Ľudia v pohybe – výtvarná rozcvička pre malých i veľkých o spôsobe života a dejinných udalostiach


2676   -   2
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Ľudia v pohybe, lexikon.sk, SNG

Ľudia v pohybe. Neustále a neúnavne. Pohyb totiž patrí k životu, je jeho prejavom. Čo nám môže napovedať o živote spoločnosti? Čo motivuje ľudí, aby sa presúvali? Je migrácia príležitosťou na lepší život?

Vzdelávacie video Slovenskej národnej galérie a Človeka v ohrození, n. o., vtiahne žiakov a žiačky do témy migrácie prostredníctvom vizuálneho umenia. V animovanom videu a tvorivom workshope sa pozrieme na pohyb ľudí optikou rôznych časových období. Veľa nám napovie o spôsobe života a dejinných udalostiach. Na tvorivom workshope účastníci zmapujú históriu migrácie vo svojej rodine a vytvoria jej výtvarný záznam.

Kto je adresát zaujímavej videoanimácie?

Vzdelávacie video je určené pre 2. stupeň ZŠ, no využijete ho aj pre mládež na stredných školách či v neformálnom vzdelávaní. Video spolu s tvorivým workshopom je vhodné pri vyučovaní predmetov ako geografia (mesto a vidiek, mechanický pohyb obyvateľstva, mapa, legenda atď.), dejepis (rodostrom, rodinný album, vysťahovalectvo, priemyselná revolúcia, modernizácia, industrializácia atď.), etická výchova (rodina, v ktorej žijem), výtvarná výchova (podnety fotografie, podnety poznávania sveta) či technika (objavy a vynálezy, remeslo, pracovný stroj atď.), rovnako aj v prierezovej téme osobnostný a sociálny rozvoj.

Neprehliadnite:

Edukačná zóna SNG, lexikon.skEdukačná aktívna zóna – obraz, priestor, perspektíva, zábava a oddych v Slovenskej národnej galérii

A ešte jeden aktuálny rozmer

Video je vhodné v rámci hodín globálneho vzdelávania, kde ho môžete prepojiť s témou migrácie (migrácia v rámci krajiny, medzinárodná, typy migrácie – sezónna, nevratná či sezónna atď.), s témou rozvoja, ľudských práv či prírodných zdrojov. Môže byť tiež nástrojom, ako otvoriť tému utečenectva a vojny na Ukrajine. Jeho začlenenie a nadväzné aktivity však citlivo vyberte, najmä ak v triede máte deti s ruskými či ukrajinskými koreňmi, prípadne z krajín, ktoré zažili vojnový konflikt.

Ľudia v pohybe, SNG, lexikon.sk

Ako pracovať s videom Ľudia v pohybe?

Pozrite si video vopred, vyberte kľúčovú časť animácie pre konkrétny vyučovací predmet a preberanú tému, pripravte si súvisiace otázky. Stanovte si vzdelávacie ciele, ktoré chcete na hodine dosiahnuť. Nezabudnite, že žiaci a žiačky by mali zadanie na tvorivý workshop poznať v predstihu, aby si pred samotným tvorivým workshopom mohli zistili odpovede na otázky z výskumnej úlohy, ktorou zmapujú históriu pohybu svojej rodiny. Dostatočne vopred avizujte túto hodinu, aby mali dostatočný čas zistiť informácie o miestach, na ktorých žili a kam sa sťahovali ich rodinní príslušníci.
Tvorivý workshop, ktorý je súčasťou videa, ukazuje ako môžu deti preskúmať históriu migrácie svojej rodiny a vytvoriť jej výtvarný záznam.

Prajeme vám veľa zábavy a poučenie.

Viac na: www.webumenia.sk