Putovanie za svetlom a zastavenia pri kríži – jednom z najrozšírenejších symbolov na svete

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Zastavenie pri kríži

Putovanie za svetlom a zastavenie pri kríži. To je okamih nevšedného duchovného rozmeru, ktorí precítime všetci. Symbolom tejto vzácnej chvíle je pre nás kríž. Vo svete ide bezpochyby o jeden z najrozšírenejších symbolov viery…

Kríž latinského typu v podobe malého oltárneho kríža, procesiového kríža, monumentálnych krížov v interiéroch i na vežiach kostolov, prícestných krížov. Tak ich poznáme a míňame na cestách po našom Slovensku. Kríž ako symbol pretrval napriek všetkým historickým udalostiam až do dnešných čias. Kríž v spojení s figurálne stvárneným korpusom patrí k najvýraznejšej súčasti sakrálneho umenia. Je obsahovou pripomienkou ukrižovania na Golgote, predstavuje zmysel Kristovho utrpenia. Kristova smrť a putovanie po krížovej ceste je kresťanmi chápaná ako mystérium. Preto sa kríž stáva nielen symbolom utrpenia, ale aj znamením vykúpenia.

Putovanie, Oravská galéria, lexikon.sk

Večná inšpirácia v umení

Ukrižovanie – Corpus Christi, je trvalou inšpiráciou pre umenie. Spája nebeské s pozemským, vertikálna línia pretína horizontálnu. Najsilnejšie momenty putovania popisuje napríklad aj výber zastavení krížovej cesty zo Slanice, od neznámeho slovenského maliara, podľa predlohy Josefa Führicha (Čechy, Rakúsko, 1800 –1876), plastika Krista pri stĺpe, Kristus pod krížom, v hrobe i Kristus zmŕtvychvstalý (Slanický ostrov umenia).

Neprehliadnite:

Miloj, KST, lexikon.sk
Miloj – torzo chrámu, ktoré pripomína hriešnikom, že treba žiť podľa Božích pravidiel!

Zastavenie pri kríži

Sakrálne umenie je v kontexte slovenského umenia bohato zastúpené vo fondoch galérií v oblasti maľby, predovšetkým však sochárskeho umenia. Rozmanitosť zobrazenia Corpus Christi tvorí hlavnú líniu mnohých výstav a expozícií. Čo však predchádzalo prepojeniu neba so zemou? Aké témy zobrazovali umelci v rámci ikonografie? Aké obrady sa zaužívali, aby zvíťazilo svetlo nad tmou? Aké je zastavenie pri kríži v súčasnosti? Prináša umenie nové zobrazenia „notoricky“ známych tém? Robert Pospíchal, kurátor výstavy na Bojnickom zámku pred časom zhrnul: „Bez ohľadu na pravdu ide o symbol – pamiatku na najznámejšiu udalosť v histórii ľudstva a namiesto hľadania pochybností by mala viesť k zamysleniu o ľudskej existencii, zmysle života, správaní, úcte a rešpekte k hodnotám…“
Hľadajme teda nové cesty, nové pravdy a nové poznanie. A ukrižovaný Boží syn nech nám je svetlom a nádejou na ceste…(P)