Jazda plná zážitkov: výletný vlak Štefánik zavezie do histórie, keď sa Milanko dotýkal hviezd…

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Vlak Štefánik, KOCR Trnava,Kraj zážitkov

Výletný vlak Štefánik oživuje svojou jazdu rokmi nepoužívanú trať do čarovnej kopaničiarskej oblasti v okolí Brezovej pod Bradlom. V spoločnosti slovenských velikánov Milana Rastislava Štefánika a Dušana Samuela Jurkoviča sa prenesieme v čase, aby sme sa dozvedeli zaujímavé informácie a historické súvislosti. To všetko v podaní hercov z Divadla Jána Palárika v Trnave. Po príchode do cieľovej stanice sa vyráža priamo až k oblakom – k Štefánikovej mohyle a do jeho rodiska do obce Košariská. Program je však ďaleko bohatší…

S výletným vlakom Štefánik sa odveziete do Brezovej pod Bradlom v zaujímavej spoločnosti. Herci z Divadla Jána Palárika v Trnave rozohrajú príbeh M.R. Štefánikavo vlaku, jeho atmosféra vás bude sprevádzať cestou až na Mohylu.

Vlak Štefánik, príbeh z histórie

… príbeh zo života slávneho rodáka

Poďte s nami výletným vlakom až k oblakom, k unikátnej a monumentálnej stavbe od autora Dušana Samuela Jurkoviča, jedného z najvýznamnejších architektov Slovenska, ktorého tvorivý duch presiahol hranice rodného Slovenska.

Vlak Štefánik, KOCR Kraj zážitkov, Lexikon, kultúra, história, pamiatky, cestovanie, výlety

…medzipristátie v Pezinku a noví cestujúci v ústrety novým zážitkom

Fragmenty z histórie

Počas 1. svetovej vojny musel Jurkovič (ako občan Rakúsko-uhorskej monarchie) narukovať do armády. Ako architekt budoval vojnové cintoríny v západnej Haliči. Už vtedy rozmýšľal o vybudovaní pamätníka v rodnom kraji. I na základe haličských skúseností a úvah bol po Štefánikovej tragickej smrti Jurkovič schopný reagovať veľmi rýchlo. Bol presvedčený, že výnimočný hrdina potrebuje výnimočné miesto posledného odpočinku. Namiesto cintorína zvolil Bradlo ­– vrch dominujúci Štefánikovmu (i Jurkovičovmu) rodnému kraju. Pohreb Štefánika a talianskych letcov bol rozdelený do dvoch dní a na dve miesta. Prvá časť sa konala 10. mája 1919 v Bratislave, druhá na nasledujúci deň v Štefánikovom rodnom kraji – v Brezovej, Košariskách a na Bradle. 11. mája 1919 boli generál Štefánik i talianski letci pochovaní na temene Bradla. Pohrebu sa zúčastnilo tridsaťtisíc ľudí a stal sa doslova národnou púťou na počesť slávneho rodáka, ktorý sa dotkol hviezd…

Neprehliadnite:
Nič mi nebolo nemožné, lebo som chcel!
Odkaz M. R. Štefánika súčasníkom je vždy veľkou výzvou

Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča

Pozornosť si zasluhuje aj samotný autor impozantného pietneho miesta na Bradle –  Dušan Samuel Jurkovič (1868 – 1947). Múzeum venovné Jurkovičovi sa nachádza sa v Brezovej pod Bradlom v revitalizovaných priestoroch Národného domu Štefánikovho. Na Slovensku ido o prvé múzeum, ktoré je vonované tomuto významnému architektovi. Pripomína ho v mieste, v ktorom Dušan Jurkovič vyrastal, v ktorom je pochovaný a v ktorom existuje sedem jeho diel, vrátane toho najznámejšieho – Mohyly M. R. Štefánika na Bradle. Prostredníctvom svojej expozície, využívajúcej i moderné digitálne technológie prístupné mladej generácii, múzeum predstavuje Jurkovičov život a dielo a minulosť Brezovej pod Bradlom.

Vlak Štefánik, KOCR Kraj zážitkov, Bradlo

Každý roduverný Slovák na Bradlo príde…

Architektúra ako kultúrne dedičstvo národa

Dušan S. Jurkovič vo svojej tvorbe cieľavedome uplatňoval prvky ľudovej kultúry i moderné trendy európskej architektúry. Bol autorom nielen pôvabných secesných budov, ale aj moderných funkcionalistických stavieb, či pôsobivých pomníkov a pamätníkov. V rokoch 1889 až 1918 pôsobil na Morave, po roku 1918 na Slovensku. Svojím životom i dielom sa natrvalo zapísal do kultúrneho dedičstva oboch národov. Jurkovičov význam dokladá i skutočnosť, že jeho tvorba mala a má aj medzinárodný ohlas i uznanie, a rozmer takpovediac stredoeurópsky. Jeho stavby sa nachádzajú na území troch dnešných štátov – Slovenska, Česka a Poľska (napr. známe Jurkovičove haličské cintoríny).
Výletný vlak Štefánik ako inšpirácia a cesta za poznaním dávnejšej i novšej histórie Štefánikovho kraja je opäť na odchod pripravený

Text a foto: KOCR Trnavský kraj zážitkov

Viac na: www.krajzazitkov.com