená,“ hovorí M. Kiča.
Dôležitosť riešenia klimatickej situácie podčiarkuje účasť významných hostí. Zamerajú sa na témy celosvetového problému produkcie odpadu, znečistenia morí a obnoviteľných zdrojov energie. MŽP SR podnecuje diskusie, ktoré vyzývajú k priamemu riešeniu súčasných ekologických otázok a víta, že sa do riešenia aj prostredníctvom svetovej konferencie zapája celý svet. 

EXPO DUBAI Lenka Petráková, lexikon, enviro,

Ôsmy kontinent – svetový unikátny projekt na čistenie oceánov

EXPO DUBAI 2020 spojí všetkých

V Slovenskom pavilóne sú pripravené aj odborné workshopy. Je to výnimočná príležitosť aj pre našu podnikateľskú misiu. Ide o jedinečnú príležitosť podeliť sa o svoje bohaté skúsenosti s tvorbou a integráciou inovatívnych technológií v podnikateľskom a priemyselnom segmente. Zároveň ide o platformu, ktorá umožňuje získať neoceniteľné poznatky z prvej ruky v stretnutiach s medzinárodnými partnermi. Rovnako tak hľadať nové príležitosti pri raste podnikania, ktorému nie je klimatická situácia ľahostajná a pôsobí ako inšpiratívny príklad – zo Slovenska pre celý svet.

Svetová výstava EXPO DUBAI 2020 sa bude konať v dňoch 1. októbra 2021 – 31. marca 2022.

Text: MŽP SR, upravené
Medzititulky: redakcia
Foto: L. Petráková

Viac na:
www.minzp.sk

www.mhsr.sk  
www.exposlovakia2020.sk