Múzeum bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň pozýva na výlet do sveta fantázie

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Hrad Modrý Kameň, letecký pohľad

Múzeum bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň je špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou. Zamerané je na dokumentáciu dejín a súčasnosti bábkového divadla, dejín a vývoja detskej hračky, ako aj dejín regiónu, v ktorom sa múzeum nachádza. Na letný výlet do sveta fantázie pozývame aj vás…

Kultúrno-umelecké, historické, archeologické a národopisné zbierky, sú sprístupnené formou stálych expozícií, výstav a rôznorodých kultúrnych aktivít, ktoré sa tešia veľkej obľube najmä u detí a mládeže. V múzeu sú sprístupnené tri stále expozícieUhorský rod Balašovcov na hrade Modrý Kameň, História a súčasnosť Slovenského bábkového divadelníctvaHračky na Slovensku v 20. storočí.

Uhorský rod Balašovcov

Významný a rozvetvený rod Balašovcov zanechal v dejinách Uhorska hlbokú stopu. Zastávali dôležité posty v blízkosti panovníkov, dosiahli významné úspechy na bojovom poli a zaujímali sa aj o vedu a literatúru. Nezostalo po nich žiadne sídlo so zachovaným pôvodným mobiliárom a umeleckými dielami. Balašovci odchádzali z dejiska dejín postupne, a to aj stratou majetku, či vymretím rodových vetiev po meči. Mesto Modrý Kameň so vzácnym pamiatkovým areálom, ktorý po sebe zanechali Balašovci z Ďarmôt a Modrého Kameňa, uchováva meno dedičných hradných pánov v pamäti svojich generácií už celé storočia.

Hrad Modrý kameň, historická expozícia, leikon, kultúra, múzeum

Historická expozícia

Neprehliadnite:
Objavujeme menej známe lokality Slovenska: povesti a tajomstvá zrúcaniny gotického hradu Divín

Dvere múzea otvorené pre všetkých

Expozícia rodu Balašovcov na hrade Modrý Kameň je súčasťou ponuky múzea všetkým, ktorí navštevujú túto národnú kultúrnu pamiatku. Je len stručným pohľadom do histórie rodu a najvýraznejších osobností priamo spojených s rodovým sídlom Balašovcov – hradom Modrý Kameň. 
Priestory boli získané v roku 2016 vďaka obnove barokových siení pre bábkové divadlo, regionálnu históriu, tvorivé dielne detí a mládeže, financovaného z grantov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry SR. 

História a súčanosť slovenského bábkového divadelníctva

Expozícia divadelných bábok poskytuje obraz o histórii, vývoji a súčasnosti tohto umeleckého odboru. Tradičné kočovné bábkarstvo je prezentované marionetami historických slovenských bábkarských rodov – Dubských, Stražanovcov, Anderlovcov, Košťálovcov, Sajkovcov, Nových. Súčasťou zbierky je aj originálna mobilná kočovná scénamaringotka Jána Dubského (1922 – 1995) z Piešťan. Spolkové bábkové divadlá 50. – 60. rokov 20. storočia reprezentuje aj tvorba prof. Miroslava Fikariho (1912 – 1982), bábky bábkarského súboru Radosť z Bratislavy, Ing. Igora Rymarenka (1928 – 2021) zberateľa a nadšenca bábkového divadla, maňušky z historických Martinských divadelných dielní. 

Expozícia bábok, Hrad Modrý Kameň, leikon. kultúra,

Rodinné bábkové divadlá

Profesionálne bábkové divadlá

Nemenej zaujímavou skupinou sú artefakty z profesionálnych slovenských bábkových divadiel – Bábkového divadla Žilina, Bratislavského bábkového divadla, Starého divadla Nitra, Bábkového divadla Košice a Bábkového divadla na Rázcestí Banská Bystrica. Každé ponúka prierez svojou tvorbou od obdobia vzniku po roku 1950 až po súčasnosť. Očarujúcou je aj baroková opera Orfeus (1994) od Miroslava Dušu a Divadla Teatro Neline z Budmeríc a inscenácia Rabbi Löw und Golem od Jany Pogorielovej (pre divadlo Olafa Berstengela z Drážďan). Prekvapením je prezentácia luminiscenčného bábkového divadla, ktoré sa na Slovensku objavuje od roku 1960. Televíznu tvorbu zastupujú známe postavy z detských televíznych relácií Drobček, Kuko a Raťafák Plachta.

Stála expozicia hraciek, lexikon, kultúra, hrady, výtavy

Svet detí je vždy plný hračiek

Hračky na Slovensku v 20. storočí

Múzeum hračiek a jeho expozície zaujmú genézou vývoja detskej hračky od minulých storočí až po súčasnosť. Ľudové hračky, ktoré deťom vyrábali ich príbuzní, reprezentuje veľká skupina imitujúcich hračiek. Zo zmenšenín pracovných náradí je najstarší mangeľ z poslednej tretiny 19. storočia. Bohato zastúpené sú aj súčasné hračky. V záverečnej časti expozície predstavuje Múzeum hračiek hračky a hry v dvoch väčších tematických celkoch: priemyselne vyrobené tzv. československé hračky (prevažne z plastov z obdobia 70. – 80. rokov 20. storočia) a slovenské drevené hračky vyrobené výrobcami čiastočne združenými v Cechu výrobcov hračiek z posledného desaťročia minulého storočia. Z drevených hračiek je zastúpená aj štylizovaná hračka podľa dizajnu výtvarníka Róberta Žilíka. Za pozornosť stojí kolekcia tradičnej Kyjatickej hračky vyrobenej jedným z nositeľov tejto tradície Rudolfom Stehlíkom (1940 – 2010).
Viac o výlete do sveta hračiek a fantázie sa dozviete osobne pri návšteve a na:
www.hradmodrykamen.sk 
www.snm.sk
Foto: archív múzea