Na ceste za svetlom v čase pôstnom. A zastavenia pri kríži – jednom z najrozšírenejších symbolov na svete

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
na ceste zakrížom

Na ceste za svetlom. V prenesenom i doslovnom význame slova. Na ceste za symbolom utrpenia ukrižovaného na kríži. Kríž je jeden z najrozšírenejších symbolov na svete. Kríž latinského typu v podobe malého oltárneho kríža, procesiového kríža, monumentálnych krížov v interiéroch i na vežiach kostolov, prícestných krížov tak charakteristických pre všetky časti a regióny Slovenska.

Náš symbol vierovyznania pretrval – napriek všetkým historickým udalostiam – až do dnešných čias. V čase pôstnom nepoblúďme na ceste za svetlom… Kríž v spojení s figurálne stvárneným korpusom patrí k najvýraznejšej súčasti sakrálneho umenia. Je obsahovou pripomienkou ukrižovania na Golgote, predstavuje zmysel Kristovho utrpenia. Kristova smrť a putovanie po krížovej ceste je kresťanmi chápaná ako mystérium, preto sa kríž stáva nielen symbolom utrpenia, ale aj znamením vykúpenia.

Umenie a jeho večná inšpirácia

Ukrižovanie – Corpus Christi, je trvalou inšpiráciou pre umenie. Spája nebeské s pozemským, vertikálna línia pretína horizontálnu. Najsilnejšie momenty putovania popisuje napríklad výber zastavení krížovej cesty zo Slanice, od neznámeho slovenského maliara, podľa predlohy Josefa Führicha (Čechy, Rakúsko, 1800 –1876), plastika Krista pri stĺpe, Kristus pod krížom, v hrobe i Kristus zmŕtvychvstalý (Slanica).

Neprehliadnite:

Miloj, KST, lexikon.sk
Miloj – torzo chrámu, ktoré pripomína hriešnikom, že treba žiť podľa Božích pravidiel!

Na ceste za svetlom po regiónoch Slovenska

Výstavy v predveľkonočnom čase prinášajú na rôznych miestach a galerijných priestoroch pohľad na putovanie po ceste za symbolom svetla Veľkej noci. Práve sakrálne umenie je v kontexte umenia slovenských regiónov bohato zastúpené vo fondoch múzeí a galérií. Najčastejšie ide vyjadrenia nielen v oblasti maľby, ale predovšetkým aj sochárskeho umenia majstrov dávnejšej i nedávnejšej minulosti a – pravdaže – aj súčasných tvorcov.

Putovanie, Oravská galéria, lexikon.sk

Corpus Christi v každodennom živote

Rozmanitosť zobrazenia Corpus Christi tvorí hlavnú hlavnú myšlienku umeleckých vyjadrení. Čo však predchádzalo prepojeniu neba so zemou? Aké pôstne témy umelci zobrazovali v rámci ikonografie pôstneho obdobia? Čo všetko sa muselo v príbehu Veľkej noci udiať, aby zvíťazilo svetlo nad tmou? Ako je to v súčasnosti? Prináša umenie nové zobrazenia „notoricky“ známych pôstnych tém? Na otázky hľadáme odpovede v čase pôstnom častejšie ako inokedy. Nájdeme na ne odpovede?

Text: redakcia
Foto: archív redakcie a pixabay