Vodný mlyn a mlynárska usadlosť v Štampošskej doline – menej známa, no vzácna história malebného Tekova

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:

Vodný mlyn v Bohuniciach je vysunutou expozíciou Tekovského múzea v Leviciach. Situovaný je v malebnom prostredí na samote pri potoku Sikenica v Štampošskej doline 2 kilometre za dedinou Bohunice. Obec leží na úpätí Štiavnických vrchov v najsevernejšom výbežku Ipeľskej pahorkatiny v Levickom okrese. Prvá zmienka o obci je z roku 1270 a prvá štatistika, ktorá spomína prítomnosť dvoch mlynov pochádza z roku 1715. Vitajte na výlete po tekovskom regióne, plnom zaujímavej a často nepoznanej histórie.

Zrkadlo minulosti

Po prvej svetovej vojne sa v dedine nachádzalo už mlynov šesť. Rapídny nárast počtu mlynov na území dnešného Slovenska malo za následok uplatnenie tzv. numerus clausus. Nariadenie zakazovalo stavbu nových mlynov a rozširovanie kapacít už jestvujúcich. To spôsobilo, že v medzivojnovom období počet vodných mlynov výrazne poklesol. Aj časy využívania vodnej energia pomaly ustupovali do úzadia, nastúpil parný pohon, plynové generátory, benzínové motory a nakoniec elektrifikácia.

vodný mlyn Bohunice, Tekovské múzeum

Turčanov mlyn

Pavol Turčan mladší, posledný majiteľ mlyna, sa narodil v roku 1910 v Bohuniciach. Rodina Turčanovcov v dedine prevádzkovala až dva mlyny. Ten v Štampošskej doline kúpil Pavol Turčan starší od rodiny Majorošovcov v roku 1910. Jeho synovia Viliam a Pavol sa vyučili remeslu mlynára aj v otcovom mlyne.

vodný mlyn Bohunice

Pavol Turčan mladší sa oženil v roku 1933 a mlyn po otcovi prevzal v roku 1935. O tri roky neskôr sa pustil do rozsiahlej rekonštrukcie celej mlynárskej usadlosti a jej zariadenia. Po prechode frontu v poslednej etape 2. svetovej vojny cez toto územie zostalo zariadenie značne poškodené.

vodný mlyn

V povojnových rokoch sa ho však podarilo obnoviť. Mlyn bol jeho majiteľom prevádzkovaný až do administratívneho zrušenia a v usadlosti žil so svojou rodinou až do roku 1976, keď ju odpredal Tekovskému múzeu v Leviciach a presťahoval sa do Levíc.

Neprehliadnite:

V Tekovskom múzeuČo je nové v Tekovskom múzeu v Leviciach? Spoznáte unikátne čilejkárske i ševcovské pamiatky

Vysunutá expozícia Tekovského múzea

Expozícia je otvorená verejnosti od roku 1978. Táto usadlosť mlynára Pavla Turčana je jedinečnou technickou pamiatkou v regióne Hont. Pozostáva zo samotnej budovy mlyna – obytná časť, mlynica a kolesovňa. V blízkosti budovy je drevený chlievik pre ošípané s kurínom. Pred obytnou časťou je vykopaná studňa s kolesom na hriadeli, cez odpadový náhon vedie ku kolesovni lávka.

vodný mlyn

Celá budova mlyna je rozdelená na tri funkčné časti. Obytnú časť tvorí izba, kuchyňa a špajza, ku ktorej prilieha aj pivnica. Hospodársku časť stavby tvorí maštaľ, bývalá komora, kde sa vstupovalo priamo z dvora.

vodný mlyn , interiér

Technická časť je oddelená mlynica a kolesovňa, táto samostatná miestnosť mala chrániť vodné koleso, ktoré poháňalo mlecie zariadenie, pred vysúšaním a namŕzaním. Koleso je tiež nazývané „korcové“, podľa doštičiek, ktoré tlakom pritekajúcej vody zabezpečujú jeho pohyb.

vodný mlyn

Mlecie stroje v mlyne sú dvojakého typu a predstavujú prierez historických etáp a modernizácie. To pôvodné mlecie zariadenie z kameňa je dnes vystavené na pôjde. Modernejší typ predstavujú dve valcové stolice budapeštianskej firmy Ganz zo začiatku 20. storočia. Napriek tomu, že prúd vody a klepot mlynského kolesa sa zo Štampošskej doline vytratil, mlecie zariadenie je naďalej udržiavané v prevádzkovom stave.

 

vodný mlyn

Návštevníkom je Vodný mlyn v Bohuniciach prístupný od mája do októbra, sedem dní v týždni od 9.00 do 16.00 hodiny.

Text: Nikola Mihálová, Tekovské múzeum v Leviciach
Medzititulky:redakcia
Foto: Adam Uhnák, Nikola Mihálová, Ján Kassai, Fotoarchív Tekovského múzea v Leviciach

Viac na:
www.levice.sk
www.mskslevice.sk
www.muzeumlevice.sk